Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
duns100_2023

בבית המשפט לתביעות קטנות

בפתח-תקווה

ת.ק. 2974/08

התובע:

גיא אופיר, עו"ד ת.ז. XXXXXXX

מרח' ביאליק 20 רמת-גן

טל': 03-5323650 פקס: 03-5325691

– נ ג ד –

הנתבעות:

1. Microsoft Corporation Ltd

באמצעות חברת הבת/נציגתה, מיקרוסופט ישראל

מרח' הפנינה 2, רעננה

2. Lenovo Group Ltd

באמצעות חברת הבת/נציגתה, לנובו ישראל

מרח' אפרת 35, קריית אריה, פ"ת

הסעדים המבוקשים: תיקון/החלפת מצרך + 2,500 ש"ח.

כתב תביעה

מוגשת בזאת תביעה נגד הנתבעות בשל שיווק לתובע את מערכת ההפעלה מסוג Windows Vista (להלן: "Vista"), מערכת הפעלה חדשה, אך נחותה ורווית תקלות אל מול קודמתה Windows XP (להלן: "XP"). בית המשפט הנכבד מתבקש לחייב את הנתבעות להחליף במחשבו של התובע את מערכת ההפעלהVista  למערכת הישנה XP ללא תמורה, ושיפויו בגין העובדה שנאלץ לסבול את "חבלי הלידה של מערכת ההפעלה Vista", אשר נכון לעתה טרם נפתרו.

תביעה זו נתמכת בחוות דעתו של מר יריב קלונובר אשר ממצאיה יפורטו בהמשך, והיא מצ"ב כנספח א' ומהווה חלק בלתי נפרד מכתב תביעה זה.

והכול כמפורט להלן:

1.       התובע הינו עו"ד, אשר לצורך עיסוקו רכש במכרז אינטרנטי מחשב נייד מסוג Lenovo 3000 N100 (להלן: "המחשב" או "מחשבו של התובע").

2.       הנתבעת 1 הינה חברת מיקרוסופט העולמית, יצרנית ומפתחת תוכנות ההפעלה XP ו-Vista. מערכת ההפעלה XP הינה מערכת הפעלה ותיקה (ילידת שנת 2000 לערך), ואילו מערכת ההפעלה Vista, הינה מערכת הפעלה חדשה (ילידת שנת 2007), אשר כפי שיפורט בהמשך, חווה "חבלי לידה קשים ביותר", על גבם ועל חשבונם של הצרכנים בארץ ובעולם.

3.       הנתבעת 2 הינה חברת לנובו העולמית, יצרנית מחשבים ניידים בהם מחשבו של התובע, ומי שחבה באחריות למשך שנה מעת הרכישה לטיפול במחשב.

4.       ביום 14.8.2007 רכש התובע מחשב נייד מסוג Lenovo3000 N100, בעל מעבד ליבה כפולה, ו- 1024 מגבייט זיכרון DDR2, הכולל מערכת הפעלה מסוג Vista. באותה עת המחשב נחשב מתקדם ובעל ביצועים חזקים.

מפרט המחשב, כפי שפורסם במכרז מצ"ב כנספח ב'.

5.       יוער, כי רכישת מערכת ההפעלה Vista, נכפתה על התובע, אין הוא יכול היה לרכוש מחשב נייד חדיש בעל ביצועים גבוהים ללא מערכת הפעלה מותקנת בו של הנתבעת 1, ועד כמה שידוע לתובע מבירורים שערך, לא ניתן היה באותה תקופה בה רכש את המחשב הנייד, לרכוש אותו עם מערכת הפעלה מסוג XP.

6.       לשם הבהרת התמונה ייאמר, שהנתבעת 1 מפעילה את כוחה המונופוליסטי לשווק באגרסיביות את מערכת ההפעלה Vista, רווית הפגמים. ככל הידוע לתובע, מתקיימת בדיקה בנושא של הממונה על ההגבלים העסקיים בישראל, הבוחן את התנהלות הנתבעת 1. יתר על כן, למיטב ידיעת התובע, באיחוד האירופי הוטלו סנקציות על פעילות זו של הנתבעת 1, לרבות קנס ע"ס של כ- 600 מיליון דולר, אשר עולה לכאורה כדי הסדר כובל וניצול לרעה של כוח מונופוליסטי.

ביצועי מערכת ההפעלה Vista הינם מתחת לכל ביקורת

7.       מייד עם קבלת המחשב, הבחין התובע, כי על אף היות המחשב חדיש, ביצועי תוכנת ההפעלה vista איטיים ביותר, כך שבפועל מחשבים ישנים וזולים יותר בעלי תוכנת XP, עובדים מהר יותר ממחשבו של התובע, והכול עקב תוכנת ההפעלה vista, שגורעת מביצועי המחשב.

8.       התובע יצר קשר עם מעבדות הנתבעת 2 (המאוחדות עם מעבדות IBM) והציג להם את הבעיה. בשיחה חוזרת, אישר נציגם הטכני באוזני התובע, כי מערכת ההפעלה Vista הינה מערכת בעייתית, אשר מאיטה את המחשב, גוזלת ממנו משאבים רבים, ומקצרת את זמן עבודת הבטריות של המחשב.

9.       הנציג הטכני של הנתבעת 2 הפנה את התובע למעבדות הנתבעת 2, שם נאלץ התובע להמתין כשעה ומחצה עד יגיע תורו למסור את המחשב לטיפול, שנערך במשך ימים.

10.   בניסיון לשפר את ביצועי תוכנת ההפעלה Vista, שהייתה מותקנת במחשב, עובדי הנתבעת 2 פירמטו (מחקו) את הכונן הקשיח של המחשב, והתקינו שנית את תוכנת ההפעלה vista. כתוצאה מכך, איבד התובע את כל החומר, אשר היה שמור בזיכרון הקשיח של המחשב.

יוער, כי עובדי הנתבעת 2, אילו היו בעלי תודעת שירות מינימלית, יכולים היו בהשקעה של דקה-שתיים, לגבות את כל החומר שהיה שמור על גבי זיכרון המחשב בטרם פירמוטו, ולהעתיקו חזרה לאחר הפירמוט. אלא, שבמעבדות הנתבעת 2 כופים על הלקוחות לחתום ויתור בגין מחיקת מידע, על מנת יקבלו תמיכה טכנית למחשב.

11.   דא עקא, גם לאחר שחזר המחשב מהתיקון הנזכר לעיל, השתפרו במידה מועטה ביצועי המחשב, ובפועל ביצועיו נותרו נחותים משל מחשב ישן בעל תוכנת XP.

תקלה שנייה

12.   בחודש פברואר 2008, כתוצאה מעדכון (update), אשר קיבלה תוכנה ההפעלה Vista באמצעות האינטרנט (העדכון מתקבל אוטומטית), השתבשה תוכנת ההפעלה, באופן אשר מנע גלישה באינטרנט. ויובהר, ניתן היה לקבל מיילים ועדכונים אינטרנטיים לתוכנות אחרות, אך מערכת ההפעלה vista חסמה כל אפשרות גלישה באינטרנט.

13.   על כן, נאלץ שוב התובע לכתת רגליו אל מעבדת השירות של הנתבעת 2, לבזבז את זמנו בהמתנה של שעה בתור, ולהיוותר ללא המחשב למשך מספר ימים, עד תתוקן הבעיה.

14.   בפעם זאת, דרש התובע מעובדי הנתבעת 2, כי יתקינו במחשבו את תוכנת ההפעלה הישנה XP. עובדי הנתבעת 2 סרבו, והסבירו לתובע מתוך ניסיון לפייסו, כי גם הם ביקשו להחליף במחשביהם את תוכנת ההפעלה מ- Vista ל- XP, אך מנכ"ל IBM ישראל (חברה שנרכשה על-ידי הנתבעת 2) סירב.

15.   על אף מחאתו ודרישתו המפורשת לגיבוי הכונן הקשיח, שוב פירמטו עובדי הנתבעת 2 את המחשב תוך מחיקת כל המידע, אשר נשמר בכונן הקשיח ללא גיבויו.

מחאתו הכתובה של התובע, על גבי אישור פירמוט, אשר אולץ התובע לחתום עליו למען יתוקן המחשב, מצ"ב כנספח ג'.

16.   ברם, גם לאחר תיקון זה נותרו ביצועי המחשב איטיים ביותר, אם כי חזרה יכולתו לגלוש באינטרנט.

תקלה שלישית

17.   ביום 28.7.2008 נאלץ שוב התובע להכניס לתיקון את מחשבו הנייד, עקב תקלה נוספת בתוכנת ה- vista, אשר השביתה את עבודת המחשב.

18.   התובע הפציר באנשי הנתבעת 2, כי יתקנו את הבעיה מבלי למחוק את כל המידע המאוחסן על גבי הכונן הקשיח או לחילופין, שייגבו אותו ויתקינו אותו מחדש לאחר הפרמוט (המחיקה).

19.   לאחר שבוע, שהיה המחשב במעבדות הנתבעת 2, שלחו עובדי הנתבעת 2 פקס ביום 3.8.2008 בו הודיעו לו, כי מבלי לחתום על אישור למחיקת הזיכרון בכונן הקשיח, לא תטופל הבעיה במחשב.

פקס עובדי הנתבעת 2 מיום 3.8.2008 מצ"ב כנספח ד'.

20.   בלית ברירה, ובתחושת תסכול לאחר שבוע שהיה ללא מחשבו, מבלי שעובדי הנתבעת 2 נקפו אצבע כדי לתקנו, חתם התובע על המסמך הנ"ל, כדי שיוכל לקבל חזרה את מחשבו מתוקן.

21.   למחרת היום, לאחר המתנה בתור, הוחזר לתובע המחשב.

22.   סיכום ביניים:

א.      בתוך תקופה של 11 חודשים מעת רכש את המחשב, נדרש התובע שלוש פעמים לגשת למעבדת הנתבעת 2, למען זו תתקין מחדש את מערכת ההפעלה vista, אשר שוב ושוב השתבשה, עד כדי השבתת המחשב שוב ושוב.

ב.      עובדי הנתבעת 2 הודו פעם אחר פעם, כי מערכת ההפעלה vista הינה מערכת בעייתית בלשון המעטה.

ג.        ביצועי המחשב ומערכת ההפעלה vista היו נחותים ביותר ולא עלה בידי מעבדת השירות של הנתבעת 2 לתקן את הבעיה.

תקלות מערכת ההפעלה Vista ונחיתות ביצועיה הפכו לעובדה ידועה בארץ ובעולם

23.   נחיתות ביצועיה של מערכת ההפעלה Vista הפכו לנושא שיחה בציבור, ולעילה לתביעות ייצוגיות בארה"ב.

מקבץ מאמרים בנושא כשליה של Vista מצ"ב כנספח ה'1-ה'2.

הנתבעת 2 מציעה ללקוחותיה "שידרוג מטה בתשלום" מ- Vista ל-XP

24.   בשל ביצועיה הגרועים של ה- Vista, ומבול תלונות הלקוחות, אפילו הנתבעת 2 החלה להציע ללקוחותיה אפשרות לשדרג מטה מהתוכנה החדישה ויסטה לתוכנה הישנה XP בתשלום.

הודעה באתר הנתבעת 2, המציעה "שדרוג מטה" בתשלום מצ"ב כנספח ו'.

25.   הנה כי כן, ביצועיה של תוכנת ה- Vista מתחת לכל ביקורת, עד כי הנתבעת 2 מציעה ללקוחותיה לשדרג מטה בתשלום, מתוכנה חדשה לתוכנה הישנה (בת 7 שנים).

26.   עצם העובדה, כי הנתבעת 2 סבורה, שלקוחותיה לאחר שרכשו את התוכנה החדשה (vista) יסכימו לשלם כסף על מנת לחזור לתוכנה הישנה XP, היא הראיה כי הנתבעת 2 מכירה ומודעת לנחיתות ופגימות תוכנת ה- vista.

חוות דעת מומחה

27.   ביום 29.9.2008 חתם את חוות דעתו מר יריב קלונובר, אשר במשך זמן רב בחן ובדק את המחשב ואת מערכת ההפעלה Vista המותקנת על-גביו, לרבות ערך בדיקות אמפיריות של מהירות וביצועי המחשב, ואלו הן מסקנותיו:

א.      "לאור האמור לעיל, בחוות דעתי זו, הריני לקבוע, כי בפועל מחשב זה עם מערכת ההפעלה VISTA עובד באיטיות רבה יותר באופן משמעותי, מאשר עם מערכת XP עליו, וככל הנראה מקור בעיה זו הינו בתכנון ו/או מימוש לקוי של מערכת ההפעלה VISTA.

ב.      ניתן לראות בבירור, כי פעולות יומיומיות, אשר מצופה מן המשתמש הממוצע לבצע במחשב, מתארכות זמן רב יותר באופן משמעותי יותר עם מערכת ההפעלה VISTA.

ג.        הדברים באים לידי ביטוי בחווית משתמש איטית ומסורבלת, הפוגמת בהנאת המשתמש מן המכשיר, וניצול יכולות המחשב.

ד.      לסיכומו של דבר, הריני ממליץ להתקין על גבי מחשב זה מערכת הפעלה מסוג XP בלבד."

28.    חוות דעתו של מר קלונובר ובה פירוט הבדיקות האמפיריות שנעשו במחשב, צורפה כנספח א' לכתב תביעה זה, והיא מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

טיעון משפטי

29.   למעשה, הנתבעות משווקות ושיווקו תוכנת הפעלה ומחשב, אשר לכאורה כמכלול אמורים להיות מתקדמים. אלא, שבפועל ביצועי המחשב בשילוב עם תוכנת ההפעלה vista, הינם מתחת לכל ביקורת, ונחותים ממחשבים ניידים ישנים. הנתבעות עשו כן בידיעה ברורה.

30.   הנתבעות בהתנהלותן המתוארת לעיל הפרו את חוזה ההתקשרות עם התובע, וחבות בשיפויו והחלפת התוכנה vista שבמחשבו לתוכנת XP.

31.   יתר על כן, הנתבעות עיוולו את התובע על דרך של גרם הפרת חוזה, רשלנות, הטעיה, והיפר חובה חקוקה של סעיפים 2 ו-4 לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א 1961, והיפר חובה חקוקה של סעיף 11 לחוק המכר, תשכ"ה – 1968.

32.   בנוסף, התובע יטען, כי בשיווק הכפוי של מערכת ההפעלה vista לצרכנים, הנתבעות מקיימות הסדר כובל האסור על פי חוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח – 1988 (להלן: "חוק ההגבלים העסקיים").

33.   התובע יטען, כי חבותן של הנתבעות הינה ביחד ולחוד.

34.   התובע יטען, כי הנתבעת 1 הינה בגדר מונופולין, כאמור בסעיף 26(א) לחוק ההגבלים העסקיים, והיא מנצלת את כוחה לרעה.

סיכום

35.   בשל התנהלות הנתבעות המתוארת לעיל, וכמפורט לעיל, נגרם לתובע אובדן זמן עבודה, אובדן זמן פנאי, אובדן מידע שנשמר על-גבי הכונן הקשיח, ונגרעה ממנו איכות המוצר שרכש. בנוסף, התובע נזקק לעזרת צד ג' לאור הפגמים במחשב והצורך בתיקונם ו/או בנסיעה למעבדות הנתבעת 2 לצורך מסירת המחשב ואיסופו.

36.   אשר על כן, בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת לחייב את הנתבעות ביחד ולחוד, בהחלפת מערכת ההפעלה שבמחשב למערכת XP, ותשלום פיצוי כללי לתובע, על דרך האומדנא, על סך של 2,500 ש"ח.

37.   כמו כן, בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת, לחייב את הנתבעות בתשלום הוצאות משפט ולרבות הוצאות הכנת חוות הדעת, אשר צורפה כנספח א'.

38.   לבית המשפט הנכבד הסמכות העניינית והמקומית לדון בתביעה זו.

__________________

גיא אופיר, עו"ד

התובע

כתיבת תגובה