פרטיות העובדים באינטרנט

חוק פרטיות העובדים ברשת האינטרנט בארה"ב של מעסיקים

חוק חדש העוסק בפרטיות העובדים ברשת ייכנס לתוקף בארה"ב בחודש ינואר 2015, והוא יחול על כל אדם או ישות המעסיקים עובד אחד או יותר. זה כולל את הממשלות המקומיות ואת המדינה, כמו גם עסקים פרטיים, וכל סוכן, נציג או שלוח של המעסיקים.

החוק נועד כדי למנוע ממעסיק מ:

 • לבקש או לדרוש מעובדים, או ממועמדים, לחשוף את הסיסמה לחשבון אינטרנט האישי שלהם;
 • לבקש או לדרוש מעובדים להוסיף את המעסיק או את חברת כוח האדם לאנשי הקשר שלהם המשויכים לחשבון אינטרנט אישי שלהם;
 • לשכנע עובדים או מועמדים לגשת לחשבון אינטרנט אישי בנוכחותו של המעסיק או לאפשר למעסיק לבחון את התוכן של החשבון האישי;
 • לפטר, או לא לשכור עובד , או להעניש עובדים או מועמדים אשר מסרבים לציית לכל אחת מהפעולות האסורות למעלה.

מעסיק לעומת זאת אינו מנוע מ:

 • לבקש או לדרוש מעובדים לחשוף את שם משתמש או סיסמא הנדרשת כדי לקבל גישה למכשיר אלקטרוני המשולם על ידי המעסיק, בתשלום חלקי או מלא, או כדי לקבל גישה לחשבון או שירות המסופק על ידי המעסיק המתקבל מכוח יחסי העבודה או אשר משמש למטרות העסקיות של המעביד;
 • לפטר עובד שהעביר מידע קנייני של המעסיק, מידע חסוי, או נתונים פיננסיים לחשבון האינטרנט האישי של העובד;
 • ניהול חקירה או לדרוש מעובד לשתף פעולה בחקירה אם יש מידע ספציפי על חשבון האינטרנט האישי של העובד בנושא אי ציות לחוקים החלים או איסורים על התנהגות בלתי הולמת של עובדים הקשורים לעבודה, או אם למעביד מידע ספציפי על העברה לא מורשה של מידע קנייני, מידע סודי או נתונים כספיים לחשבון האינטרנט האישי של העובד;
 • להגביל או לאסור גישה של עובד לאתרים מסוימים בעת שימוש במכשירי תקשורת אלקטרונים שסופקו או ששולמו על ידי המעסיק, או בעת שימוש ברשת או במשאבים של המעסיק;
 • ניטור, סקירה, גישה או חסימת מידע אלקטרוני המאוחסן על מכשיר תקשורת אלקטרונית שמסופק או משולם על ידי המעסיק, או שמאוחסן ברשת של המעסיק;
 • עמידה בחובת מסך עובדים או מועמדים לפני שהכירה, או כדי לפקח או לשמור על תקשורת בין עובדים, בהתאם לחוק החל;
 • צפייה, גישה או שימוש במידע על עובד או מועמד, הזמין בפני הציבור ברשת האינטרנט ומחוצה לה;
 • ניהול חקירה או דרישה מעובד לשתף פעולה בחקירה בנוגע לעמידה בחוק או איסורים על התנהגות בלתי הולמת של עובדים קשורים לעבודה, או חקירה על ההעברה לא מורשה של מידע קנייני של המעסיק, מידע סודי או נתונים כספיים לחשבון האינטרנט האישי של העובד.

אנשים שזכויותיהם הופרו במעשים שהוזכרו עשויים לקבל לא יותר מ- 1,000 דולר פיצויים עבור כל הפרה, ובנוסף עמלות עורך הדין והוצאות משפט.

 באם נפגעה פרטיותכם מומלץ ליצור קשר עם עורך דין המתמחה בהפרת פרטיות באינטרנט התקשרו טלפון 03-5323650 office@ophirlaw.com.