Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
duns100_2023

צוואה, ירושה ומה שביניהן
אדם אינו יודע  מהו יום מותו. על-כן, אם יערוך צוואה יוכל לדעת מה ייעשה ברכושו לאחר לכתו מן העולם. אם לא יערוך צוואה, חלוקת הרכוש שהשאיר אחריו תתבצע ע"פ דין, כלומר: ע"פ הקבוע בחוק הירושה. בין ירושות לצוואות הבדלים רבים.
הדרך המקובלת לערוך צוואה היא בנוכחות שני עדים. העדים לצוואה צריכים להיות מעל גיל 18, ואסור שהעדים יהיו נהנים מהצוואה, כלומר: שהמצווה יוריש להם חלק מרכושו. צוואה יש לערוך בכתב, והמצווה צריך להצהיר ולחתום בפני שני העדים על כך שזוהי צוואתו האחרונה, והיא מבטלת כל צוואה אחרת אם הייתה כזו. כמו-כן, עליו להצהיר כי הוא חותם על הצוואה כשהוא בהכרה מלאה וכי הוא מבין היטב את התוכן והמשמעות שלה. לאחר מכן, העדים יחתמו על הצוואה- על כך שהמצווה הצהיר בפניהם שזו הצוואה שלו וחתם עליה בפניהם.

כמובן, שהתיאור לעיל הינו פשטני ואינו מהווה הסבר מפורט כיצד לערוך צוואה. צוואה הינו מסמך פורמאלי משפטי הכפוף לביקורת נוקשה בדבר צורתו ואופן עריכתו.

פסילת צוואה

לא אחת, בתי המשפט נדרשים לדון בסוגיה של "צוואות פסולות". מהן צוואות לא כשרות? ומתי ביהמ"ש יקבל התנגדות שהוגשה לצוואה, ויקבע כי היא פסולה?

ראשית צוואה שנערכה שלא על-פי הכללים הפורמאלים הקבועים בחוק, עלולה להיפסל.

עילות פסילה חזקות:

אדם שסובל ממחלת נפש או מליקוי בשכלו, והוכרז כפסול דין, לא כשיר לערוך צוואה. על כן, צוואות שנכתבו ע"י פסולי דין, לא יעמדו במבחן של ביהמ"ש והוא יפסול אותן.
בנוסף, קטין (מתחת לגיל 18) לא רשאי לערוך צוואה. לפיכך, צוואות שנכתבו ע"י קטין דינן להיפסל.
סוג נוסף של צוואות שיפסלו ע"י ביהמ"ש הוא צוואות שנערכו ע"י אנשים שאינם יודעים להבחין בטיבה של צוואה- אנשים שדעתם לא הייתה צלולה ושלא היו כשירים מבחינה קוגניטיבית לערוך צוואה.

ירושה

אם אדם לא ערך צוואה, או שצוואתו נפסלה, חלוקת הרכוש תתבצע, כאמור, ע"פ חוק הירושה.
יורשים ע"פ דין הם: 1. מי שהיה במות המוריש בן זוגו. 2. ילדי המוריש וצאצאיהם (נכדיו), הוריו וצאצאיהם (אחריו של המוריש), הורי הוריו וצאצאיהם.

שלא כמו צוואות, שאם הן כשירות, יש לבצע את רצון המנוח גם אם על פניו אין בכך הגיון, כאשר מדובר בירושות, יש לפנות לחוק, וע"פ החוק סדר העדיפויות בין קרובי המוריש הוא כזה: ילדי המוריש קודמים להוריו והוריו קודמים להורי הוריו.

ילדי המוריש חולקים ביניהם שווה בשווה, וכך גם חולקים ביניהם הורי המוריש והורי הוריו של המוריש.
ירושות, למעשה, מבטיחות בדרך כלל אמצעי מחייה לקרובים, לעומת צוואות שעשויות להותיר אותם חסרי כל, אם זהו רצון המצווה.  בנוסף, ירושות מתחלקות ע"פ דרגות הקרבה שמציין החוק, ואילו ע"פ צוואה אדם רחוק יחסית יכול לזכות בכל הונו של המצווה.

מאחר ודיני ירושה נודעים לרכוש רב שאדם צבר בכל חייו אנו ממליצים להתייעץ עם עורך דין המתמחה בדיני ירושה. לקביעת פגישת ייעוץ בנושא ירושה, עריכת צוואה או הגשת בקשה לרשם הירושה התקשרו: 03-5323650 או בדוא"ל: office@ophirlaw.com.

אין האמור לעיל מהווה חוות דעת משפטית.

כתיבת תגובה