Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
duns100_2023

משרדנו ניצח לאחרונה בהליך משפטי נגד גוגל, שבמסגרתו תיקנה גוגל את מנגנון האיות האוטומטי, וחוייבה לשלם הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין למשלוחה בסך של 30,000 ש"ח.

 סיפור המקרה משלוחה נגד גוגל

משלוחה אינטראקטיב בע"מ הינה חברה המחזיקה ומפעילה את אתר משלוחי האוכל הגדול בישראל בכתובת mishloha.co.il. כמו כן, היא הבעלים של הסימן המסחרי – משלוחה, הרשום ברשם סימני המסחר בישראל.

במהלך מרץ 2012 נגלה למשלוחה, כי כאשר גולש מקיש בשורת החיפוש בגוגל את המותג: "משלוחה" שהינו סימן מסחרי רשום ומוכר היטב, החל האלגוריתם של גוגל (האחראי על תיקון שגיאות כתיב) לסווג את שאילתת החיפוש כשגיאת כתיב ולהניח שהגולש התכוון להקיש את המילה "משלוחים", ובהתאם לייתן דף תוצאות חיפוש עבור השאילתא משלוחים ולא משלוחה.

במילים אחרות, כאשר גולשים מקישים בגוגל מותג קיים ומוכר – משלוחה, שהינו גם סימן מסחרי רשום ומוכר היטב, במקום לייתן לגולשים את דף תוצאות החיפוש עבור אותו מותג, גוגל החליט, שהגולשים טעו בכתיבת השאילתא, ומפנה אותם לתוצאות חיפוש אחרות, תוך שהוא מציג את הסימן המסחרי כשגיאת כתיב. גרוע מכך, בגלל סיווג הסימן המסחרי כשגיאת חיפוש גוגל מפנה למתחרים של משלוחה תוך בלבול הגולשים.

פניית משרד עוה"ד גיא אופיר, בשם משלוחה, אל גוגל לבל תתקן השגיאה באלגוריתם נענתה בתשובה, כי גוגל אינה רואה עצמה מחוייבת משפטית להיענות לדרישה אך הבהירה שהפנייה הועברה לבדיקת המחלקה הטכנית.

עם זאת, גם בחלוף החודשים גוגל נמנעה מתיקון התקלה, ובהתאם משלוחה עתרה לבית המשפט המחוזי בת"א בתביעה למתן צו מניעה נגד גוגל (תביעה שאינה כוללת סעד כספי – נזיקי, אשר תוגש בנפרד).

בית המשפט קיים שני דיונים שבסופם גוגל תיקנה את מנגנון האיות האוטומטי, כך שיפסיק להציג את משלוחה כשגיאת כתיב, והתחייבה להימנע מלהציג את משלוחה כשגיאת כתיב בעתיד, כן נקבע שמשלוחה תהא רשאית לתבוע את נזקיה, תוך שמירה על טענות ההגנה של גוגל בעניין.

לאחר התחייבות זו של גוגל, עתרה משלוחה לחיוב גוגל בהוצאות משפט, שכן לעמדתה התביעה הייתה מוצדקת. בית המשפט דן בעתירתה של משלוחה לחיוב גוגל בהוצאות משפט, ולאחר קבלת תגובת גוגל, ותשובת משלוחה לתגובתה של גוגל נתן החלטה בה קבע, כי התביעה הייתה מוצדקת וחייב את גוגל לשלם למשלוחה הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין בסך של 30,000 ש"ח.

ההליך המשפטי הינו תקדים בארץ ובחו"ל ובהתאם קיבל הד בתקשורת.

לצפייה בפרסומים בתקשורת:

כתבה בעיתון הארץ:  כתבה בכלכליסט:   כתבה בגיקטיים:     כתבה ב PC:     כתבה בחורים ברשת:

כתבה בהארץכתבה בכלכליסט geectime משלוחה pc משלוחה כתבה בחורים ברשת

נכון להיום משרדנו מייצג בעוד מספר תביעות המתנהלות נגד גוגל בנושאי: מנוע החיפוש, אדסנס, אדוורדס, לשון הרע, וכיוצ"ב.

לקביעת פגישת ייעוץ עם עורך דין אינטרנט, התקשרו: 03-5323650 או בדוא"ל: office@ophirlaw.com.

אין האמור לעיל מהווה תחליף לייעוץ משפטי, או מתן חוות דעת משפטית.

כתיבת תגובה