Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
duns100_2023

בית הדין לזכויות אדם באיחוד האירופי פסק לאחרונה (מרץ 2009), כי פרסום לשון הרע בעיתון מודפס, ובאתר האינטרנט של העיתון, מהווה שתי עוולות לשון הרע נפרדות.

כלומר, הנפגע מן הפרסום הפוגעני ע"פ דיני לשון הרע, רשאי לתבוע בגין כל פרסום בנפרד, ולבקש פיצוי נפרד בגין כל פרסום.

פסיקה זו, עומדת בסתירה ל- דיני לשון הרע בארה"ב על-פי הם פרסום כתבה המהווה לשון הרע בעיתון מודפס, ופרסומה באתר האינטרנט של העיתון, נחשבים כפרסום אחד.

למיטב ידיעת הח"מ, הפסיקה בישראל טרם נתנה את דעתה לסוגיה זו.

לכתבה בנושא מאתר הגרדיאן.

מילות מפתח: לשון הרע, דיני אינטרנט, דיני רשת, פרסום לשון הרע באינטרנט, חופש ביטוי, חדשות, חופש עיתונאי.

כתיבת תגובה