Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
duns100_2023

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

בפני כב' סגנית רשם הפטנטים: גב' ז'קלין ברכה

בקשות לרישום סימני מסחר 25612, 261549

דיון מיום 28.12.2014

 

המבקשים:    אורבן קופיקס בע"מ, קופיז בע"מ, אמיר אמסלם, דני מזרחי

המתנגדים:      תמר סעדון, דני מזרחי, אמיר אמסלם

נוכחים מצד המבקשים:

עו"ד דרור גדרון, עו"ד הדס אהרוני ברק, עו"ד גיא אופיר

פרוטוקול

כב' סגנית הרשם: אז אנחנו בבקשות לרישום סימני מסחר 25612 ו-261549 תציגו את עצמכם לפרוטוקול בבקשה.

עו"ד קדרון:         עורך דין דרור קדרון. אהרוני הדס בשם קופיקס. המצהירה מטעמנו.

עו"ד אופיר:         עורך דין גיא אופיר בשם קופיז.

כב' סגנית הרשם: אז אתם הגשתם ביום חמישי כמדומני, רביעי, ביום רביעי הגשתם איזה שהוא הסכם פשרה שלא אפשרתי אותו. משתי סיבות הסיבה האחת היא שהסימן של קופיז 265149 יש בו שינוי מהותי הסימן הוגש כסימן לא מעוצב ועכשיו אתם מבקשים לעצב אותו שזה בדרך כלל לא בעיה למעט העניין של הסיסמה למטה pay less get more שזה סיסמה שמחיבת חיפוש נוסף לפי תקנה 22 א',

עו"ד הדס:            אני יכול למחוק את זה גברתי, זה לא לב העניין.

כב' סגנית הרשם: אוקי זה בעיה אחת, הבעיה השנייה שעדיין סימנים מאוד מאוד דומים מבחינת המראה וגם מבחינת הצליל בעיניי מה שפשוט לא מאפשר לי שום מקביל ביניהם.

עו"ד הדס:            גברתי אני מנסה קודם כל הצדדים מן הסתם הגענו לאיזה שהוא הסדר, כמובן שגברתי עודדה פה לא אנחנו אבל אני סבור שאנחנו צריכים אולי לחשוב איך בכול זאת, הצדדים הגיעו להסדר אז אני סבור שראוי לנסות לפחות.

כב' סגנית הרשם: לכן אני ממליצה לכם לחשוב איך אתם יכולים לבדל יותר בין הסימנים. קופיקס הוא סימן שהוגש זה סוג של עיצוב אבל ללא צבעים נכון זה בעצם צבע שחור ולבן זאת אומרת לא בעל צבעים ואני אגיד לכם זה כמעט אותו פונט זה כמעט אותם אותיות זה נשמע אותו דבר אז אני לא יודעת איך הציבור לא יתבלבל, ופה באמת השאלה, האם הציבור יתבלבל או לא יתבלבל ובעיניי הציבור יוטעה גם מדובר באותו סוג של סחורות אותם צינורות שיווק הכול אותו דבר.

עו"ד אופיר:         אני מבין את מה שגברתי אומרת,

כב' סגנית הרשם: אין שום הבדל.

עו"ד אופיר:         אני מבין את מה שגברתי אומרת לי שאני רואה ריבוע כתום אני חושב על אורנג' גם אם לא רשום שמה אורנג' ולכן הצבע האדום הוא מאוד מהותי ואני מסכים עם גברתי שצריך להיות פה צבע מבדיל ולכן אנחנו וזה גם מה שסיכמתי עם חבריי שהצבע האדום יהיה צבע שיופיע על כל דבר כלומר אנחנו נשנה, עוד שנייה יביאו לי את הכוסות החדשות אנחנו גם נשנה את הכוסות שזה יהיה באמת אדום בולט והכיתוב הלבן באמצע כלומר זה הכוס הישנה עוד שנייה יבוא אחד מהאנשים מקופיז יביא פה כוס עם גלופה חדשה שכבר עשו את הגלופה הזאתי. אני חושב בעוד רגע זה יגיע לפה אבל כשגברתי תראה את זה עם הרקע השחור של קופיקס לעומת השם של קופיז עם הרקע האדום הבולט אני חושב שגברתי, רק אני אראה לגברתי מה הולך להיות, כלומר האדום הזה הלוגו הזה האדום יהיה פה ככה זה יראה ככה,

כב' סגנית הרשם: הבנתי.

עו"ד אופיר:         עכשיו גברתי,

כב' סגנית הרשם: אנחנו לא רושמים את הכוסות אנחנו רושמים את הסימנים כפי שהם הוגשו ואני מסתכלת על הסימנים והם מאוד מאוד דומים, הם מאוד דומים,

עו"ד אופיר:         גברתי הם דומים בגלל שיש כאן שימוש במילה קופי עכשיו קופי זה מילה תיאורית זו מילה גנרית יש על זה פסיקה שאי אפשר,

כב' סגנית הרשם: וודאי אבל כאן קופי פיקס וקופי פיז, יש פה קופיקס וקופיז וזה למעט הסיומת שגם היא בעיניי דומה כי זה אקס ושני זד זה כמעט אותה מילה. אני אגיד לאדוני,

עו"ד אופיר:         קודם אני שומע את גברתי אם גברתי רוצה להציע לי הצעות כדי שאני אבין איך לשנות את זה אז אני שומע את גברתי אבל אני אומר יש פה עדיין שני עסקים שחשבו בינם לבין עצמם איך הם מבדלים אחד את השני ומגיעים להסדר בעניין הזה כלומר אני גם לא רואה בתצהירים של קופיקס למשל או בתצהירים של קופיז שנטען שמישהו, הרי זה עסקים כבר שפועלים כשנה נטען שמישהו התבלבל אי פעם בין שני העסקים האלה, אני לא ראיתי טענה כזאתי אז אחד במבחן המציאות שנה זה ששני הצדדים האלה פועלים אין לנו עדיין ראיות לכך שהיה לכך בלבול אבל אולי יש פה סיכון מסוים אז בשביל זה הצדדים ישבו וגיבשו איזה שהוא הסדר, עכשיו אם גברתי אומרת לי שצריך לשים רקע שחוק בקופיקס הרי קופיקס זה פקטור זה כיתוב לבן על גבי רקע שחור אז אולי חברי ישמע את זה ויגיד את דעתו בעניין הזה, אני פשוט חושב שהצבע האדום זה בדיוק כמו שאני רואה ריבוע של כתום אני חושב על אורנג'.

כב' סגנית הרשם: אבל זה לא בהנחה שאתם לוקחים את זה כי אתם לא השתמשתם בזה באופן הזה אתם משתמשים בזה הפוך.

עו"ד אופיר:         לא זה לא לגמרי מדויק גברתי מכיוון שבלוגו על גבי הבתי קפה הלוגו הבולט על גבי בתי הקפה זה כן עם הרקע האדום גברתי. זה נספח לתצהיר הישן כי אין לי את התצהיר החדש זה א' 2. לא זה התצהיר החדש סליחה. אז רואים שעל בתי הקפה הכרזה היא כן באדום צועק הייתי מגדיר את זה עכשיו אני באמת אומר גברתי אורנג' עשו את זה בצורה נורא יפה אתה רואה היום ריבוע כתום ואתה חושב על אורנג' מיידי.

כב' סגנית הרשם: אני חושבת שההשקעה בפרסום של אורנג' זה לא ממש שווה ל-,

עו"ד אופיר:         אני מסכים עם גברתי אבל עדיין בסופו של דבר זה הכוסות החדשות, בסופו של דבר אני לא חושב שצרכן סביר יכול להתבלבל זה כל כך שונה גם בצבע גם בצורה, אני נמצא, גברתי אני באמת לא חושב שזה ברמה שצרכן סביר יכול לתה לבלבל אז נכון אנחנו מדברים פה על מוצרי קפה ועל סנדוויצים שפחות או יותר יש דמיון במוצרים אבל אני גם לא חושב שזה מוצר איכות ברמה של באתי לרופא א' ובטעות חשבתי שאני אצל רופא ב' ונגרם לי נזק נורא גדול.

כב' סגנית הרשם: לא, זה לא ענין אם כמה זה חשוב שאני אתבלבל או לא אתבלבל,

(מדברים יחד)

עו"ד אופיר:         גברתי אני סבור שעדיין לרגולטור וגברתי יושבת פה וקובעת כרגולטור יש כן מקום להקשיב לגופים מסחריים שנמצאים בתוך השוק ויש להם את המקצועיות ויש להם,

כב' סגנית הרשם: זה תמיד משנה לגופים המסחריים אם הציבור יתבלבל או לא,

עו"ד אופיר:         אני חושב שלא קופיקס ולא קופיז רוצים שיתבלבלו בין הרשתות שלהם אני לא חושב שחבריי רוצים שיתבלבלו, ממש לא, עכשיו יש פה עדיין שני גופים שחיים את השוק הזה ועובדה שהם סברו שזה הסדר שיספק אותם ויספ0ק את הצרכנים שלהם אז אני חושב שיש פה מקום להקשיב למקצועיות של אותם עסקים פרטיים שמעולם עסק פרטי יעלה ברמתו ברמת ההבנה שלו על הרגולטור כי הוא חי את השוק הזה.

כב' סגנית הרשם: קשה לי קצת להסכים עם האמירה הזאת אומנם העסק הפרטי יעלה ב-,

עו"ד אופיר:         אז אני מתקן לא התכוונתי, הכוונה שלי בסימני מסחר גברתי רגולטור, אני מדבר ברמה,

(מדברים יחד)

עו"ד אופיר:         אני מדבר ברמת השוק, לא התכוונתי, גברתי היא המקצוע,

כב' סגנית הרשם: זה לא העניין כלומר אין לנו פה את הציבור ואותו אני באה לייצג כאן והשאלה אם הציבור יתבלבל או לא, ובעיניי לבחור, אני אגיד גם לאדוני, אני לא שמעתי את התיק עדיין ללכת ולבחור יש קופיקס וללכת ולבחור קופיז קשה לי עם זה, באמת, כי למה שאני ארצה לבחור סימן כל כך דומה אם אני לא רוצה שהציבור יתבלבל?

עו"ד אופיר:         אבל לקופיז יש משמעות לקופיקס אין משמעות,

כב' סגנית הרשם: וודאי שיש. גם לקופיקס יש, בבקשה,

עו"ד אופיר:         מה המשמעות של קופיקס?

כב' סגנית הרשם: אני רוצה שנייה לשמוע את עורך דין גדרון,

עו"ד גדרון:          אני לא מתכוון לטעון לעניין הזהות של הסימנים, הסימנים כפי שהם אני חושב שיש ביניהם דמיון מסוים אבל השאלה היא מה המטרה של ההליך כאן, רישום של סימן מסחר בא להגן על זכות מסחרית של בעל סימן על הייחודיות של הסימן שלו, הוא הבעלים והחשש מתחרות בלתי הוגנת ומהטעייה זה לא חשש של הציבור שבאים להגן אך ורק על הציבור שמא יתבלבל ביין שני מותגים אלא קודם כל הוא בעל הגנה על בעל סימן המסחר כך שאם בעל סימן המסחר מסכים לכך שיירשם סימן מסחר שדומה לסימן המסחר שלו חזקה עליו שהוא לוקח בחשבון את מה שצריך בעניין הזה והוא מסכים לזה ולכן זווית ההסתכלות של פקודת סימני המסחר בכול הכבוד היא פחות על הציבור היא יותר על ההגנה על סימן המסחר, סימן המסחר הוא הבעלים שלו, הוא יכול למכור אותו הוא יכול לרכוש אותו.

כב' סגנית הרשם: ממש לא בכיוון,

עו"ד אופיר:         אם הייתי מקבל רשות שימוש,

כב' סגנית הרשם: גם הפסיקה בעניין סעיף 29 וסעיף 30 וגם בית המשפט העליון אומר את זה שההסכמה היא רק ענין של התחלה, נכון יש הסכמה ולכן אנחנו דנים בשאלה אם אפשר שהרישום יהיה במקביל אבל זאת רק נקודת ההתחלה, השאלה אם הציבור יוטעה היא השאלה העיקרית כאן ובעיניי הסימנים כפי שהם עכשיו הם לא מספיק מבודלים ואני לא יכולה לרשום אותם במקביל, תחשבו אתם על עיצוב אחר אני לא יודעת תדגישו את ה-אקס תדגישו את מה שמבדל את הסימנים.

עו"ד אופיר:         אם זה רקע שחור שוב זה כפוף כמובן לחברי,

עו"ד גדרון:          הסימן שלנו אנחנו,

כב' סגנית הרשם: הם לא נוגעים בו.

עו"ד גדרון:          זה ההסכמה גם שאתם לא מתנגדים לסימן שלנו ואני רוצה רגע להפנות להסכם, ההסכם מדבר על התנגדות כן? ההסכם אומר ככה קופיז לא מתנגדת לסימן שאנחנו ביקשנו כפי שהוא וסעיף 2 אומר שהם יבקשו לתקן את הסימן שלהם ובכפוף לשינוי אנחנו נסיר את ההתנגדות שלנו. זה ההסכם,

כב' סגנית הרשם: אבל אין כאן התנגדות אז מה שאתם אולי לא שמתם לב אנחנו לא בהליך התנגדות אנחנו בהליך של בקשות מתחרות שמי שיזם את ההליך זה אנחנו זה מחלקת סימני המסחר כי הם ראו את הסימנים ואמרו הסימנים האלה לא יכולים להירשם במקביל. וגם אם אתם מסכימים הדדית עדיין אנחנו צריכים להשתכנע שהסימנים יכולים להירשם שניהם כלומר אין לי שום בעיה שתסכימו שקופיקס יירשם ואז נדון בקופיז אולי בכפוף לרישום של קופיקס אבל אני שוב אומרת, אז יהיה בפניכם סימן רשום ואז יהיה 11-9 עם הסימן הרושם שלהם ויצטרכו להתמודד מול הלשכה כלומר להגיע שוב לבוחן ולשכנע שאין באמת הטעיה, דרך אחרת היא לקיים את ההליך הזה סימן אחד לא יירשם והסימן אחד הבחינה שלו תימשך אלה שתי האפשרויות אני לא רואה אפשרות אחרת שיכולה להיות. זה המצב כרגע.

עו"ד אופיר:         אני אומר קודם כל גם כבוד הנשיא גרוני כותב שהמצב שחל בסימני המסחר שאחד צוחק ואחד בוכה ואני מפנה לפסק דין יהודה מלכין נגד סבון של פעם מדבר שזה מצב שהוא לא ראוי כלומר צריך לנסות למצוא פתרונות ולא להגיד אחד יוצא שידו על העליונה ואחד ידו על התחתונה, הצדדים פה, יש פה שני גופים מסחריים מקצועיים ששקלו את הדברים האלו, אנחנו כבר שנה של פעילות גברתי לא יכול להיות ששמנה של פעילות לא, הרי ברור הרי שקופיקס היו אומרים שמישהו התבלבל אם הם היו רואים את זה וברור שאנחנו היינו אומרים את זה אם  היינו רואים את זה אז אני לא חושב שאחרי שנה של פעילות שיש כבר מבחן של עשייה בפועל וגם יש לנו שינויים כאלה דרמטיים גברתי אני במאת לא סבור שאפשר להתעלם מהשוני הכה דרמטי. זה בבחינה חפצית רואים פה משהו שונה לגמרי בצבעים שונה לגמרי בכיתוב הפונט הוא לא אותו דבר גברתי,

כב' סגנית הרשם: הפונט הוא מאוד דומה.

עו"ד אופיר:         אי אפשר להעשיר את ההסכם פשרה בחצי הסכם פשרה,

כב' סגנית הרשם: לא, אני מסכימה איתך אני גם חושבת שאי אפשר להשאיר את ההסכם פשרה כפפי שהוא חצי, רק חציו, מצד שני אני שבה ואומרת אני מתקשה לרשום את שני הסימנים זה לצד זה. אני חושבת שיש כאן יכולה להיות הטעייה של הציבור במיוחד בירושלים אתם יודעים שהסניפים שלכם הם במרחק של כלום אחד מהשני, אין פה איזה בידול גיאוגרפי אין פה למעשה שום דבר.

עו"ד אופיר:         כל הסניפים של קופיקס הוקמו לאחר הסניפים שלנו אבל אני מוכרח רק לשאול, בירושלים, אני חייב רק לשואל משהו גברתי, נניח היינו באים להסדר מול קופיקס הינו אומרים אנחנו מבקשים רשות להשתמש בלוגו שלכם ונניח,

כב' סגנית הרשם: זה אחרת.

עו"ד אופיר:         שנייה, ונניח קופיקס הייתה נותנת את הסכמתה, היינו מוכרים את המוצרים של קופיז אבל משתמשים בלוגו של קופיקס מדוע המצב הזה שונה מבחינת הטעיית הציבור ביחס למצב שאנחנו משתמשים בסימן שלעמדתה של גברתי הוא דומה?

כב' סגנית הרשם: אני אגיד לאדוני אם משתמשים ברשות של סימן אחר אז הנחה היא שיש איזה שהיא בקרה על מה שאתם עושים ולכן בעצם החסות שניתנת היא על ידי בעל הסימן, זה הסימן שלו כמו שיש זיכיון מישהו אחד מפעיל את ארומה ויש זיכיונות להרבה אנשים אבל זה אותו ארומה בכול מקום והציבור מצפה לראות את אותו תפריט, את אותו שירות את אותה רמת איכות, כנ"ל לגבי בעל הרישיון, קופיז זה מישהו אחר השאלה אם הציבור יודע שזה מישהו אחר או לא יודע, האם חשוב שהציבור ידע בקפה? איני יודעת אבל זה המטרה של סימני מסחר, שהציבור ידע מה הוא קונה וממי הוא קונה את זה. ושזה לא אותו דבר כמו משהו אחר לכן רשום סימני מסחר, גם אדוני רוצה גם הלקוחות שלאדוני רוצים לבדל את עצמם מהלקוחות של עורך דין גדרון, זאת המטרה של שניכם בסופו של דבר אז אם הציבור לא מצליח להבדיל ביניכם אז נכשלנו ברישום סימני המסחר לכן אני מציעה לכם לחשוב או שנקיים את ההליך היום ותמשיכו לחשוב על כך בהמשך איך אתם מבדלים ויש לכם זמן עד שאני אתן החלטה על בידול נוסף של הסימנים אני לא רואה איך הם נרשמים בתצורה שבה הם הוגשו בהסכם הפשרה במקביל.

מר מזרחי:            מה עם המוצר? מה היא ממליצה?

עו"ד אופיר:         אני אומר לגברתי אני שומע את מה שגברתי אומרת, קודם כל אני אודה באמת כמו שמרשי שאל מה גברתי רוצה להציע לנו כדי שתנוח דעתה של גברתי בעניין הזה?

כב' סגנית הרשם: תעצבו את הסימן.

עו"ד אופיר:         שאני אוסיף עוד זד? מה בדיוק לעשות כדי,

כב' סגנית הרשם: למשל, יכול להיות, תעצבו את הסימן אחרת. תדגישו את הסיומת שלו באיזה שהוא אופן כי הרי זה הקטע שמבדל בינך לבין, הצבע והסיומת.

עו"ד אופיר:         אז מה? להגדיל את ה-זד מה בדיוק לעשות כדי שתנוח דעתה של גברתי?

כב' סגנית הרשם: גם אפשרות, אני לא גרפיקאית אבל אני חושבת שהמטרה היא באמת לבדל את הסימנים מבחינת המראה וכן ולהדגיש את השונה בהם.

עו"ד אופיר:         טוב גברתי, האותיות, בעיקר שמנו שמה שני ז-דים כי קופיז בעצם שמנו שם שני ז-דים כדי למנוע את הבלבול הזה אז אני באמת חושב שהוסף שם כבר זד נוסף אבל, למרות שאולי פיזי עם שני ז-דים אני לא זוכר כרגע אבל בכול מקרה גברתי אני פשוט לא מצליח להסכים עם גברתי שאפשר במאת להתבלבל בין זה לזה אבל גברתי אני אצא עם מרשיי אני אשקול את הדברים.

כב' סגנית הרשם: בסדר גמור.

עו"ד אופיר:         ואני צריך כמה דקות.

כב' סגנית הרשם: מאה אחוז אז אנחנו ניפגש בעוד רבע שעה. תודה.

(הפסקה)

 

עו"ד אופיר:         גברתי אנחנו בדקנו את זה עוד מעט המעצבת שלנו תחזור עם ה-לפ טופ כדי להראות, בדקנו את העניין המעצבת עוד מעט תחזור היא מביאה את הלפ טופ מהאוטו שלה כדי להראות את זה, קודם כל היא נורא נפגעה שגברתי אמרה שהכיתוב הוא אותתו דבר כי היא אמרה שהיא השקיעה בעיצוב אחר אז זה הפריע לה,

כב' סגנית הרשם: טוב אני לא יודעת מה הנחיות שהיא קיבלה.

עו"ד אופיר:         הכיתוב הוא שונה היא אפילו נעלבה קצת שאומרים שזה אותו דבר,

כב' סגנית הרשם: לא התכוונתי להעליב.

עו"ד אופיר:         מה שהוצע זה להגדיל את ה-C ל-capital C כלומר במקום שזה יהיה קופיז כזה זה יהיה אם זה כיתוב כתב קטן אז להפוך את ה-C  ל- capital C   ואז זה משמעותית תהיה יותר גדולה וזה גם יבדל בצורה משמעותית ביותר.

כב' סגנית הרשם: זהו? זה כל השינוי שאתם מציעים להגדיל את ה-C?

עו"ד אופיר:         גברתי יש כבר 20 סניפים להתחיל לשנות את כל הקונספט מסביב זה חתיכת סיפור כל שינוי כזה זה 17 אלף שקל אני לא יכול עכשיו.

כב' סגנית הרשם: בהקמה אז השלט עוד לא תלוי?

עו"ד גדרון:          לא, הוא מוכן כבר, קבלנים עובדים כולם.

עו"ד אופיר:         יש לנו זיכיונות כבר חתומים גברתי אני לא יכול לעשות שינוי מעבר לזה,

כב' סגנית הרשם: מה לגבי הפונט?

עו"ד אופיר:         אז הפונט אנחנו שמים את זה ב-capital C גברתי,

כב' סגנית הרשם: לא, הפונט, זה צורת האותיות, לא הגודל שלהם רק.

עו"ד אופיר:         אני יכול לשאול עוד פעם את המעצבת אבל אני חושב שזה הצעה שלדעתי גברתי אני באמת לא חושב שיהיה אפשר להתבלבל אחרי שיראו capital C רקע אדום שינוי כל כך מהותי מקופיקס. גברתי אני,

כב' סגנית הרשם: לא, אני אגיד לאדוני אני שוב, צריכים להסתכל על סימני המסחר,

עו"ד אופיר:         פה פונט הוא לא אותו דבר.

כב' סגנית הרשם: לא כפי שהם מופיעים שם בחוץ אלא כפי שהם נרשמים בפנקס, עכשיו קופיקס כפי שהם הגישו את הסימן יכולים גם לשים אותו על רקע אדום אין להם שום מגבלה לגבי הצבעים.

עו"ד אופיר:         זאת תהיה הבחירה שלהם לשים את זה על רקע אדום.

כב' סגנית הרשם: זאת תהיה בחירה שלהם אבל אנחנו שוב, מה שאתם עושים זה מצוין אבל יש לנו את הציבור והציבור יוטעה כי קופיקס על רקע אודם וקופיז על רק אדום זה אותו דבר לכן אני אומרת תצטרכו לחשוב על משהו קצת יותר מבדל.

עו"ד גדרון:          אבל זה על שחור לא אודם.

עו"ד אופיר:         גברתי אם קופיקס תנסה להידמות בצורה כל כך,

כב' סגנית הרשם: קופיקס הם כרגע בצבע שחור,

עו"ד אופיר:         יש לי עדיין עילה אם אנחנו מדבירם על גניבת עין יש לי כן עילה גניבת עין שמישהו לא מפר סימן מסחר שלו,

כב' סגנית הרשם: לא אדוני אני לא בטוחה שאתה צודק אם יש לו סימן רושם והוא רושם בצבע שחור הוא יכול לשנות אותו גם לצבעים נוספים, במידה והוא יירשם אדוני, בלי קריאות ביניים מאחורה. אז שוב, צריך לחשוב על איך אתם מבדלים את זה, C  גדול זה התקדמות C  גדולה אבל זה לא מספיק.

עו"ד אופיר:         טוב אני לא יודע עוד מה להציע לגברתי, אם גברתי רוצה להציע לי אז אני אשמע אבל אני לא יודע מה לעשות מעבר לזה.

כב' סגנית הרשם: מה שמו של אדוני?

מר מזרחי:            דני.

כב' סגנית הרשם: דני. אני מציעה לך לתת לעורך הדין שלך לדבר ואם תרצה להעיד אתה תוכל להגיע לכאן ולעשות את זה.

מר מזרחי:            בסדר גמור.

כב' סגנית הרשם: כן.

עו"ד אופיר:         גברתי אני פתוח לשמוע את מה שגברתי רוצה להציע אני כבר לא יודע מה,

כב' סגנית הרשם: אני אומרת תשנו את הפונט, זה פונט מאוד מאוד דומה, נכון לא זהה אחד לאחד ברור שנגעו קצת בפונט זה פונט מאוד דומה הצליל הוא כמעט אותו צליל המראה אותו מראה למעט הסיומת, הסיומת צריך להדגיש אותה יותר, תגדילו את ה-זד אני לא יודעת מה, שוב אני לא גרפיקאית אבל הדבר הזה צריך להיראות אחרת.

עו"ד אופיר:         גברתי אני מציע המעצבת תגיע לפה היא פשוט רצה לאוטו להביא את הלפ טופ אני מציע שגברתי תראה את זה בעין שלה אני לא חושב שאפשר להגיד לי שעל רק אדום עם capital C מישהו יתבלבל אני באמת גברתי אם מישהו לא מסוגל לראות טוב בעיניים לצרכן הזה יכול לקרות עם הכול אבל באמת עם capital C  רקע אדום, אני לא, גברתי אז הכול יכול להיות דומה גם דברים אחרים יכולים להיות, אם את יכולה להגדיל את ה-C תביאי את הלפ טופ ותעשי את זה. אני מציע שגברתי ניקח אולי 5 דקות לראות את זה, היא תעצב את זה עכשיו מהר תראה את ה-C ב-capital אני חושב שגברתי תראה את זה היא אולי תחשוב אחרת, בוא ננסה רק לבחון את האופציה הזאתי לפני כן.

כב' סגנית הרשם: תבחנו את האופציה של לשנות את הפונט.

עו"ד אופיר:         זה כבר בפונט אחר לאיזה פונט לשנות את זה גברתי?

כב' סגנית הרשם: רבותיי זה לא בפונט אחר זה פונט מאוד מאוד דומה. ברור שנעשה פה ניסיון טיפה לשנות אבל גם טיפה הזכיר. אז תחשבו על הפונט.

עו"ד אופיר:         טוב אנחנו נצטרך עשר דקות.

כב' סגנית הרשם: אין שום בעיה, אנחנו נחזור ב-10 ואם אנחנו לא מגיעים לאיזה שהוא משהו שאפשר יהיה באמת להמשיך לחיות איתו אז אנחנו נעשה חקירות בשעה 10.

עו"ד אופיר:         גברתי אני מבקש שבמידה ואנחנו לא מגיעים להסדר שמקובל על גברתי,

כב' סגנית הרשם: תצטרכו לטעון פשוט ב-10 תצטרכו לטעון לעניין הראיות הנוספות, אז תהיו מוכנים,

עו"ד אופיר:         אני מבקש עיכוב ביצוע מאחר ואני, תראי גברתי אני רק מבקש לצמצם את ה-,

כב' סגנית הרשם: רבותי אין עיכוב ביצוע, אני לא נתתי שום החלטה כרגע, כל מה שאמרתי זה שאני לא,

עו"ד אופיר:         לא, יש הסדר שגברתי דחתה,

כב' סגנית הרשם: נכון. אז אדוני רוצה לערער על ההחלטה? אין שום בעיה, אני אתן זמן לערער על ההחלטה ובשעה 10 אנחנו עושים חקירות של עדים.

עו"ד אופיר:         יש שתי הערות של גברתי הרי, זה בוודאי החלטה שלה,

כב' סגנית הרשם: כן.

עו"ד אופיר:         אחד שהשינוי ובתרי דיברה על השורה מתחת,

כב' סגנית הרשם: נכון. הסיסמא.

עו"ד אופיר:         אז את זה אני אמחק כדי שאני אשאר רק עם הדמיון, אני גם אבקש לרשום בפרוטוקול שאני מסיכם להגדיל capital C. אם גברתי אחרי זה לא מאשרת את ההסדר אני מבקש להשיג על ההחלטה של גברתי.

כב' סגנית הרשם: אין שום בעיה אפשר להסיג על ההחלטה גם אם נקיים את חקירות העדים זה לא מפריע. ואני לא מתכוונת לקיים את הדיון הזה פעמיים,

עו"ד אופיר:         גברתי יש לי הסדר עם חברי,

כב' סגנית הרשם: לעניין ההסדרים?

עו"ד אופיר:         לא, ההסדר הוא שאתה מסכים לעיכוב ביצוע זה ההסדר.

עו"ד גדרון:          תגיד, אם יינתן.

עו"ד אופיר:         מה זה אם יינתן? יש לך במייל שאתה אמרת שאתה תסכים לעיכוב ביצוע.

עו"ד גדרון:          רגע, אתה מבקש עיכוב ביצוע? אני מסכים לבקשה שלך אם הוא נדחה ויהיה חקירות הסיכום שלנו שיהיה חקירות,

(מדברים יחד)

עו"ד אופיר:         אם ההחלטה של כבודה אם כבודה תדחה את הבקשה שלי,

כב' סגנית הרשם: לא אני אגיד לאדוני זה לא משנה הרי לצורך הערעור אם מקיימים היום חקירות או לא,

עו"ד אופיר:        גברתי זה משנה,

(מדברים יחד)

כב' סגנית הרשם: זה משנה את הזמן שלי ואני חושבת שזה בזבוז זמן שיפוטי לעכב את הביצוע לחכות שתערערו ואז לחזור אליי לחקירות, הרי נחקור, כלומר אתם תחקרו את העדים הדדית, בינתיים תוכלו לערער, בית המשפט אם יקבל את הערעור יופי, אם לא יקבל את הערעור ממילא זה חוזר לסיכומים בפניי ולהחלטה שלי. אז זה הכול.

עו"ד אופיר:         טוב גברתי אני אשקול את הדברים.

כב' סגנית הרשם: טוב אז אנחנו נפגשים כאן חזרה ב-10 תראו לי את מה שאתם מציעים כסימן מעוצב ונמשיך משם תודה.

 

(הפסקה)

 

עו"ד אופיר:         גברתי אנחנו ישבנו ועשינו כמה וריאציות להראות לגברתי.

כב' סגנית הרשם: כן בבקשה. אפשר לגשת.

עו"ד אופיר:         מה עדיף מבחינה מקצועית,

כב' סגנית הרשם: זה הכי קרוב למה שיש היום.

גרפיקאית:           כן זה יותר שונה יותר מעוגל קצת.

כב' סגנית הרשם: גם זה יכול להיות כי זה גם משדר משהו אחר.

גרפיקאית:           קצת קשה לי ללכת מאוד רחוק מהמוטו שלהם את מבינה?

כב' סגנית הרשם: אני בעד זה.

עו"ד אופיר:         תראי לי את מה שהיא אהבה. עיצובית מה עדיף בפניך?

גרפיקאית:           אז אני אעשה רשימה, זה אם לא זה אז זה שזה גם אפשר לראות את זה זה גם שונה, את רואה את ההבדל ממה שהיה לנו היום? זה יותר ישר ככה, יש לו יותר את המעוגלות הזאת פה שזה לא ישר. את רואה? זה קצת דומה למה ש-.

עו"ד אופיר:         בוא ניתן לה לבחור. שהיא תבחר איזה שהיא רוצה אין בעיה.

כב' סגנית הרשם: לא, מבחינתי גם זה עם ה-זד הגדולה יותר וזה.

עו"ד אופיר:         אבל זה פחות אטרקטיבי,

גרפיקאית:           זה פחות עיצובית, כן.

עו"ד אופיר:         נלחמנו להוציא את זה,

מר מזרחי:            אנחנו מעדיפים שלא גברתי.

עו"ד אופיר:         היה פה מלחמה.

מר מזרחי:            הראשון מצד ימין זה נותן שינוי בזד.

עו"ד אופיר:         עיגלנו אותו,

עו"ד גדרון:          איפה ה-F?

עו"ד אופיר:         ה-F  הנקודה מתחברת ל-F. דרך אגב בקופיקס זה עם ריבוע.

גרפיקאית:           תשימי לב שקופיקס כל החיתוכים הם ישרים,

כב' סגנית הרשם: כן.

גרפיקאית:           שלנו הם מעוגלים.

דובר:                   למה התבאסה על הזד למטה? זה נחמד.

עו"ד אופיר:         לא לא עזוב,

גרפיקאית:           לא, העיצוב אצל רון נראה טוב זה קצת מזכיר לא רוצה להגיד,

עו"ד אופיר:         מה?

גרפיקאית:           חנות צעצועים.

כב' סגנית הרשם: זה?

עו"ד אופיר:         לדעתי זה ההפך.

גרפיקאית:           כן. הכול צריך להיות אחיד אם את רוצה איזה שינוי לא איכפת לי זה אבל פחות משחק.

עו"ד אופיר:         לפי דעתי הזד למעלה מצד ימין זה שינוי כאילו יש בזה גם שינוי בכתב זה לא רק שינוי עם הסיומת של הזד.

כב' סגנית הרשם: זה גם נחמד עם הזד,

גרפיקאית:           גם ה-C יותר גדולה.

עו"ד אופיר:         אין לנו בעיה. לא זה קיצוני מדי זה ממש רחוק.

גרפיקאית:           זה ממש משדר משהו אחר.

כב' סגנית הרשם: נכון, בסדר זה מה שאני מחפשת.

עו"ד אופיר:         מעולה.

מר מזרחי:            לא משנה מה תבחרי היא תזכה אז אל תתייחסי למה שהיא אומרת.

עו"ד אופיר:         לא, דני אני רוצה עדיין לבחור יש לך עדין גורם מקצועי.

מר מזרחי:            בסדר היא רגשית.

גרפיקאית:           זה לא רגשי זה ענין מקצועי לגמרי.

מר מזרחי:            לא לבכות, הכול בסדר.

כב' סגנית הרשם: זה אני אוהבת. אני חושבת שזה,

גרפיקאית:           וזה לא? את רואה ה-C היא ושנה,

כב' סגנית הרשם: כן אבל עדיין יש לו את השמן כמו אצלם כלומר שהאותיות הם שמנות.

גרפיקאית:           אז נאי יכולה לעשות לך את זה לא שמן את רוצה לראות את זה לא שמן? זה עדיין מזכיר דווקא יותר הקופיקס כי זה,

עו"ד אופיר:         זה אם עושים את זה טיפה יותר דקיק, כן.

כב' סגנית הרשם: פשוט לא אוהבת את זה.

גרפיקאית:           גם אני לא.

כב' סגנית הרשם: אבל אני צוחקת זה באמת עניין של טעם. אני חושבת שאו זה שזה משהו יותר זוויתי לעומת העגול,

מר מזרחי:            כן אבל זה קיצוני מדי.

גרפיקאית:           או זה, זה יש לך גם את העיגול הזה פה יש לך גם את החיתוך הישר וגם את החיתוך העגול אני יכולה להראות לך אותו גם ב-,

כב' סגנית הרשם: מה אתה אומר על זה?

גרפיקאית:           זה רחוק אבל קרוב.

מר מזרחי:            כ אנחנו צריכים משהו שישמור טיפה גם עלינו,

גרפיקאית:           עדיין שומר לי על המוטו כן על הקו העיצובי שלי.

כב' סגנית הרשם: וזה כמובן,

מר מזרחי:            זה קיצוני מדי אבל.

עו"ד אופיר:         תמר תגידי את השלושה שמבחינתך הם הכי.

גרפיקאית:           זה, זה,

מר מזרחי:            והלמעלה.

גרפיקאית:           למעלה לא. שתיים. שתיים שעוברים לי אבל רחוקים לי, אני יכולה את זה להראות לך ב-bold אם אתה רוצה.

כב' סגנית הרשם: לא, דווקא זה שזה דק זה טוב.

מר מזרחי:            צריך להבין שיש סניפים קיימים שזה מאוד קשה יהיה לשנות. שזה טפטים על כל הקירות שזה שלטים.

כב' סגנית הרשם: עזבו הטפטים והשלטים זה לא מענייני לכומר אני לא נכנסת לעיצוב שלכם,

מר מזרחי:            בסדר הבנתי את זה.

כב' סגנית הרשם: אנחנו מדבירם על הרישום של הסימנים. אני לא באה ואומרת תשנו את כל העיצוב של כל החנות. אני אגיד לכם זה אפשרות אחת. איך נסמן אותם? יש אפשרות להדפיס את זה?

גרפיקאית:           כן, אני אעתיק לך את זה לקובץ חדש.

כב' סגנית הרשם: השאלה אם פה נוכל להדפיס, אפשר לשלוח למייל.

עו"ד אופיר:         גברתי אני אבקש גם אני חושב שיש גם הרגולטור צריך בסופו של דבר לקבוע את הלוגיים בצורה כל כך קיצונית,

כב' סגנית הרשם: לא, צריך שיהיה הבדל, בסדר, ברור. אנחנו צריכים שזה יהיה מספיק,

עו"ד אופיר:         הצענו שינויים שגברתי העירה לנו עשו פה שינוי דרמטי, יש לנו מתחרה עסקי שלא רואה בעיה בסימנים האלו.

כב' סגנית הרשם: בסדר אנחנו לא בשלב של הטענות אנחנו מניסים למצוא פתרון.

גרפיקאית:           תסתכלי את רואה את זה הקופיז הזה ממש שונה לגמרי.

כב' סגנית הרשם: את צודקת. זה גם אופציה, אתם רוצים את זה?

גרפיקאית:           כן.

מר מזרחי:            כן.

כב' סגנית הרשם: אז בואו תגישו. בואי תשלחי את זה קובץ למייל של המתמחה.

גרפיקאית:           אין בעיה. תכתוב לי את המיל אני אתחבר דרך הפלאפון.

עו"ד אופיר:         זה בסדר מבחינתך?

מר מזרחי:            כן.

עו"ד אופיר:         אתה מעורער אז,

מר מזרחי:            לא לא,

עו"ד אופיר:         זה בסדר.

גרפיקאית:           זה הכי טוב.

כב' סגנית הרשם: טוב. אז תשלחו לנו ואני אתן החלטה בלי קשר זאת אורמת אתם,

עו"ד אופיר:         גברתי רק אם אנחנו מוחקים את השורה הזאתי של ה-,

כב' סגנית הרשם: כן צריך למחוק את השורה.

עו"ד אופיר:         בסדר אם אנחנו מוחקים את זה,

כב' סגנית הרשם: בסדר אז אין שום בעיה אין שום צורך בחיפוש נוסף.

 

החלטה

 

הצדדים הגיעו להסכם פשרה לפיו הסימנים יירשמו יחד, סימן 256612 יקובל כפי שהוגש, וסימן 261549 ישונה בהתאם לעיצוב המצורף לפרוטוקול. תוגש בקשה מסודרת למחלקת סימני המסחר, במידה והועלו ליקויים נוספים כנגד הבקשות הם ידונו בפני המחלקה.

 

ניתנה היום, 28.12.2014, במעמד הצדדים

 

_________________________

ז'קלין ברכה, סגנית רשם הפטנטים

 

 

זהו תודה רבה לכם.

עו"ד אופיר:         רק גברתי אנחנו מצרפים את זה עכשיו לפרוטוקול?

כב' סגנית הרשם: זה יצורף לפרוטוקול אבל תגישו בקשה גם למחלקה כלומר שזה הסימן,

עו"ד אופיר:         גברתי  למחלקה אני כרגע לא מגיש בקשה לסימן חדש,

כב' סגנית הרשם: לא לא. לשנות,

עו"ד אופיר:         תיקון המדובר,

כב' סגנית הרשם: בדיוק, תיקון.

עו"ד אופיר:         תודה רבה.

כב' סגנית הרשם: תודה לכם.

– ההקלטה הסתיימה –

כתיבת תגובה