Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
duns100_2023

ניר דבוראי, צלם, הגיש תביעת זכויות יוצרים נגד משלוחה, בטענה שצילם תמונה עבור רובן חיפה (תמונה של אוכל שלטענתו מוגנת בזכויות יוצרים), ומשלוחה עשתה שימוש בתמונה גם בעמודים של מסעדות רובן אחרות.

לאחר שהגישה משלוחה כתב הגנה מפורט ומנומק, בו טענה כי התביעה הוגשה בפועל ע"י דין אורן, מטעמים זרים ובלתי עניינים, ביקש התובע – ניר דבוראי, למחוק את התביעה, ובהתאם התביעה נמחקה.

משלוחה הגישה באמצעות גיא אופיר משרד עורכי דין בקשה לחיוב התובע בהוצאות משפט, הבקשה נתקבלה ע"י בית המשפט לתביעות קטנות, והתובע – ניר דבוראי חוייב בהוצאות בשיעור המקובל בבית המשפט לתביעות קטנות. לקריאת ההחלטה: משלוחה נ' ניר דבוראי.

אנו מוצאים לנכון לפרסם את כתב ההגנה, ההחלטה, ותגובתו של ניר דבוראי לפרסום זה, בשים לב, כי עולה מטענת הנתבעת משלוחה, כי ניר דבוראי ביחד עם דין אורן, הגישו התביעה ממניעים זרים. הכל כמובן פורט בכתב ההגנה המפורט להלן. הדברים מפורסמים כשירות לציבור, אשר ישפוט בעצמו, נוכח הנסיבות המתוארות להלן.

להלן כתב ההגנה:

בבית המשפט לתביעות קטנות                                                                                                 ת"ק 62675-01-14

בחיפה

 

                            

התובע:                                            ניר דבוראי ת.ז. XXXXXXX

                               מרח' ז'ורס 9, חיפה

                               טל': 052-8666100

   

 

                                                     – נ ג ד –

 

הנתבעת:

                                                       משלוחה אינטראקטיב בע"מ  ח.פ. XXXXXXX

                            מרח' שניאור זלמן 3, רמת גן

                            טל': 072-272-2222

 

כתב הגנה

א. פתח דבר

 1. התובע אינו היוזם של תביעה זו, והוא אינו מנהל אותה. תביעה זו נכתבה, ומנוהלת ע"י מר דין אורן מסניף רובן חיפה ("רובן" הינה רשת מסעדות), אשר סיפק את התמונות לנתבעת, וכרגע מנסה לנגח יריביו האחרים ברשת רובן באמצעות תביעה זו.
 2. כך כל פניות הנתבעת אל התובע נענו ב"פנו" אל דין אורן.
 3. יש לחייב את התובע בהוצאות משפט ניכרות, ובהוצאות לדוגמא, בשל שימוש לרעה בהליכים משפטיים.
 4. כפי שיפורט בהרחבה להלן, הנתבעת התקשרה בחוזה עם מסעדת רובן חיפה (להלן: "רובן חיפה").
 5.  לימים התברר, כי כל מהותה של הגשת התביעה הוא שימוש לרעה בהליכי משפט, תוך ניסיון נפסד לסייע לרובן חיפה בסכסוכיה עם צדדים שלישיים (גורמים אחרים ברשת רובן) אשר אין להם קשר עם הנתבעת.
 6. לנתבעת אין כל ידיעה האם התובע צילם את התמונה, ובהתאם היא מכחישה את זכויותיו בתמונה.

ב. תאור העובדות

 1. הנתבעת הינה חברת אינטרנט המספקת שירותי הזמנה אונליין ממסעדות, ושירותים נלווים לתחום המסעדנות.
 2. הנתבעת בעלת אתר משלוחה, בכתובת www.mishloha.co.il (להלן: "האתר").
 3. האתר משמש כלי אונליין להזמנות אוכל ממסעדות. האתר מפעיל מערכת המאפשרת לגולשים להזמין אוכל ממסעדות באמצעות האתר, וההזמנה מודפסת ישירות במטבח המסעדה מושא רצון הגולש.

אודות הנתבעת ופעילותה מתוך האתר, מצ"ב כנספח א'.

 1. דה פקטו, ההזמנה מבוצעת מן המסעדות, אלו גובות התשלום מן הגולש, ומשלמות עמלה לנתבעת.
 2. סמוך ליום  15.11.2010 חתמה הנתבעת הסכם התקשרות עם מסעדת 'רובן חיפה' (להלן: "רובן חיפה") שלפיו תקדם הנתבעת את רובן חיפה באמצעות פרסום באתר שלה. (להלן: "ההסכם").

הסכם בין הנתבעת לבין רובן חיפה, מצ"ב כנספח ב'.

 1. כפי שניתן לראות, מסעדת רובן חיפה אישרה בהסכם, כי כל מידע אשר יימסר לנתבעת הינו בבעלותה המלאה של רובן חיפה ומסעדת רובן חיפה הינה בעלת מלוא הזכויות בו והיא רשאית למוסרו ולפרסמו ולעשות בו כל שימוש שהוא על פי חוק.
 2. עוד התחייבה רובן חיפה על פי ההסכם, כי היא פוטרת את הנתבעת ועובדיה מכל אחריות בכל הקשור למידע שנמסר ולשימוש בו.
 3. בנוסף התחייבה רובן חיפה, כי כל מידע או תוכן באשר הוא (לרבות תכנים הנמצאים באתרים המקבילים של המסעדה) אשר יועלו לפורטל הנתבעת באמצעות חשבונו אינו מפר או פוגע בזכויות כלשהן של צד שלישי, לרבות זכויות יוצרים, פרטיות קניין פרטי או רוחני.
 4. באותו הסכם התחייבה רובן חיפה להסיר אחריות כלשהי מידי הנתבעת ועובדיה, אישרה לנתבעת להשתמש בחומרים ובתכנים שקיימים באתרים המקבילים של המסעדה לרבות אתרים הנמצאים בפורטלים אחרים, המפורטים בהסכם, לצורך האתר של המסעדה בפורטל הנתבעת.
 5. הסכם דומה חתמה הנתבעת בשעתו עם מסעדת רובן – הרצליה פיתוח, מסעדת רובן – ירמיהו ת"א, מסעדת רובן – רמת החייל ת"א.

הסכם עם רובן – הרצליה פיתוח מיום 4.7.2012, מצ"ב כנספח ג';

הסכם עם רובן – ירמיהו ת"א מיום 20.7.2011, מצ"ב כנספח ד';

הסכם עם רובן – רמת החייל ת"א, מצ"ב כנספח ה'.

 1. ויודגש, תמונה זו אינה מופיעה באתר הנתבעת באופן בלעדי, שכן היא מופיעה גם באתרים של מתחריה של הנתבעת.
 2. הנה כי כן, רובן חיפה היא זו שסיפקה לנתבעת את התמונה ואישרה והתחייבה בחוזה בפני הנתבעת, כי התמונה הינה בבעלותה המלאה וכי לה זכויות בתמונה.
 3. עוד התחייבה, כי היא מעבירה לנתבעת את זכויותיה בתמונה במלואן משכך אין כל יריבות בין התובע לבין הנתבעת.
 4. עולה כי התובע ומר דין אורן מסניף רובן חיפה, הינם שותפים ו/או חברים קרובים.
 5. מאחר שהנתבעת נעדרת כל יריבות עם התובע, פנתה הנתבעת פעמיים בכתב ובדוא"ל אל התובע כדי לברר את עילת תביעתו ובמידת הצורך לבדוק אפשרות למיצוי הליכי מו"מ עם התובע.
 6. אף בית המשפט הנכבד נעתר פעמיים לבקשת ארכה מטעם הנתבע על מנת לאפשר לו למצות אפשרות זו.
 7. מהברור שערכה הנתבעת עולה, כי מדובר בסכסוך בין זכייני הסניפים השונים של רשת מסעדות רובן והתובע הינו כלי בידי מר דין אורן, ממסעדת רובן חיפה לנגח את רשת רובן ואת סניפיה האחרים של הרשת, ולא בכדי לא הגיש התובע את תביעתו נגד הסניפים האחרים של רשת רובן המשתמשים אף הם בתמונה.

זכות שימוש בתמונה אינה מוקנית לרובן חיפה באופן בלעדי

 1. רובן חיפה אישרה לנתבעת בחתימתה על החוזה "להשתמש בחומרים ובתכנים שקיימים באתרים המקבילים של המסעדה (לרבות אתרים הנמצאים בפורטלים: רול, רסט, (2eat, לצורך האתר של המסעדה בפורטל משלוחה". (ראה חוזה המצ"ב כנספח ב' לעיל).
 2. קרי, רובן חיפה הסכימה בחתימתה על החוזה כי משלוחה תעביר כל חומר לרבות התמונה לסניפיה האחרים של רשת רובן ואף הסכימה, כי הנתבעת תעשה שימוש בתכנים אלו לרבות חומרים הנמצאים באתרים של חברות מתחרות.
 3. עוד יודגש כי בחיפוש השם "רובן" באינטרנט תעלה כתוצאה ראשונה כתובת אתר REST – חברה מתחרה לנתבעת, אשר גם באתר החברה המתחרה מופיע הצילום מושא תביעה זו.
 4. הנה כי כן, הצילום לא הועבר באופן בלעדי לנתבעת או לסניף רובן חיפה ואף חברות נוספות, לרבות חברות מתחרות של הנתבעת  עושות בו שימוש.
 5. ודוק, התובע מעולם לא פנה אל הנתבעת טרם הגשת תביעה זו, ומייד עם קבלתה, הסירה הנתבעת את התמונה.

לחילופין הנתבעת הינה מפר תמים

 1. ככל שיקבע כי קיימת יריבות בין התובע לבין הנתבעת וכי הופרה זכות יוצרים שלו בתמונה הרי שהנתבעת לא ידעה ולא היה עליה לדעת במועד השימוש בתמונה כי קיים סכסוך בין סניפי רשת רובן בינם לבין עצמם.
 2.  הנתבעת פעלה לקדם את רובן כרשת מסעדות ברמה ארצית באמצעות אתר הנתבעת ולא כסניפים יחידים. כך נהגה הנתבעת עם סניפים ברשתות מסעדות אחרות שעימם התקשרה וכך סברה לתומה שיש לנהוג בענייננו.
 3. עוד תטען הנתבעת שככל שיקבע כי קיימת יריבות בין התובע לבין הנתבעת וכי הופרה זכות יוצרים שלו בתמונה הרי שהנתבעת לא ידעה ולא היה עליה לדעת במועד השימוש בתמונה כי קיימת לתובע זכות יוצרים ביצירה.
 4. זאת היות שבגוף ההסכם התחייבה רובן חיפה בפני הנתבעת, כי כל מידע אשר יימסר לנתבעת הינו בבעלותה המלאה של רובן חיפה ומסעדת רובן חיפה הינה בעלת מלוא הזכויות בו והיא רשאית למוסרו ולפרסמו ולעשות בו כל שימוש שהוא על פי חוק.
 5. עוד התחייבה רובן חיפה על פי ההסכם, כי היא פוטרת את הנתבעת ועובדיה מכל אחריות בכל הקשור למידע שנמסר ולשימוש בו.
 6. בנוסף התחייבה רובן חיפה, כי כל מידע או תוכן באשר הוא (לרבות תכנים הנמצאים באתרים המקבילים של המסעדה) אשר יועלו לפורטל הנתבעת באמצעות חשבונו אינו מפר או פוגע בזכויות כלשהן של צד שלישי, לרבות זכויות יוצרים, פרטיות קניין פרטי או רוחני.
 7. באותו הסכם התחייבה רובן חיפה להסיר אחריות כלשהי מידי הנתבעת ועובדיה, אישרה לנתבעת להשתמש בחומרים ובתכנים שקיימים באתרים המקבילים של המסעדה לרבות אתרים הנמצאים בפורטלים אחרים, המפורטים בהסכם, לצורך האתר של המסעדה בפורטל הנתבעת.
 8. אשר על כן, הנתבעת הינה בגדר מפר תמים ואין לחייבה בתשלום פיצויי עקב ההפרה, וככל שנעשתה כזו (מוכחש) היא נעשתה בתום לב.

שימוש הוגן

 1. ככל שיקבע כי הנתבעת הפרה את זכויות היוצרים של התובע בתמונה (מוכחש), תטען הנתבעת לשימוש הוגן.
 2. הנתבעת הציגה את התמונה באתר הנתבעת לשם קידום מסעדת רובן ולנוחיות לקוחותיה וזאת בהתאם להסכם עם רובן חיפה.
 3. הצגת התמונה באתר הנתבעת מהווה שימוש הוגן בתמונה שכן היא נעשתה למטרות סקירה, התרשמות והמחשת המזון המוצע ע"י רובן חיפה. ניתן לראות אף בהצגתה כהבאת מובאה לשם הצגת המזון והתרשמות הלקוחות בטרם יבצעו את ההזמנה ברובן חיפה.
 4. בנוסף, היצירה הינה תמונה, אשר הוצגה בשלמותה "AS IS" באתר הנתבעת, לא נגרע מהתמונה דבר ולא הוסף לה דבר.
 5. להצגת התמונה באתר הנתבעת אין כל רלוונטיות להשפעה על ערכה של היצירה בכלל או על השוק הפוטנציאלי של התמונה בפרט.
 6. אשר על כן השימוש בתמונה הינו בגדר שימוש הוגן.

בתמונה אין ערך יצירתי המוגן

 1. התמונה הינה תמונה פשוטה ואין בה כל ערך יצירתי אומנותי, המקים למצלם זכות יוצרים.

התייחסות פרטנית לסעיפי כתב התביעה

 1. מוכחש מחוסר ידיעה האמור בסעיף 3 לכתב התביעה בפסקה הראשונה, כי ביום 27.6.2011 התבקש התובע לבצע צילום מקצועי בעבור עסק בשם "רובן-חיפה" המצורף כנספח 1 לכתב התביעה.
 2. מוכחש מחוסר ידיעה, האמור בסעיף 3 לכתב התביעה בפסקה השניה, כי ביום 3.7.2011 ביצע התובע מספר צילומים ועיבד אותם במחשב ומסר אותם.
 3. מוכחש האמור בסעיף 3 לכתב התביעה בפסקה השלישית, כי הנתבעת הפרה זכויות יוצרים וביצע שימוש לא מוסכם בצילום המדובר. הנתבעת חתמה על הסכם עם רובן חיפה שבמסגרתו התחייבה רובן חיפה בפני הנתבעת, כי כל מידע  (בכלל זה התמונה, מושא תביעה זו) אשר יימסר לנתבעת הינו בבעלותה המלאה של רובן חיפה ומסעדת רובן חיפה הינה בעלת מלוא הזכויות בו והיא רשאית למוסרו ולפרסמו ולעשות בו כל שימוש שהוא על פי חוק.
 4. מוכחש האמור בסעיף 3 לכתב התביעה בפסקה הרביעית, למעט העובדה שהצילום מתנוסס באתר משלוחה ומפרסם את מסעדת רובן הרצליה. מוכחש מחוסר ידיעה מהו אותו "אחד הסניפים" שהתובע מתייחס אליו בפסקה זו. מוכחש מחוסר ידיעה כי בוצע שימוש בצילום כבר זמן רב – התובע לא הגדיר מהי תקופת זמן היא "זמן רב". מוכחש מחוסר ידיעה כי סניף רמת החייל נסגר.
 5. מוכחש האמור בסעיף 3 לכתב התביעה בפסקה החמישית. הנתבעת לא היתה אמורה לפנות אל התובע או לבקש את אישורו להעברת הזכות בצילום שכן חתמה על הסכם עם רובן חיפה שבו הצהירה רובן חיפה כי כל מידע  (בכלל זה התמונה, מושא תביעה זו) אשר יימסר לנתבעת הינו בבעלותה המלאה של רובן חיפה ומסעדת רובן חיפה הינה בעלת מלוא הזכויות בו והיא רשאית למוסרו ולפרסמו ולעשות בו כל שימוש שהוא על פי חוק.
 6. מוכחש האמור בסעיף 4 לכתב התביעה. סכום התביעה הינו מופרז ולא נגרם כל נזק לתובע.
 7. לנתבעת עומדת תקנת השוק במיטלטלין, כאמור בסעיף 34 לחוק המכר, תשכ"ח-1968. שכן, רכשה בתום לב ובתמורה את התמונה מרובן חיפה – התשלום לרובן בוצע בדרך של בניית האתר על חשבונה של הנתבעת, ללא גביית תשלום.

סמכות עניינית

 1. עניינה של תביעה זו תביעה לפיצוי כספי בסל 33,200 ₪ בגין בהפרת זכות יוצרים (מוכחשת) ועל כן, לכאורה, לבית המשפט הסמכות העניינית והמקומית לדון בתובענה.
 2. עם זאת, עסקינן בתביעה מורכבת בנושא זכויות יוצרים, אשר קרוב לוודאי שהנתבעת תידרש בה לייעוץ וייצוג משפטי מקצועי – דבר שלא יתאפשר לה אם ינוהל ההליך בבית המשפט לתביעות קטנות.
 3. לפי סעיף 60(ב) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] תשמ"ד-1984לבית משפט נכבד זה סמכות, שלא לדון בתביעה ולהעבירה לבית משפט השלום אם ראה שהדיון בבית משפט לתביעות קטנות אינו מתאים להן.
 4. אשר על כן, תעתור הנתבעת להעברת הדיון לבית משפט השלום בחיפה.

ז. סיכום

 1. מהאמור לעיל עולה כי עסקינן בתביעת סרק, טורדנית וקנטרנית, נעדרת כל עילה, שדינה להידחות במלואה.
 2. אשר על כן, בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת לדחות את התביעה במלואה, תוך חיוב התובע בהוצאות לחילופין להעביר את הדיון בתובענה לבית משפט השלום בחיפה.

____________________

משלוחה אינטראקטיב בע"מ

תגובתו של מר ניר דבוראי באמצעות בא כוחו, עו"ד מורן בן יצחק:

"בקשה למחיקת התביעה הוגשה במסגרת ההליך בבית המשפט לתביעות קטנות רק משום שאין זה המקום לבררה, וכך אף נומק היטב במסגרת הבקשה למחיקת ההליך.

 יצוין, כי בית המשפט מצא ממש בטענות מר דבוראי משפסק למשלוחה הוצאות בסכום זניח של 400 ₪ חרף כתב ההגנה מטעמה.

 בימים הקרובים תוגש תביעה כנגד משלוחה וכנגד חברות נוספות שהפרו את זכויות היוצרים של מרשי במספר תמונות.

 אין שחר לטענות בדבר מעורבותו של מר אורן בתביעה וממילא, אין המדובר בטענה שיכולה לעמוד לזכות משלוחה בעטיו של הפרסום.

 זכויות היוצרים בתמונות מוקנות כדין למר דבוראי בלבד והוא היה ויהיה התובע היחיד בעניינו".

הערת העורך: הוצע לב"כ של ניר דבוראי לשלוח את כתב התביעה, והוא יועלה לפוסט, אך הם טרם עשו כן.