Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
duns100_2023

טוב, אז הגיע שליח, או דואר רשום או אולי אפילו אימייל מ- עו"ד זכויות יוצרים, המתריע בפניכם כי הפרתם את זכויות היוצרים של מרשו או מרשתו, אשר עמלו על היצירה שנים רבות, ואתם חשופים לתביעה כספית ולצווי מניעה בשיעור של מאות אלפי שקלים, ולכן כדאי לכם לשלם לצורכי פשרה כמובן, סכום מופחת של כך וכך עשרות אלפי שקלים. ללא ספק, חוויה לא נעימה, כל שכן אם לא מדובר במכתב, אלא כתב תביעה בגין הפרת זכויות יוצרים.

אז מה עושים כאשר קיבלתם מכתב התראה מעו"ד זכויות יוצרים, הדורש מכם לשלם ולהסיר יצירות מוגנות?

ובכן, דבר ראשון לא נחפזים לדבר, אלא שותים כוס מים, חושבים, מתייעצים, ורק אח"כ פועלים. כבר ראיתי מקרים של לקוחות, אשר קיבלו מכתב התראה מעו"ד זכויות יוצרים, רצו מהר אל המחשב ומחקו את עמוד האינטרנט נשוא הפניה, כאשר המחיקה מחקה גם את כל הנתונים הסטטיסטיים שנשמרו בממשק הניהול בנוגע לאותו עמוד (ואשר יכולים מאוד לסייע בהגנת בעל האתר), ורק אח"כ טרחו להתקשר ולהתייעץ עם עו זכויות יוצרים אחרי שאיבדו ראיות חשובות.

הדבר נכון הן לעניין קבלת מכתב התראה על הפרת זכויות יוצרים באינטרנט, והן על עניין קבלת מכתב התראה בנוגע להפרת זכויות יוצרים בעולם המוחשי. שכן, גם הורדת מוצר מפר ממדף או שינוי פיזי, ללא התייעצות מקדימה, עלולים לגרום לנזק ראייתי בהגנת המפר.

מכאן, שמומלץ קודם להתייעץ עם עו"ד זכויות יוצרים, ואם מדובר באינטרנט, אזי עם עו"ד זכויות יוצרים המתמחה גם בדיני אינטרנט, ורק אח"כ לפעול.

כך גם, לא מומלץ להתקשר ל- עו"ד זכויות יוצרים ששיגר את המכתב ללא ייצוג או לפחות לפני שהתייעצתם. שכן, ראשית אין מניעה חוקית או אתית לעו"ד זכויות יוצרים ששיגר אליכם את מכתב ההתראה להקליט אתכם ו/או לדלות מידע ראייתי חשוב, שיסייע למרשו לשפר עמדות. לא כך הדבר כאשר הנכם מיוצגים ע"י עו"ד, שלגביו חל איסור אתי על עו"ד הצד האחר להקליטו, ושנית עו"ד המייצג אתכם יודע כיצד לנווט את השיחה ללא הענקת מידע מועיל לצד השני.

עם זאת, לא מומלץ להשתהות במענה לפניה של אותו עו"ד זכויות יוצרים, שכן נושא תום הלב של מפר זכויות היוצרים (ככל ואכן יש הפרת זכויות יוצרים), מהווה שיקול בעל משמעות עבור בית המשפט כאשר הוא נדרש לפסוק פיצויי ללא הוכחת נזק בשל הפרת זכויות יוצרים ו/או הפרת זכות מוסרית.

בבניית אסטרטגיה ההגנה על מפר זכויות היוצרים עולות מספר נקודות מרכזיות:

א. האם אכן מדובר ביצירה המוגנת על-פי חוק זכות יוצרים;

ב. ככל ואכן היצירה הינה יצירה מוגנת, האם עומדת למפר אחת מההגנות המנויות בחוק זכות יוצרים, למשל הגנת שימוש הוגן;

ג. מה היקף הפגיעה בבעל זכות היוצרים.

ד. תום הלב של הצדדים.

חשוב לזכור שאכן חוק זכות יוצרים, קובע פיצויי ללא הוכחת נזק עד לסך של 100,000 ש"ח עבור כל הפרה, ובמקרים של ריבוי הפרות, המדובר בפיצוי ללא הוכחת נזק, אשר יכול להגיע למאות אלפי שקלים (במקרים מסוימים ניתן לטעון כי "ההפרות" הינן למעשה הפרה אחת, ופיצוי אחד, אבל על כך נרחיב במאמר אחר).

אבל, ופה יש אבל גדול מאוד, יש המתעלמים מהמילה בחוק עד 100,000 ש"ח. שכן, מילה זו טומנת בחובה מנעד רחב מאוד של פיצוי הנע מאפס ועד 100,000 ש"ח, ובאסטרטגיה נבונה אין הכרח שבית המשפט יסבור כי עליו לבחור בסכום כלשהו הקרוב לצד שמאל של הסקאלה הרחבה הנעה מאפס ועד 100,000 ש"ח.

למשרדנו ניסיון רב הן בייצוג תובעים בתביעות זכויות יוצרים והן בייצוג נתבעים. אפשר להגיד כי אגב ייצוג נתבעים, לא פעם עלה בידינו לשכנע את בית המשפט או אפילו את הצד שכנגד (כאשר יוצג ע"י עו"ד זכויות יוצרים המכיר היטב את הדין ורצה לחסוך הליך מיותר שיסתיים באותה תוצאה עבור התובע), כי גם פיצוי בשיעור של כמה אלפי שקלים בודדים (ובכמה מקרי קיצון, פיצוי של מאות שקלים), הינו פיצוי ראוי על-פי הדין.

האמור לעיל מהווה סקירה בלתי ממצה, ואינו מהווה ייעוץ משפטי בזכויות יוצרים, בכל מקרה מומלץ להתייעץ עם עו"ד זכויות יוצרים.

לקביעת פגישת ייעוץ עם עו"ד זכויות יוצרים, התקשרו: 03-5323650 או בדוא"ל: office@ophirlaw.com.

כתיבת תגובה