Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
duns100_2023

האם אפשר לתבוע את פייסבוק בישראל?

ישראלים רבים חווים פגיעות שונות בפייסבוק, בין אם מדובר בפרסום לשון הרע בפייסבוק, פגיעה בפרטיות בפייסבוק או פגיעה בקניין רוחני, הפגיעה אינה קלה עבור אף אדם.

שאלת אחריות פייסבוק לפרסומים הנעשים בה על-ידי גולשים הינה שאלה מורכבת, שקצרה היריעה בסקירה זו מלענות עליה. עם זאת, בתמצית ייאמר, כי האחריות הראשונית לפרסום אינה של פייסבוק אלא של המשתמש בפייסבוק שהעלה את התוכן הפוגעני. ואולם, ישנם מקרים בהם פייסבוק כן אחראית על-פי הדין הישראלי, למשל כאשר הנפגע מן הפרסום פנה אל פייסבוק ביקש הסרה וזו לא ביצעה הסרה בתוך זמן סביר (להרחבה על דוקטרינת הודעה והסרה אשר יש להחילה גם על פייסבוק).

פייסבוק נוהגת בצורה מתחמקת ובלתי ראויה לטעמנו. היא כופרת בתחולת הדין הישראלי, וטוענת בפני הגולשים באתר בסעיף 16 לתקנון השימוש כי:

"עליך לפתור כל טענה, עילה לתביעה או מחלוקת (טענה) שלך כלפינו, אשר נובעות מהצהרה זו או קשורות אליה או לפייסבוק, אך ורק בבית משפט מדינתי או פדרלי הממוקם במחוז סנטה קלרה. הצהרה זו כפופה לחוקי מדינת קליפורניה, וכן לכל טענה שעשויה לעלות בינך לבינינו, ללא קשר להתנגשות בין סעיפי חוק. אתה מסכים להשלים עם החלת הסמכות הפרסונלית של בתי המשפט הממוקמים במחוז סנטה קלרה, קליפורניה, למטרת ההתדיינות בטענות אלו."

למעשה סעיף זה מפנה את הישראלים שנפגעו מפעילות פייסבוק ומחדליה להתדיין במחוז סנטה קלרה בקליפורניה שבארה"ב. סעיפים שכאלו הינם נוהג נפוץ בתקנונים של אתרים בינ"ל רבים, ומטרתם להקשות על הציבור לנהל הליכים משפטיים נגד אותו אתר, ולזכות בהגנות שמעניק הדין האמריקאי לאתרי אינטרנט בכל הנוגע לאחריותם על פרסומים שנעשו ע"י הגולשים.

נדגיש כי בארה"ב קיים דין מיוחד שלמעשה יוצר חסינות לאתרי אינטרנט מפני הטלת אחריות עליהם בשל פרסומים שביצעו הגולשים. דין אמריקאי זה ידוע כסעיף 230 ל  Communications Decency Act. דין זה אינו חל בישראל, ובתי המשפט קבעו חסינות יותר מאוזנת.

בשל זאת, כל אתר אינטרנט יעדיף להתדיין בארה"ב, אלא ששליחת תושב ישראלי להגיש את תביעתו בסנטה קלרה – קליפורניה, שבארה"ב, משמעה הטלת חסם ממשי על תושבי ישראל להגן על זכויותיהם ולקבל את זכותם למשפט הוגן.

דעתנו הינה שסעיף זה נוגד את הדין הישראלי, וספק רב אם בית המשפט יכבד אותו.

לתביעה אישית של עו"ד גיא אופיר נגד פייסבוק שהתנהלה בישראל.

מדוע סעיף בתקנון פייסבוק השולח את תושב ישראל לתבוע את פייסבוק בקליפורניה לא תקף?

חוק החוזים האחידים בישראל, שחוקק לפני שנים רבות כדי להגן על הצרכן הקטן מפני הסכמים מקפחים בהם הוא אינו יכול לנהל מו"מ על נוסח ההסכם, קובע, כי תנאי מקפח בחוזה אחיד לא יכובד על-ידי בית המשפט בישראל.

כך למשל, אם בנק יחייב את לקוחותיו בהסכם, כי לא משנה מה הלקוח אינו יכול לתבוע אותו, בית המשפט לא יכבד תנייה שכזו. נראה כי חוק החוזים האחידים חל על מקרה פייסבוק, כמתואר לעיל, ובתביעות בישראל בהן פייסבוק תנסה לטעון כי על התביעה להתנהל בקליפורניה, סביר כי בית המשפט ידחה טענת פייסבוק ויקבע כי אם העוולה בוצעה בישראל ו/או תוך פגיעה ברורה בישראלי החי בישראל, יש סמכות לבית המשפט הישראלי לדון בתביעה נגד פייסבוק.

אין האמור מהווה ייעוץ משפטי או חלופה לשירות משפטי מעורך דין אינטרנט. לקביעת פגישת ייעוץ עם עו"ד אינטרנט, התקשרו: 03-5323650 או בדוא"ל: office@ophirlaw.com.

3 תגובות

  1. שלום לכם ושבוע טוב
    מקובי
    אשמח להתעדכן היכן מגישים
    בפיסבוק תלונה על מישהי שמדברת בלשון הרע ומזכירה את שמי ומתסיסה את הצופים שצופים בה כנגדי ואני חסום על ידה ואיני יודע היכן ניתן לדווח בפיסבוק על הטרדה והאשמה באיומים מצידי שלא היה ונברא
    יעקב

כתיבת תגובה