Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
duns100_2023

חוק פרטיות העובדים ברשת האינטרנט בארה"ב של מעסיקים

חוק חדש העוסק בפרטיות העובדים ברשת ייכנס לתוקף בארה"ב בחודש ינואר 2015, והוא יחול על כל אדם או ישות המעסיקים עובד אחד או יותר. זה כולל את הממשלות המקומיות ואת המדינה, כמו גם עסקים פרטיים, וכל סוכן, נציג או שלוח של המעסיקים.

החוק נועד כדי למנוע ממעסיק מ:

מעסיק לעומת זאת אינו מנוע מ:

אנשים שזכויותיהם הופרו במעשים שהוזכרו עשויים לקבל לא יותר מ- 1,000 דולר פיצויים עבור כל הפרה, ובנוסף עמלות עורך הדין והוצאות משפט.

 באם נפגעה פרטיותכם מומלץ ליצור קשר עם עורך דין המתמחה בהפרת פרטיות באינטרנט התקשרו טלפון 03-5323650 office@ophirlaw.com.

כתיבת תגובה