Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
duns100_2023

תקנון חברה הינו חוזה משפטי בין בעלי התאגיד (החברה בע"מ) לבין החברה עצמה ולבין יתר בעלי המניות.

התקנון הוא המנדט הניתן לתאגיד או החברה כיצד לפעול ומהן מטרותיה, והוא מפורסם ברשם החברות. למשל, בתקנון נקבע מה יהיו תחומי העיסוק של החברה וכיוצ"ב.

ניתן להכין תקנון חברה מפורט או ניתן לעשות שימוש בתקנון המצוי, המפורסם בחוק החברות. על כן, יש לפנות לייעוץ משפטי לצורך בחינת סוג התקנון, שכן פעולת חברה המבוצעת בניגוד לתקנון עלולה להוות חריגה מסמכות ו/או הפרה של הוראות החוק ו/או הסכם המייסדים.

להורדת: תקנון חברה לדוגמא (תקנון לאקוני המפורסם בחוק החברות). לקריאה על כתיבת תקנון לאתר אינטרנט ותקנון לאפליקציות

מומלץ להיוועץ עם עורך דין המתמחה בדיני חברות ומשפט מסחרי

משרד עורכי דין גיא אופיר עוסק במשפט מסחרי (לרבות דיני אינטרנט), לשון הרע, דיני עבודה, כתיבת תקנונים והסכמים וכן ייצוג והופעה בבתי המשפט.

טלפון 03-5323650 או במייל office@ophirlaw.com.