Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
duns100_2023

תנאי שימוש בפייסבוק הינם התקנון שנוסח על-ידי פייסבוק, וכביכול מסדיר את החובות והזכויות המשפטיות של הגולשים אל מול פייסבוק ולהיפך (על הסבר מהו תקנון ותנאי שימוש).

תנאי השימוש של פייסבוק נוסחו בצורה גורפת כמסמך שכל תכליתו להקטין את אחריותה של פייסבוק, ולמעשה להקשות על גולשים לתבוע את פייסבוק.

בין היתר מקשים תנאי השימוש על הגשת תביעות נגד פייסבוק מחוץ לארה"ב, ושולחים את הגולשים להתדיין במחוז סנטה קלרה שבקליפורניה – ארה"ב, כדי להנות מהדינים המגנים על פייסבוק בקליפורניה (לסקירה האם ניתן לתבוע את פייסבוק בישראל?)

ברם, בשנתיים האחרונות פייסבוק ערכה שינויים בתנאי השימוש שלה, החלים בשטח גרמניה בלבד. המדובר באחד השינויים היחידים שנעשו בתנאי השימוש של פייסבוק, ואשר נתפר ספציפית למדינה אחת, ומה הסיבה?

ובכן, מסתבר כי בתי המשפט בגרמניה, ורשויות האכיפה בה, אמיצים יותר מבתי משפט ורשויות אחרות במדינות המערביות (לעניינינו במדינה אחת קטנה). בגרמניה הרשויות אינם מייחסים לפייסבוק הילה כזו אחרת, אלא קבעו בשורה של תיקים שהובאו לפניהם, כי הדין הגרמני ובפרט הדין הדן בהגנת הפרטיות, מגן וימשיך להגן על תושבי גרמניה גם באינטרנט וגם כאשר הם גולשים בפייסבוק.

פייסבוק בתחילה ניסתה באלגנטיות או שמא בכוחניות להמשיך בשלה, עד אשר רשויות הגנת הפרטיות בגרמניה, ובתי המשפט הפעילו את מרותם על פייסבוק, והבהירו לה כי בגרמניה "החוק הוא חוק ללא יוצאים מן הכלל".

מסתבר, כי כאשר רשות זו או אחרת, דורשת באסרטיביות מפייסבוק לקיים את החוק, ובמידת הצורך מפעילה ללא מורא את סמכויותיה, פייסבוק מיישרת קו, ומפנימה.

וכך, תושבי גרמניה זכו לתוספת לתנאי השימוש של פייסבוק, אשר מגנה טוב יותר עליהם מאשר על יתר אזרחי העולם. במילים אחרות, אם הנך גולש לפייסבוק מתוך שטח גרמניה אתה מוגן יותר מאשר אם תגלוש משטח ישראל (או מצרפת, בריטניה, שוויץ וכיוצ"ב), שכן גרמניה באמת דורשים ממך לקיים את החוק, אפילו אם אתה התאגיד הנוצץ פייסבוק.

ללא ציניות נסכם, כי קיימים בישראל חוקים נאורים ומתקדמים בכל הנוגע להגנת הפרטיות. הצרה היא, שהרשות למידע וטכנולוגיה (רמו"ט) שאמונה על הגנת הפרטיות, יודעת לאכוף חוקים אלו כלפי אתרים ישראלים ולכתוב הנחיות משמימות וארכאיות בעברית, אך מסיבות תמוהות אינה אוכפת חוקים אלו כלפי פייסבוק (וגם גוגל, אך על כך נכתוב בסקירה אחרת).

יש לקוות שמצב הדברים ישתנה, הואיל ונכון להיום על תושבי ישראל לסמוך על בתי המשפט העמוסים, שיעניקו באומץ סעדים נגד פייסבוק, במקום שהרשויות הממשלתיות יקיימו את חובתן הבסיסית לבצע "רגולציה".

אין האמור לעיל מהווה חוות דעת משפטית או חלופה לייצוג ע"י עו"ד המתמחה באינטרנט. לקביעת פגישת ייעוץ עם עורך דין במשרדנו המתמחה בדיני אינטרנט התקשרו: 03-5323650 או בדוא"ל: office@ophirlaw.com.

כתיבת תגובה