Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
duns100_2023

מהי הפרת זכויות יוצרים

במאמר הקודם הסברנו מהן זכויות יוצרים ומהן זכויות מוסריות. בהתאם לכך, כל שימוש בזכויות הנתונות בלבד לבעל היצירה, מהווה הפרה של זכות יוצרים ו/או הפרה של זכות מוסרית.

מהו שימוש בזכות הנתונה לבעל היצירה בלבד? תשובה לשאלה זו מפורטת בסעיף 11 לחוק זכות יוצרים, תשס"ח – 2007, הקובע כי:

זכות יוצרים ביצירה היא הזכות הבלעדית לעשות ביצירה, או בחלק מהותי ממנה, פעולה, אחת או יותר, כמפורט להלן, בהתאם לסוג היצירה:
(1) העתקה כאמור בסעיף 12 – לגבי כל סוגי היצירות;
(2) פרסום – לגבי יצירה שלא פורסמה;
(3) ביצוע פומבי כאמור בסעיף 13 – לגבי יצירה ספרותית, יצירה דרמטית, יצירה מוסיקלית ותקליט;
(4) שידור כאמור בסעיף 14 – לגבי כל סוגי היצירות;
(5) העמדת היצירה לרשות הציבור כאמור בסעיף 15 – לגבי כל סוגי היצירות;
(6) עשיית יצירה נגזרת כאמור בסעיף 16, ועשיית הפעולות המנויות בפסקאות (1) עד (5) ביצירה הנגזרת כאמור – לגבי יצירה ספרותית, יצירה אמנותית, יצירה דרמטית ויצירה מוסיקלית;
(7) השכרה כאמור בסעיף 17 – לגבי תקליט, יצירה קולנועית ותוכנת מחשב.

ראוי להוסיף, כי בעידן האינטרנט, המונח העתקה, פרסום או שימוש ביצירה או בזכות יוצרים במדיית האינטרנט, הלך והפך למורכב יותר ויותר, אך לא נרחיב על כך במאמר זה. רק נציין כי בשל מורכבות הדברים, פתחה הפסיקה דוקטרינת הפרה התורמת, שהינה דרך עקיפה להטיל חבות בשל הפרת זכות יוצרים על המפר המשני או בשל הפרה עקיפה של זכות יוצרים. כך שבפועל סעיף 11 לעיל זכה להרחבה פרשנית משמעותית.

אם לתמצת את הדברים על קצה המזלג, הפרה של זכות יוצרים משמעותה העתקה, שכתוב, ביצוע בפומבי או סיוע תורם וביודעין לביצוע אחד מאלו, אף אם אינך המפר הישיר.

מה עושים אם הפרו את זכויות היוצרים

ראשית, יש לתעד את ההפרה, בצילום, בעדים נוספים, בהקלטה, בשמירת מסמכים, או בשמירת עמוד אתר האינטרנט (אם ההפרה בוצעה באינטרנט). נטל ההוכחה כי בוצעה ההפרה מוטל לפתחו של התובע.

במקביל, יש להתייעץ עם עורך דין המתמחה בזכויות יוצרים, ואם עסקינן בהפרת זכויות יוצרים באינטרנט עם עורך דין המתמחה באינטרנט.

שנית, יש לאסוף ראיות לצורך הוכחת הבעלות ביצירה, שכן כלל בסיס הינו הוכחת בעלותו של התובע ביצירה נשוא התביעה.

שלישית, יש לאסוף ראיות בדבר הנזק שנגרם לבעל היצירה, וההתעשרות של המפר מן השימוש ביצירה. נכון, חוק זכות יוצרים קובע פיצוי ללא הוכחת נזק עד לסך של 100,000 ש"ח בגין כל הפרה, אך יש לזכור, כי הפיצוי הינו עד ל- 100,000 ש"ח וככזה גם סכום נמוך נמצא בסקאלה, ואם לא ניצור הנחה כללית שנגרם נזק בתודעת בית המשפט או כי המפר התעשר, אנו עלולים למצוא עצמנו מקבלים פיצוי נמוך מן המצופה.

עד כאן, סקרנו בתמציתיות מה עלינו לעשות אם הפרו את זכויות היוצרים שלנו, במאמר הבא נדון בהגשת תביעת זכויות יוצרים נגד המפר.

אין האמור לעיל מהווה משום חוות דעת משפטית, בכל עניין יש להתייעץ עם עורך דין המתמחה בזכויות יוצרים. לקביעת פגישת ייעוץ בזכויות יוצרים צרו קשר בטלפון: 03-5323650 או בדוא"ל: office@ophirlaw.com.