Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
duns100_2023

הסברנו כבר בדבר המורכבות שבפתיחת חשבון בנק לחברה בע"מ. אולם טרחנו וערכנו עבור לקוחותינו סקר שוק בדבר גובה העמלות שחברות בע"מ משלמות בגין פתיחת חשבון בנק. מניסיוננו, בחשבונות בנקים פרטיים, אין הבדל גדול בין בנק לבנק, אולם כאשר אנו עוסקים בפתיחת חשבון בנק לחברה בע"מ קיים הבדל משמעותי בין בנק לבנק, כאשר ישנם בנקים יקרים ובנקים זולים יותר.

לא זו בלבד, כאשר עסקינן בחשבון בנק לחברה בע"מ, כן ניתן להתמקח על גובה העמלות שהתאגיד יחוייב, ולמנהלי הסניפים בבנקים יש את הכוח להפחית מגובה העמלות לפי שיקול דעתם. כך גם קיים הבדל בין סניף לסניף, ישנם סניפים "רעבים יותר" לחברות בע"מ, והיכרות או מידת המוטיבציה של הסניף לקבל את החברה בע"מ כלקוח בסניף יכולה בהחלט לסייע בקבלת הנחה בעמלות ומסגרת אשראי מטיבה.

להלן נפרט את סקר השוק שערכנו בשלהי שנת 2011 בכל הנוגע לגובה העמלות שהבניקים גובים עבור ניהול חשבון בנק לחברה בע"מ.

המסקנה העולה מסקר השוק שערכנו בדבר הבנק המשתלם ביותר, משתנה לפי גודל החברה והיקף פעילותה. מסתמן, כי כאשר החברה גדולה יותר, ומבצעת היקף פעילות רב יותר, הבנק המשתלם הוא הבנק לו עמלת השורה הזולה ביותר (עמלת פעולה ישירה) – ובדר"כ מדובר בבנק הפועלים. ברם, כאשר מדובר בחברה קטנה לה היקף פעולות נמוך בכל חודש, וכאשר מחזורה השנתי נמוך ממיליון ש"ח, בלט בנק אחד מכל הבנקים כמשתלם ביותר ועדיף בפער רב ממתחריו – בנק מסד, ומנגד הבנק היקר ביותר והכי פחות משתלם (מבחינת יוקר העמלות) הינו בנק לאומי. ולהלן הפירוט:

בנק מסד

 1. דמי ניהול – 60 ש"ח או המינימום 15 ש"ח באם ההכנסות הן פחות ממיליון בשנה + על כל פעולה 1.5 ש"ח.
 2. עמלת פקיד – 7.5 ש"ח.
 3. עמלת פעולות ישיר – 2.5 ש"ח
 4. שיקים – 9 ש"ח לפנקס
 5. פעולות באינטרנט חינם

הבינלאומי

 1. דמי ניהול חודשיים – 65 ש"ח
 2. עמלת פקיד – 6.5 ש"ח
 3. ישיר – 2.5 ש"ח
 4. שיקים – 0.36 ש"ח לשיק

בנק לאומי

 1. דמי ניהול חודשיים – 85 ש"ח
 2. עמלת פקיד – 5.5 ש"ח
 3. ישיר – 1.65 ש"ח

מזרחי טפחות

 1. דמי ניהול חודשיים – 60 ש"ח
 2. עמלת פעולות פקיד – 6.80 ש"ח
 3. עמלת פעולות ישיר – 1.76 ש"ח
 4. שיקים – 0.36 לשיק
 5. פעולות באינטרנט ובטלפון חינם

בנק הפועלים

 1. דמי ניהול – 56 ש"ח
 2. עמלת פקיד – 6.5 ש"ח
 3. ישיר – 1.35 ש"ח
 4. שיקים – 0.36 ש"ח לשיק
 5. פעולות באינטרנט – 50% הנחה

הסקר שערכנו התבצע בתשאול של סניפי הבנקים הנזכרים לעיל ברמת גן, ואינו בהכרח מהווה סקר שוק אמפירי בעל רמת מובהקות המבטיחה דיוק סטטיסטי. כמו כן, הדברים הנאמרים לעיל מהווים הבעת דיעה, ואינם מהווים חוות דעת משפטית או כלכלית.

למידע בדבר: הקמת חברה בע"מ או הקמת חברה בארה"ב.

כתיבת תגובה