Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
duns100_2023

הקמת חברה בארה"ב LLC | INC

כבר הסברנו על משמעות הקמת חברה בע"מ בישראל, כגון יצירת אישיות משפטית עצמאית, היכולה להיתבע ו/או לתובע, ליצור יחסים משפטיים, להתקשר בהסכמים, לשלם מס בנפרד מבעליה, וכיוצ"ב.

עם זאת, גם הסברנו כי בישראל ההפרדה בין בעלי המניות לבין התאגיד אינה מוחלטת. כלומר הערבות המוגבלת של בעלי המניות לחובות החברה הינה יחסית, וישנן סיטואציות בהן בית המשפט יכול לבצע הרמת מסך, ולהביא לחיוב בעלי המניות בחובות החברה.

כמו כן, ישנם חוקים שונים המטילים חבות אישית על בעלי המניות ומנהלי החברה, על אף עקרון האישיות המשפטית הנפרדת.

יתרונות הקמת חברה בארצות הברית

הקמת חברה בארצות הברית יוצרת עבור בעלי המניות בישראל שורה של יתרונות הן מיסויים, הן מבחינת ההגנה וההפרדה בין החברה לבעלי המניות, והן מבחינת חסכון בבירוקרטיה הישראלית, שמכבידה עד מאוד על פעילותן העסקית של חברות בע"מ בישראל.

הקמת חברה בארה"ב, הינה למעשה רישום חברה באחת המדינות בארה"ב. המדינה הפופולרית ביותר לרישום חברה בארה"ב הינה מדינת דלוואר, נוכח מערכת משפטית ידידותית ביותר לתאגידים, ועלויות התאגדות הזולות באופן ניכר מן מהעלויות בארץ. (כן זו לא טעות בנוסח, הרבה יותר זול להקים חברה בדלוור מאשר בישראל, גם אם ממירים הכול משקלים לדולר).

בתור משרד עורכי דין אנו נאמר לכם שמעמדה המשפטי של החברה בארה"ב, על-פי רוב מושפע מן המדינה בו נוסדה ובה היא פועלת. מדינת דלוור הינה מדינה בעלת מיסוי מדינתי נמוך, עלות ההתאגדות בה והדיווח לרשויות (בירוקרטיה) ידידותיים ביותר. כך גם, מדינת דלוור הינה בעלת מערכת דינים המקנה הגנה רבה לבעלי המניות של התאגידים המאוגדים בה.

בדלוואר הליך הרמת מסך אל בעלי המניות הינו הליך נדיר ביותר, כל שכן בהשוואה לישראל. כמו גם, פרטיי בעלי המניות ומנהלי התאגיד חסויים, וחשיפתם מצריכה על-פי רוב צו שיפוטי של בית המשפט בדלוור, אשר ניתן ביד קמוצה ובמקרים חריגים.

לעומת דלוואר, בישראל בתשלום של כ- 40 ש"ח כל אדם יכול להוציא נסח חברה בו מופיעים פרטיי בעליה, מנהליה, ופרטי התנהלותה העסקית. כך בקלות רבה מוגשות בישראל תביעות אישיות נגד בעלי המניות של החברות ודירקטורים המנהלים את החברות.

LLC – limited liability company

לעומת הקמת חברה בארצות הברית, כאשר מוקמת חברה בע"מ בישראל החיסרון המיסויי לעתים קרובות הוא, כי רשויות המס מפרידות בין הוצאות/רווחי בעלי המניות לבין הוצאות/רווחי התאגיד. בישראל, בעלי המניות המשקיעים או מקימים חברות, עלולים למצוא עצמם ניזוקים פעמיים, פעם אחת בהפסד ההשקעה, ופעם שניה בהיעדר היכולת לקזז את הפסד החברה מרווחיהם האחרים כדי להקטין את נטל המס שהם נושאים בו עבור מקורות הכנסה נוספים.

גם יזמים צעירים, שאינם בעלי ממון רב ועדיין עובדים כשכירים, מפסידים בישראל. שכן אם החברה שבבעלותם בהפסדים אך הם עובדים במקביל אצל מעסיק אחר ומשתכרים במשכורת ממנה מקוזז מס וביטוח לאומי, אין ביכולתם לקזז את ההוצאות ו/או הפסדי החברה מן המס שהם משלמים על משכורתם, שהרי רשויות המס רואות בחברה ובבעליה כשני נישומים נפרדים.

על כן, עסקים רבים בישראל מעדיפים להיוותר כ"עוסק מורשה" או כ"שותפות", דבר שמעמיד את האנשים מאחורי עסקים אלו ללא השכפ"ץ המשפטי שמספק התאגיד – הערבון המוגבל של בעל המניות לחובות החברה.

בארה"ב הדינים התאגידיים מאפשרים לבעלי המניות להנות משני העולמות: להקים תאגיד בערבון מוגבל ומאידך להיחשב כשותפות לצורכי מס, כך שכל בעל מניות ממוסה אישית כשרווחי/הפסדי התאגיד מאוחדים עם רווחיו/הפסדיו האישיים מבחינה מיסויית. כך ניתן לקזז מבלי להיחשף לסיכון של תביעה אישית נגד בעלי המניות ע"י אחד הנושים של החברה.

אישיות משפטית זו נקראת  limited liability company או בקיצור LLC.  אישיות זו הינה מבנה משפטי הדומה מאוד לשותפות בישראל, אך בשוני מהותי אחד. בישראל כל השותפים חבים ביחד ולחוד בחובות השותפות, כך שאם העסק חייב כספים ניתן להיפרע מכל אחד מן השותפים, ולא נתון השכפ"ץ המשפטי שמספק התאגיד.

לעומת זאת, LLC היא שותפות אך בערבון מוגבל, כך שלא ניתן להיפרע מהשותפים אישית, והם למעשה כמו בעלי מניות בתאגיד אמריקאי – לא ניתן לתבוע אותם אישית.

יש להיזהר מטעות נפוצה בישראל: בישראל קיימת בחוק "שותפות מוגבלת", אין היא אינה בערבון מוגבל כפי שגוי לסבור!

מסיבות אלו התאגיד הנפוץ ביותר בארה"ב בימינו הוא ה- LLC. עם זאת, עדין מוקמים בארה"ב גם תאגידים כגון INC, שלמעשה דומים מבחינה מיסויית לחברה בע"מ בישראל, אך כאמור עם שלל היתרונות של התאגדות בארה"ב: מיסוי מוזל, חסיון על פרטי בעלי המניות, הדירקטורים וכדומה.

הקמת חברה בארצות הברית לישראלים

גם עסקים בישראל יכולים להנות מיתרון ההתאגדות בארה"ב ובדלוור בפרט. שכן, כיום ישראלים רבים יכולים לנהל את עסקיהם במסגרת תאגיד אמריקאי שנוסד במדינת דלוור.

אומנם, קיימות סוגיות מיסוי בינ"ל כחלק מתהליך של הקמת חברה בחו"ל, כאשר מרכז השליטה של התאגיד הזר בישראל, אך בתכנון נכון גם על כך ניתן לייתן פתרון.

לסיכומם של דברים, הקמת תאגיד אמריקאי עבור ישראלים בין אם מדובר על חברה בע"מ במובן הקלאסי (INC) ובין אם מדובר בשותפות בערבון מוגבל (LLC), הינם פתרונות אטרקטיביים לבעלי עסקים בישראל.

להבדיל מחברות זרות אחרות כגון חברות שהתאגדו בפנמה, BVI וכדומה, חברה אמריקאית אינה נושאת על גבה את התדמית השלילית הטבועה בחברות זרות אחרות, תדמית המקשה בפתיחת חשבון בנק בישראל ובהתנהלות רגולטורית יעילה.

אז למה לא כולם מקימים חברה בארה"ב?

מכמה סיבות: ראשית, לא כולם מודעים ליתרונות; שנית, הצורך במציאת רו"ח אמריקאי והחשש מהתעסקות ברגולציה האמריקאית מרתיע רבים. על כן, משרדנו ייסד שירות ONE STOP SHOP עבור לקוחותינו. בנוסף להקמת החברה בארה"ב, אנחנו מספקים רו"ח אמריקאי שעובד איתנו מול לקוחותינו, ועוסקים עבור הלקוח ברגולציה האמריקאית.

לקביעת פגישת ייעוץ בעניין הקמת חברה בחו"ל או הקמת חברה בארצות הברית ,  התקשרו: 03-5323650 או באמצעות הדוא"ל: office@ophirlaw.com.

אין באמור לעיל כדי להוות חוות דעת מקצועית.

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם: