פרסומים נוספים בתקשורת

 

10.4.2008 קול הכפר-כפר סבא

עתירתו של עו"ד גיא אופיר נגד עיריית כפר-סבא, בשם לקוחותיו, כנסקר בעיתון "קול הכפר"

12.10.2007. עיתון קול הכפר (כפר-סבא)
עו"ד גיא אופיר ונושא שבטיפולו, כנסקר בעיתון קול הכפר (כפר סבא)

 

  19.12.2007.  מקומון קול הכפר
עו"ד גיא אופיר ופנייתו לשר להגנת הסביבה כנסקר

 

8.10.2007 NFC

ניצחון משפטי של עו"ד גיא אופיר מאוזכר באתר NFC