Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
duns100_2023

ביוני 2011 דחה שופט פדרלי במדינת נבאדה תביעת זכויות יוצרים על פרסום תכנים בלתי מורשים באינטרנט, שהוגשה ע"י חברה אמריקאית,  Righthaven. החברה דרשה פיצויים מאתר האינטרנט של "המחתרת הדמוקרטית" בגין הפרת זכויות יוצרים של חברת החדשות Stephens Media"" אשר מפיצה, בין היתר, את העיתון "לאס וגאס סאן".

"Righthaven LLC" הינה חברה אמריקאית שקמה בתחילת 2010 ותכליתה להחזיק בקניין רוחני וזכויות יוצרים, ובפועל היא מהווה מפעל תביעות זכויות יוצרים (זו פרנסתה). החברה קונה תכנים מחברות תקשורת, בעיקר לאחר שמתגלה שתכניהן הועתקו ללא רשות לתוך אתרי אינטרנט שונים. לאחר שהחברה קונה את התכנים הללו, היא מגישה תביעה נגד בעלי האתר שביצע את ההפרה, על הפרת זכויות יוצרים וגזל קניין רוחני, ופרנסתה הינה הסכום הנגבה מן המפר בפסק דין או בפשרה.

הלקוח הראשון, והגדול ביותר של "Righthaven" היא חברת החדשות, ,Stephens Media אשר בבעלותה עיתון יומי בלאס וגאס. על פי חוזה זכויות יוצרים (או שמא רישיון שימוש בזכויות יוצרים/המחאת זכות תביעה), הנחתם עם חברת Righthaven, ניתנת לה האפשרות לתבוע מפירי זכויות יוצרים, בעוד שחברת החדשות, ממנה נקנו התכנים, שומרת על שליטה בזכויות היוצרים.

כך, במשך פחות משנה, מתחילת 2010 ועד 2011, חתמה החברה חוזים אשר המחו לה את עילות התביעה על-פי דיני זכויות היוצרים, עם מספר חברות חדשות, והגישה כמות מכובדת, של למעלה מ- 200 תביעות זכויות יוצרים וגזל קניין רוחני. הנתבעים בתביעות אלו היו בלוגרים, עתונאים ואף ילדים, אשר נדרשו לשכור שירותי עורך דין לזכויות יוצרים, כדי להתמודד עם תובעת, שכל מקצועה הוא הגשת תביעות זכויות יוצרים.

בתביעותיה דרשה החברה בדרך כלל את שם הדומיין של מפר זכויות היוצרים, וסכום של 75,000 דולר.

בית המשפט המחוזי של נבאדה, בפסיקתו של כב' השופט רוג'ר האנט, דחה את תביעתה של Righthaven, ונימק את פסיקתו בהנמקה שיש בה כדי ליצור גלים בדיני זכויות היוצרים בארה"ב, ויתכן ואף בישראל. השופט קבע, כי התובעים בתביעת זכויות יוצרים חייבים להחזיק בבעלות על הקניין הרוחני על מנת לתבוע בגין הפרת זכויות יוצרים. מאחר שע"פ הכתוב ב חוזה זכויות יוצרים שהמחה את הזכויות ל-Righthaven לא הוענקה לה הבעלות בזכויות היוצרים, אלא מעין המחאת זכות התביעה, הקיימת לבעלים על-פי דיני זכויות היוצרים בישראל.

יוער, כי גם הדין בישראל קובע כי בעל רשיון שימוש בזכויות יוצרים, להבדיל מהבעלים אינו יכול לתבוע את מפר זכויות היוצרים, ועליו לצרף את בעל הזכויות כ"תובע פורמאלי" או כ"נתבע פורמאלי". קיימת מחלוקת בדין הישראלי בדבר תוקפה של המחאת זכויות הבעלים בזכות היוצרים אל התובע בפועל.

למיטב ידיעתנו קיימת חברה אמריקאית (בעלת מאגר בנק תמונות) שהמחתה את זכויות התביעה שלה לחברה ישראלית, אשר משגרת בישראל אלפי מכתבי דרישה בשנה נגד מפירי זכויות יוצרים כביכול, ומגישה בסיטונאות כתבי תביעה על הפרת זכויות יוצרים וגזל קניין רוחני.

עולה השאלה, האם פסיקה אמריקאית חשובה זו תיצור השפעה על התנהלות החברה הישראלית או אף תכשיל חלק מתביעותיה, וראוי שעורכי דין זכויות יוצרים בישראל, ישכילו ללמוד היטב פסק דין זה, שהרי דיני זכויות היוצרים והקניין הרוחני בישראל ניזונים לא פעם מן הדין האמריקאי.

לקביעת פגישת ייעוץ עם עורך דין לזכויות יוצרים, התקשרו: 03-5323650 או בדוא"ל: office@ophirlaw.com.

אין האמור לעיל מהווה חוות דעת משפטית, ומומלץ להתייעץ עם עורך דין לזכויות יוצרים בכל שאלה או עניין. בכל הנוגע לחברה הישראלית המוזכרת לעיל, איננו מתיימרים לדעת את כל העובדות, והאמור לעיל הינו בגדר הבעת דעה בלבד.

כתיבת תגובה