Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
duns100_2023

הכרה תקדימית בזכויות יוצרים על תמונת AI בסין

בית המשפט בבייג'ינג קבע לראשונה כי תמונה שנוצרה באמצעות בינה מלאכותית זכאית להגנת זכויות יוצרים. זוהי החלטה חלוצית בסין, שנועדה לעודד יצירתיות וחדשנות בתחום המתפתח של בינה מלאכותית. התביעה הוגשה על ידי אדם בשם לי, שיצר דמות של אישה צעירה בעזרת התוכנה Stable Diffusion. הוא תבע בלוגרית שהשתמשה בתמונה בלי רשותו. בית המשפט פסק כי […]