Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
duns100_2023

עו"ד גיא אופיר לפייסבוק: הסירו חשבונות של מתנגדי חיסונים

עו"ד גיא אופיר - העין השביעית

עו"ד גיא אופיר שלח מכתב להנהלת פייסבוק בדרישה להסיר חשבונות של מתנגדי חיסונים. עו"ד אופיר צוטט ב"עין השביעית": "בשנים האחרונות צוברת לה תאוצה תופעה ישנה-חדשה של התנגדות לחיסונים על-ידי אנשי שוליים שלא ברור מה מניעיהם. מתנגדי החיסונים מקדמים את דעתם באמצעות נימוקים פסאודו-מדעיים שקריים, הזורים פחד ובהלה בציבור הרחב. את ההשלכות המסוכנות של פועלם אנו רואים […]