Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
duns100_2023

הקמת חברה | רישום חברה | עורך דין גיא אופיר

מעוניין להקים חברה בע"מ, שווה לשקול הקמת חברה בארה"ב באותה עלות הקמת חברה בישראל! להסבר על: הקמת חברה בארה"ב. הקמת חברה בישראל (חברה בע"מ) הקמת חברה בישראל מתבצעת על-ידי רישומה ברשם החברות שבירושלים. אגרת רישום חברה, נכון לשנת 2010, עומדת על סך של 2,435 ש"ח, ובכל שנה יש לשלם אגרה שנתית בשיעור בקירוב של מחצית אגרת הרישום. משמעותה של הקמת חברה היא יצירת אישיות משפטית מלאכותית, אשר יכולה לתבוע ולהיתבע, ולבצע כמעט כל פעולה משפטית, שאדם פרטי יכול לעשות, למעט פעולות אנושיות, כגון: להינשא, לאמץ, וכיוצ"ב. חברה הינה אישיות משפטית עצמאית, הנפרדת מבעליה ומנהליה. למשל, התקשרות חוזית של חברה עם צד שני, הינו חוזה בין החברה לצד השני בלבד. הבעלים של החברה אינו צד לחוזה. רוב החברות מוקמות כחברות בערבון מוגבל, ומחוייבות להוסיף לשמן את ראשי התיבות: בע"מ. משמעותה של חברה בערבון מוגבל היא, שאין הבעלים חבים בחובותיה, אלא עד לגובה הערבון המוגבל, שעל-פי רוב הינו סכום סמלי. למעשה, חברה בע"מ (בערבון מוגבל), הינה הגנה משפטית לבעלי החברה, והיא יוצרת חוצץ בין הציבור לבעלי החברה, אשר ככלל אינם חשופים משפטית במידה והחברה תפר הסכמים, תעבור על החוק או תהפך לחדלת פרעון. אולם, ישנם חריגים לכלל זה. סעיף 6 לחוק החברות תשנ"ט – 1999 מאפשר לבצע הרמת מסך ההתאגדות, מעין הסרת החוצץ בין הבעלים לציבור, כאשר החברה מנוהלת במרמה או בסיכון כלכלי בלתי סביר. הליך זה הקרוי הליך הרמת מסך, נועד בעיקר למקרים בהם בעלי חברה עושים שימוש לרעה באישיותה העצמאית של החברה. כך למשל, כאשר בעל החברה מערב בין נכסי החברה לנכסיו האישיים, ולמעשה מבריח את נכסי החברה לידיו. בנוסף, ישנם חוקים המטילים אחריות אישית פלילית ו/או אזרחית על בעלי המניות ו/או על מנהלי החברה, אך חוקיםם אלו הינם חריג לכלל האישיות המשפטית הנפרדת, החל בעניין חברה.

פתיחת חשבון בנק לתאגיד

לאחר רישום חברה / הקמת חברה בע"מ יש צורך לפתוח חשבון בנק. אם לאדם הממוצע פתיחת חשבון בנק מצריכה אותו להגיע לסניף ולחתום על טפסים, הרי שתאגיד, הינו אישיות מלאכותית, לא ניתן להביאו אל הסניף לחתום על טפסים. על כן, הבנקים מחייבים כי פתיחת חשבון תלווה בהחלטת דירקטוריון של התאגיד, מינוי מוסמכים, אימות על-ידי עורך דין ומנהלות נוספות. לייעוץ בדבר הקמת חברה בע"מ, פתיחת חשבון בנק לחברה, ליווי משפטי מסחרי ניתן ליצור קשר עם משרדנו בטלפון: 03-5323650 או בדוא"ל: office@ophirlaw.com כל הזכויות שמורות, עורך דין גיא אופיר.

אין האמור לעיל מהווה תחליף לייעוץ משפטי על-ידי עורך-דין.

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם: