Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
duns100_2023

לאחר הקמת חברה בע"מ, נופלים לחיקנו מטלות בירוקרטיות רבות, שיזם אשר אינו מכיר את אופן התנהלות חברה בע"מ, מבחינה מיסויית ו/או בנקאית, עלול להתקשות בניהולם, ולכן במאמר זה ננסה לפזר את העמימות ולהסביר איך זה עובד.

ראשית, חברה בע"מ הינה אישיות משפטית עצמאית הנפרדת מבעליה (מעין אדם מלאכותי יציר חוק), היכולה לתבוע ולהיתבע ולבצע פעולות משפטיות כמו כל אדם טבעי, למעט כמובן לאמץ ילדים, להתחתן או להתגרש.

על כן, חברה בע"מ גם משלמת מיסים באופן עצמאי והיא מוגדרת כנישום החייב במס, בהנפקת חשבונית מס, חשבונית מס קבלה, קבלה וכיוצ"ב.

כדי לרשום החברה ברשויות המס ולפתוח לה תיק במע"מ ובמס הכנסה, ראשית יש לפתוח לחברה חשבון בנק. למה קודם פותחים חשבון בנק, ורק אח"כ פותחים תיק במע"מ ובמס הכנסה? כי מס הכנסה ומע"מ בטופס הראשוני דורשים שנרשום את מס' חשבון הבנק.

לכן, לאחר הקמת חברה בע"מ השלב הבא הינו פתיחת חשבון בנק לחברה. אם התרגלנו כי בפתיחת חשבון בנק לעצמנו, פשוט נקפוץ לסניף הבנק שבחרנו, נחתום על הטפסים, וברגע יהיה לנו חשבון בנק, הדבר אינו כה פשוט כאשר עסקינן בחברה בע"מ (ראו: סקר עמלות בנקים לחברה בע"מ).

גם אם החברה בע"מ מוחזקת על-ידי אדם אחד ויחיד, שמהווה העובד היחיד בחברה, הדירקטור, והבעלים, ואותו אדם יגיע לסניף, הוא אינו החברה ואין בכוח חתימתו לבדה כדי להצליח בשכנוע פקידי הבנק לפתוח לחברה חשבון בנק. על כן, יש לצרף מסמכי החלטה של האורגנים המוסמכים בחברה, המעידים על החלטה פורמאלית לפתוח את החשבון, לאשר את ההתקשרות עם הבנק, מינוי מורשי חתימה וכיוצ"ב, כאשר כל המסמכים צריכים להיות מאומתים על-ידי עורך דין.

פתיחת תיק לחברה בע"מ במס הכנסה ובמע"מ (מס ערך מוסף)

סביר להניח ומומלץ, כי שלב זה יבוצע ע"י רואה חשבון.

בשלב הזה מוגשים כל טפסי הקמת החברה בע"מ למע"מ ולמס הכנסה וברוב רובם של המקרים מספר הח.פ. (ח"פ משמע: חברה פרטית) של החברה בע"מ יהיה גם מספר העוסק מורשה (ע.מ.) שרשות המיסים תעניק לחברה.

בסיום שלב זה תקבל החברה בע"מ תעודת עוסק מורשה (ע.מ.) ובכך היא תהא רשאית להנפיק חשבוניות מס כדין, ולנפק קבלות.

חשבוניות מס כדין; קבלות ; חשבונית מס קבלה (חש"ק); חשבוניות עסקה

בשלב זה הקמנו חברה בע"מ, פתחנו חשבון בנק לחברה בע"מ, ואפילו פתחנו תיק במע"מ ובמס הכנסה. מעכשיו החברה רשאית על-פי חוק לקבל תקבולים (שכר מלקוחותיה), והיא חייבת בהנפקת חשבוניות מס כדין, קבלות, וחשבוניות חש"ק (חשבונית מס קבלה). בנוסף, רבים מלקוחות החברה  בע"מ עלולים לבקש חשבוניות עסקה, בטרם העברה התשלום.

להלן נסביר את כל המונחים הללו, ונפשט אותם:

חשבונית מס כדין – חשבונית מס הינה מסמך המעיד על אירוע החייב במס (להלן: "אירוע מס"), תוך ציון סכום העסקה, גובה המע"מ עבור העסקה, תיאור הפריט/השירות וכיוצ"ב. אירוע מס נוצר, כאשר מישהו נתן שירות או מכר מוצר או התחייב באחד מאלו, מנגד מישהו חייב בתשלום עבור המוצר או השירות שסופק או ניתנה התחייבות לספק.

במילים פשוטות: מאחר ורשות המיסים, היא השותף הסמוי של כולנו, היא רוצה עמלה מכל עסקה שאנו מבצעים, לעיתים גם אם לא עבר כסף בפועל. כלומר, אם חברה בע"מ ביצעה עסקה, היא צריכה להוציא חשבונית מס כדין, המפרטת את גובה השכר והמע"מ שהלקוח חוייב בגינה.

ברגע שהונפקה חשבונית מס כדין, החברה בע"מ חייבת בתשלום מס הכנסה עבור התקבול, והחברה גם חייבת בגביית המע"מ והעברתו לרשות המיסים (מע"מ). כעקרון מועדי תשלומי המיסים נקבעים בחוק, או אחת לחודש או אחת לחודשיים לפי המחזור של החברה וקביעות רשות המיסים לגבי אותה חברה.

חשוב להבהיר, כי ישנן נסיבות בהן החברה חייבת בהנפקת חשבונית מס גם ללא שקיבלה בפועל תקבול, שכן אירוע מס הינו שאלה מיסויית – משפטית, ואינו מתקיים רק בעת תשלום תקבול.

קבלה – קבלה הינה מסמך משפטי המעיד על קבלת תשלום ע"י החברה. למשל, יתכן וחברה הנפיקה חשבונית מס כדין, וחודשיים לאחר מכן שולם בפועל התקבול, או אז תנפיק החברה קבלה למשלם.

לעיתים ישנם מקרים בהם חברה תנפיק קבלה בטרם חשבונית, אם למשל קבלה לידיה כספים או שיקים, אך טרם התרחש אירוע מס, והחשבונית תונפק עם התרחש אירוע המס.

חשבונית מס קבלה (חש"ק) – מסמך משפטי המהווה שילוב של חשבונית מס כדין וקבלה, ומונפק כאשר מתרחש אירוע מס (חשבונית מס) ביחד עם קבלת תקבול (קבלה).

חשבונית עסקה – מסמך שאינו מבטא אירוע מס, ולמעשה מהווה מעין דרישת תשלום ללקוח. למשל, התרחשה עסקה שאינה מהווה באותו רגע אירוע מס, החברה הנפיקה חשבונית עסקה המפרטת מה גובה חוב הלקוח, ועתה על הלקוח לשלם ו/או לדון עם החברה בדבר גובה הסכום שחוייב.

נדגיש, כי חשבונית מס, קבלה וחש"ק הינם מסמכים שחברה בע"מ חייבת בהנפקה ורישום על-פי חוק. לכן, לא מדובר במסמכים סתמיים שכל חברה מדפיסה כמסמך וורד או בכתב יד העובדים, אלא עליהם לעמוד בקריטריונים משפטיים, כגון תוכנת ניהול חשבונות מאושרת ע"י רשות המיסים, או פנקס חשבוניות מורשה.

בטרם נסיים, נבהיר כי האמור לעיל הינו סקירה בלתי ממצה שתכליתה לסייע לציבור להבין בכלליות את מצב הדברים בכל הנוגע להקמת חברה בע"מ וניהולה, ובוודאי שאין האמור מהווה תחליף להתייעצות עם עורך דין ו/או רואה חשבון. אדרבה מומלץ, לבצע הפעולות המתוארות לעיל, רק לאחר התייעצות עם רו"ח ועורכי דין מסחריים.

לקביעת פגישת ייעוץ עם עורך דין מסחרי המתמחה בהקמת חברה, התקשרו: 03-5323650 או בדוא"ל: office@ophirlaw.com.

כתיבת תגובה