Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
duns100_2023

אם התרגלנו לבירוקרטיה כאנשים פרטיים הפותחים חשבון בנק עבור עצמנו, כאשר חברה בע"מ מבקשת לפתוח חשבון בנק, מוכפלת הבירוקרטיה.

ראשית, הבנק מבקש החלטת דירקטוריון על פתיחת חשבון בנק, ועוד שורה של טפסים מאומתים על-ידי עורך דין או היועץ המשפטי של החברה.

שנית, עמלות הבנקים עבור ניהול חשבון עו"ש של תאגיד או חברה בע"מ גבוהות באופן יחסי לעמלות הנהוגות בחשבון בנק עו"ש פרטי. כך למשל, בנקים מסויימים יגבו 85 ש"ח לחודש עמלת ניהול חשבון עו"ש, וזאת עוד בטרם חיוב החברה בע"מ עבור עמלות שורה.

רישום חברה בע"מ באמצעות עורך דין המתמחה בהקמת חברה בע"מ

מניסיוננו הרב ברישום והקמת חברות בע"מ, אנו משקיעים זמן נוסף בפגישה עם הלקוח, סוקרים עבורו את ההתנהלות מול הבנקים והרשויות, וממליצים לו על קידום מנהלות, אשר יחסכו ממנו עקומת למידה קשה ויקרה.

כך למשל, אנו נוטים לנסח החלטות דירטוריון הנוגעות לפתיחת חשבון בנק עבור חברה בע"מ, באופן הידוע לנו, כי יקל בשלב ה"טופסולוגיה" בבנק.

יתר על כן, אנו ממליצים ללקוחות לערוך סקר שוק בטרם יבחרו בסניף ובבנק בו הם חפצים לפתוח חשבון בנק לחברה. בשים לב, שהעמלות ניתנות לעיתים למיקוח, וכן קיימים הבדלים בין בנקים וסניפים. כך יש כאלו המורידים את מחירי העמלות בבנקים לחודש לשיעור של 65 ש"ח לחודש, ולעיתים אף פחות.

עוד אנו ממליצים ללקוחותינו, במעמד פתיחת והקמת החברה בע"מ, ובשלבי ייעוץ אחרים, להציג בפני מנהל סניף המחלקה העסקית בסניף הבנק בו בחרו, את תוכנית עבודתם, חזונם העסקי ועוד, במטרה לגייס את מנהל הסניף, ולשלהבו בסיכויי הצלחת החברה, ובמקביל בצמיחת מחזורה הכספי העתידי כ"לקוח" כדאי עבור מחזור הסניף.

תשומת לב, כי לא פעם נבחנים מנהלי המחלקות העסקיות בסניפים, בהקיפי המחזורים ותנועות הכספים במחלקה תחת אחריותם, ובהתאם מעוניינים הם בגיוס חברות בע"מ, אשר יסייעו להם בנתונים הכספיים מול ההנהלה ומול מחלקת הביקורת.

מאידך, התנהלות נדיבה ונטולת זהירות במתן אשראי לחברה בע"מ עלול להזיק לשמו ולקידומו של מנהל המחלקה העסקית בסניף.

מסגרת אשראי לחברות בע"מ

כל עסק מצריך מידה זו אחרת של אשראי או מסגרת אשראי בחשבון העובר ושב.

מאחר, וחברות בע"מ, כל שכן, חברה בע"מ צעירה, נטולות נכסים, וגביית חובותיהם לעיתים בעייתית ביותר, בפתיחת חשבון בנק, וכל שכן בהסדרת מסגרת אשראי לחברה בע"מ, בעלי המניות נדרשים לחתום ערבות אישית לחברה.

על כן, מומלץ גם להציג את איתנותו הפיננסית של בעלי החברה בע"מ, במעמד פתיחת חשבון הבנק, ובשיחה מול מנהל המחלקה העסקית בסניף, על מנת לחזק את תדמיתה היציבה של החברה, וכדאיות הבנק לשרתה.

אין האמור לעיל מהווה ייעוץ משפטי או עסקי. אנו נשמח לקיים עמך פגישת ייעוץ לצורך הקמת חברה בע"מ (רישום חברה בע"מ), ולצורך מתן ייעוץ משפטי ומסחרי אחר ע"י עורך דין המתמחה בדיני חברות וברישום חברה בע"מ.

כתיבת תגובה