Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
duns100_2023

האם על "שיימינג" ברשתות, אפשר לתבוע את הפלטפורמות?

חוק איסור לשון הרע בסעיף 11 עוסק באחריות בשל פרסום באמצעי תקשורת. מלשון הסעיף עולה שישאו באחריות האדם שהביא את הלשון הרע, וכך גם ישא האחראי לאמצעי התקשורת. מהחוק משתמע שגם האתרים ישאו בתוצאה של פגיעה של גולשים באתרים שלהם, וזאת מהמילים "אמצעי תקשורת". אמנם הדבר שונה מהחוק האמריקאי שבו יש חסינות מוחלטת לבעלי האתרים? […]