Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
duns100_2023

אושר סופית: אפשרות ליוצרים להתאגד בתחום הקולנוע

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק הקולנוע (תיקון מס' 4), התשע"ה-2014

מוצע לעגן בחוק הקולנוע את זכותו של יחיד שהוא בעל זכות יוצרים בסרט ישראלי לתת רישיון לשימוש בזכות היוצרים שלו בסרט, בין שנוצר ובין שטרם נוצר, וכן לקבוע דמי רישיון לשימוש כאמור באמצעות תאגיד לניהול משותף של זכויות יוצרים. זאת, מאחר שעמדת הממונה על ההגבלים העסקיים היא כי לפי דיני ההגבלים העסקיים לא ניתן לאשר ניהול משא ומתן משותף של יוצרים בתחום הקולנוע עם משתמשים בתחום השידור באמצעות תאגיד כאמור. עקב המאפיינים המיוחדים של ענף הקולנוע – מוצע לאפשר במפורש ליוצרים בתחום זה להתאגד ולנהל משא ומתן משותף, בדומה ליוצרים בתחומים אחרים.

בקריאה שנייה תמכו 25 ללא מתנגדים, בקריאה שלישית תמכו 24 ללא מתנגדים

ח"כ עמרם מצנע אמר לאחר ההצבעה: "נוכח הצורך בתיקון האפליה הקיימת בין תמלוגי יוצרים שונים, יאפשר החוק הסדרה של זכויותיהם ומעמדם. בעוד מוזיקאים, תמלילנים, שחקנים וחברות תקליטים קיבלו תמלוגים, זכויותיהם של יוצרים כמו במאים ותסריטאים עורערו. אי לכך יזמתי יחד עם עמיתי חקיקה שתתקן את העוול ותאפשר ניהול משותף של זכויות יוצרים ומבצעים. כיו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט, אני רואה חשיבות רבה בחיזוק מעמדם של יוצרי הקולנוע בפרט ובחיזוק התרבות בישראל בכלל"

ההצעה תאפשר ליוצרים להקים תאגיד, ארגון אשר ייצג את היוצרים של הסרטים ובעלי זכויות יוצרים בסרטים, שינהלו במשותף את זכויותיהם ויתאגדו לגבייה משותפת של התמלוגים מהיצירות שלהם.

כתיבת תגובה