Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
duns100_2023
עו"ד גיא אופיר - העין השביעית

עו"ד גיא אופיר לפייסבוק: הסירו חשבונות של מתנגדי חיסונים

עו"ד גיא אופיר שלח מכתב להנהלת פייסבוק בדרישה להסיר חשבונות של מתנגדי חיסונים. עו"ד אופיר צוטט ב"עין השביעית": "בשנים האחרונות צוברת לה תאוצה תופעה ישנה-חדשה של התנגדות לחיסונים על-ידי אנשי שוליים שלא ברור מה מניעיהם. מתנגדי החיסונים מקדמים את דעתם באמצעות נימוקים פסאודו-מדעיים שקריים, הזורים פחד ובהלה בציבור הרחב. את ההשלכות המסוכנות של פועלם אנו רואים כבר היום בהתפרצות מחודשת של מחלת החצבת. מחלה שכמעט ונכחדה מן העולם הודות לחיסונים".

עו"ד גיא אופיר - העין השביעית
עורך דין גיא אופיר

עורך דין גיא אופיר

עדכונים אחרונים מהתקשורת