Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
duns100_2023

תוצאות וועדת השרים לענייני חקיקה שהתקיימה ביום 9 בנובמבר 2014

 

עברה

עברה

לא עברה

ירדה מסדר היום

עברה- בהסכמה עם משרד הרווחה

 

לא עברה

 

לתמוך בקריאה טרומית בלבד, להמתין לממשלתית ולהתאים את הנוסח של הממשלתית

לתמוך בקריאה טרומית בלבד, להמתין לממשלתית ולהתאים את הנוסח של הממשלתית

לא עברה

 

עברה בהסכמה של משרד החקלאות, המשפטים ושירותי הדת.

עברה

 

עברה

לא עברה

לא עברה

נדחתה בשבוע

עברה

נדחתה בשבוע

עברה בתיאום עם נציבות שירות המדינה, משרד המשפטים, הכלכלה והאוצר.

 

ירדה מסדר היום.

ירדה מסדר היום.

לא עברה

נדחתה (ללא ציון מועד לדחייה).

נדחתה בשבועיים.

לא עברה

לא עברה

נדחתה בשבועיים.

 

 

לא עברה

נדחה בשבוע

נדחתה ב-90 יום

עברה בהסכמה עם משרד המשפטים, ובכפוף להצעה הממשלתית.

עברה בכפוף ובהתאם לנוסח מוסכם עם משרד הבריאות ומשרד המשפטים.

 

עברה

נדחתה בשבוע

 

כתיבת תגובה