Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
duns100_2023

מועצת זכויות האדם באו"ם הכריזה בחודש יוני 2011, כי הגישה לאינטרנט הינה זכות אדם, ושיש לקרוא לכל האומות על מנת שלא יחוקקו חוקים המעניקים סמכות למדינה להגביל את זכות הגישה לאינטרנט.

בדיווח המיוחד לזכויות חופש הדעה והביטוי באו"ם, הציג פרנק לה רו ממועצת זכויות האדם, דו"ח על מספר התפתחויות שהתרחשו לאחרונה, כגון חסימה שרירותית וסינון של תעבורת האינטרנט, חסימה מלאה של האינטרנט במהלך תסיסה פוליטית (למשל: בסוריה ובמצרים), וכן הלאה. הוא מאמין כי פעולה המותירה משתמשים מחוץ לאינטרנט, מפרה מספר אמנות בינלאומיות בנושא זכויות אדם.

פרנק לה רו הביע את דאגתו מממשלות אשר מצנזרות תכנים באינטרנט בתואנה שתכנים אלו מעודדים טרור. "חוקים כאלה מוצדקים כאשר יש להגן על מוניטין של יחידים, או על ביטחון לאומי מפני הטרור. עם זאת, בפועל, הם משמשים לעתים קרובות לצינזר תכנים שהממשלה או גופים חזקים אחרים לא אוהבים" הוא טוען. כדוגמא הציג לה רו את עניין צנזור וויקיליקס (WikiLeaks).

לה רו טען, כי על כל המדינות להבטיח שהגישה לאינטרנט תישמר בכל עת, לרבות בתקופות של אי שקט פוליטי, וקרא להן לבטל או לתקן את חוקי זכויות היוצרים והקניין הרוחני, המתירים ניתוק משתמשים מהגישה לאינטרנט, ולהימנע מאימוץ חוקים כאלה.

הדו"ח מסכם כי "בהתחשב בעובדה שהאינטרנט הפך לכלי הכרחי למימוש מגוון זכויות אדם, למאבק נגד אי השוויון, ולהאצת התפתחות והתקדמות האדם, הבטחת גישה אוניברסלית לאינטרנט צריכה להיות עדיפות עליונה עבור כל המדינות. כל מדינה צריכה אפוא לפתח מדיניות קונקרטית ויעילה, בהתייעצות עם אנשים מכל שכבות החברה, כולל המגזר הפרטי ומשרדי הממשלה הרלוונטיים, כדי להפוך את האינטרנט לנפוץ, נגיש ואפשרי לכל שכבות האוכלוסייה."

לעיון בהחלטת האו"ם בנוסחה המלא באנגלית לחץ כאן

בישראל זכות הגישה לאינטרנט טרם הוגדרה כזכות אדם, ואולם המשפט הבינ"ל נקלט לדין הישראלי הן באמצעות חקיקה והחלטות ממשלה, והן באמצעות פסיקות בית המשפט העליון השואב ומחיל את כללי המשפט הבינ"ל על דרך פרשנות חקיקה פנימית. כך למשל, אם ידון בסוגיה בג"ץ, יתכן ויקבע שחוק יסוד כבוד האדם וחירותו מאגד בתוכו את זכות הגישה לאינטרנט.

גיא משרד עורכי דין, מתמחה בדיני אינטרנט, משפט מסחרי, לשון הרע, ודיני עבודה. לקביעת פגישת ייעוץ עם עורך דין אינטרנט התקשרו: 03-5323650 או פנו בדוא"ל: office@ophirlaw.com.

אין לראות באמור לעיל משום חוות דעת משפטית.