Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
duns100_2023

בצירוף מקרים עם ערב יום השואה, ביום 17.4.2012 נתן בית הדין האיזורי לעבודה בירושלים פסק דין בתביעה תקדימית נגד ממשלת ארה"ב שהוגשה בשנת 2005. משרדנו ייצג את התובע החל משנת 2007 ועד למתן פסה"ד.

התביעה הייתה של איתמר כהן, מאבטח ישראלי – יהודי, שהועסק בקונסוליה האמריקאית, אשר פוטר ביום הולדתו מן העבודה בקונסוליה (יום 20.4.2005), ללא תשלום פיצויי פיטורין, ללא תשלום דמי הודעה מוקדמת, ללא שימוע כדין, ותוך רמיסת כל זכיותיו כעובד. כשבועיים לפני הפיטורין נפגש איתמר עם נציגי מבקר המדינה בארה"ב, אגב תלונותיו על ציור צלבי קרס בקונסוליה, וטיוח הפרשה ע"י עובדי הקונסוליה.

מדובר בתביעה ארוכה ומסועפת, במהלכה אף ניתן פס"ד בהיעדר הגנה נגד ממשלת ארה"ב בשנת 2006, נפתח תיק הוצל"פ נגד ממשלת ארה"ב בלשכת ההוצל"פ בת"א, הוטלו עיקולים על נכסיה המסחריים של ממשלת ארה"ב בישראל, ולבקשת היועץ המשפטי לממשלה, מני מזוז, ביטל ביה"ד את פסה"ד בשנת 2009 (זאת בטענה שהעיקולים שנקט התובע נגד ממשלת ארה"ב מסכנים את יחסי החוץ של ישראל עם ממשלת ארה"ב). היועמ"ש חוייב בשנת 2010 בתשלום הוצאות משפט לתובע, בשל השיהוי העצום בבקשתו לביטול פסה"ד.

בנוסף, בשנת 2011 חוייבה ממשלת ארה"ב בתשלום הוצאות משפט לאחר שהתעלמה מצו שנתן לה בית הדין האיזורי לעבודה להגיש תצהירים.

בית הדין בפסק דין תקדימי נתן אתמול פסיקה ראשונה בישראל ובעולם, הקובעת ומחייבת את ארה"ב בתשלום פיצויי הלנת פיצויי פיטורין, בתשלום פיצויים עבור פיטורין שלא כדין. בית הדין קבע שהתובע פוטר ללא שימוע, ללא תשלום פיצויי פיטורין, ללא תשלום דמי הודעה מוקדמת, זמן קצר לאחר שפגש את נציגי מבקר המדינה בארה"ב, אשר הגיעו לפגישה עמו בישראל. כן, קבע בית הדין, שצויירו צלבי קרס בקונסוליה בירושלים, התובע התלונן על כך, ולמרות שמנהליו תיעדו כל דבר ודבר בעניין העובדים, אין תיעוד לציור צלבי הקרס, לא הוכן על כך דיווח בכתב, ויש תהיות קשות ומדאיגות ביחס להתנהלותה של ממשלת ארה"ב הפרשה.

כן קבע בה"ד שהסכם העבודה עליו מחתימה ממשלת ארה"ב את עובדיה בישראל ומתיר לה לפטרם ללא תשלום פיצויי פיטורין, אינו כדין, ואין לייתן לו תוקף.

בית הדין קבע שהסכומים שנפסקו ישאו ריבית והצמדה משנת 2005 ועד מועד תשלומם.

מעבר לקביעות המרעישות אודות פרשת צלבי הקרס בקונסוליה וטיוחה, מדובר בפסיקה תקדימית המחייבת מדינה בתשלום פיצויי הלנה (פיצוי מרתיע נגד מעסיק) ומבטלת הסכם עבודה שהוכן ונוסח ע"י משרד המשפטים בארה"ב כהסכם אחיד לכל העובדים הזרים בתחום האבטחה שממשלת ארה"ב מעסיקה בחו"ל.

התובע יוצג ע"י עו"ד גיא אופיר ועו"ד עופר מוסקוביץ, ממשרד עורכי הדין גיא אופיר.

לכתבה בדה מרקר

לפס"ד: איתמר כהן נגד ממשלת ארה"ב

כתיבת תגובה