Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
duns100_2023

חשיפת שחיתות בעבודה – הגנה על עובד חושף שחיתות

סוגיית ההגנה על עובדים חושפי שחיתות במקום ההגנה הינה סוגיה מורכבת. מחד, דיני העבודה כוללים כללים משפטיים וחוקים שתכליתם להעניק הגנה לעובד חושף שחיתות מפני התנכלות המעסיק, ההנהלה, ו/או עובדים אחרים. מאידך, בפועל מדובר בדרך עקלקלה בה נדרשת משנה זהירות, תבונה, וחשיבה על שלושה מהלכים קדימה.

ההגנה המשפטית לעובדים חושפי שחיתות קיימת בין אם העובד עבד במקום עבודה ציבורי, ובין אם עבד במקום עבודה פרטי. אומנם, למעסיק ציבורי – המדינה למשל, יש חובות תום לב מוגברות כלפי העובד, מתוקף היות המעסיק מדינה החבה בחובות אמון, אולם מבחינת החקיקה הקיימת שחוקקה כדי להגן על עובדים חושפי שחיתות, הכללים הטבועים בה חלים הן על מקום עבודה ציבורי והן על מקום עבודה פרטי.

דרך המלך המומלצת לעובד הבוחר לחשוף שחיתות במקום העבודה, היא להתייעץ עם עורך דין דיני עבודה, בטרם יפעל. שכן, יש לפעול בדרך מחושבת וזהירה כדי להכין מבעוד מועד "ארגז כלים" אשר יעשה בן שימוש, אם חס וחלילה יאלץ העובד חושף השחיתות במקום העבודה להתמודד עם התנכלות, קינטור והטרדה מיתר העובדים או מההנהלה.

עם זאת, בפועל רוב העובדים פונים לייעוץ משפטי של עורך דין רק בשלב מאוחר, לאחר שהחלה ההתנכלות או שאף ננקטו נגדם הליכים ע"י המעסיק. למרות, שככל והפניה מוקדמת יותר כך ייטב, גם פניה מאוחרת עדיפה על אי פניה.

קיבצנו באתר זה מספר סקירות אשר תכליתן להוות מעין מדריך ראשוני לעובד חושף שחיתות, לרבות סקירה על החוק המגן על עובדים חושפי שחיתות, אולם נדגיש כי בוודאי שאין הדבר תחליף לייעוץ משפטי ע"י עורך דין המתמחה בדיני עבודה, וכפי שציינו עדיף לפנות בהקדם האפשרי לייעוץ ע"י עו"ד.

חשוב להזכיר גם, כי אחד המבחנים העיקריים לתחולת ההגנה על עובד החושף שחיתות מפני פיטורין או הרעת תנאים בשל היותו חושף שחיתות, היא כי קיים קשר סיבתי בין ההתנכלות לחשיפת שחיתות. כלומר, אם העובד עמד בפני פיטורין או הרעת תנאים, ואז החל לחשוף שחיתות, קיים קושי רב יותר לקבל את ההגנה הקבועה בחוק, מכיוון שהמעסיק יוכל לטעון כי לא קיים קשר סיבתי בין הרעת התנאים או הפיטורין לחשיפת השחיתות, הואיל והעובד עמד בפני מצב זה עוד לפני שחשף שחיתות.

נוכח כל האמור לעיל, ברור מדוע מומלץ להתייעץ עם עורך דין בשלב מוקדם, על מנת שיצייד את העובד בכלים ובדרך פעולה נבונה שתקל עליו לזכות בהגנה על עובדים חושפי שחיתות.

אין האמור לעיל מהווה תחליף לייעוץ משפטי ע"י עורך דין המתמחה בדיני עבודה ובהגנה על עובדים חושפי שחיתות.

לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו: 03-5323650 או בדוא"ל: office@ophirlaw.com.

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם: