הצעות חוק על סדר יום ועדת השרים לענייני חקיקה – 16/11/2014

 

מס' סידורי הצעת החוק יוזם הצעת החוק
פ-2618-19 הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון – שירות בני ישיבות הסדר), התשע"ד-2014 עמר בר-לב
פ-2682-19 הצעת חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה (תיקון- ביטול אגרות בעד פעולות הרשות באירוע כבאות והצלה), התשע"ד-2014 דוד אזולאי
פ-2570-19 הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (איסור שימוש בטלפון נייד או באוזניות במעבר חציה), התשע"ד-2014 חמד עמאר
פ-2240-19 הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (חובת חבישת קסדת מגן ברכיבה על אופנוע או קטנוע), התשע"ד-2014 בועז טופורובסקי
פ-2841-19 הצעת חוק השידור הציבורי (תיקון- שידורים בשפה הערבית), התשע"ה-2014 עיסאווי פריג'
פ-312-19 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – זכאות להטבות לקטועי ידיים על פי הסכם הניידות), התשע"ג-2013 מוחמד ברכה
חנא סוייד
עפו אגבאריה
דב חנין
פ-2567-19 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון- הגדלת סכום קצבת הילדים), התשע"ד-2014 אילן גילאון
פ-2518-19 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – זכאות לתלוש מזון בעד ילד הנמצא מתחת לקו העוני), התשע"ד-2014 יצחק וקנין
ישראל אייכלר
אריאל אטיאס
אריה דרעי
נסים זאב
פ-2665-19 הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון- הרחבת הזכאות לביטוח אימהות), התשע"ד-2014 עליזה לביא
פ-2838-19 הצעת חוק פיקוח על רווחי שיווק בתוצרת חקלאית, התשע"ה-2014 זבולון כלפה
פ-1760-19 הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – איסור גביית עמלה ברכישה אלקטרונית), התשע"ד-2013 פנינה תמנו-שטה
אילן גילאון
גילה גמליאל
איתן כבל
אבישי ברוורמן
מיקי רוזנטל
פ-2752-19 הצעת חוק שירותי הסעד (תיקון- הקמת מרכזי מיצוי זכויות), התשע"ד-2014 אריה דרעי
פ-2850-19 חוק הכניסה לישראל (תיקון – ועדת חריגים הומניטרית להעסקת עובדי סיעוד מעבר לתקופה המותרת), התשע"ה 2014 אורית מלכה סטרוק
פ-2651-19 הצעת חוק המכר (דירות) (תיקון – הבטחת זכויות בנייה לקונה), התשע"ד–2014 גילה גמליאל
זהבה גלאון
אילן גילאון
עמר בר-לב
חיליק בר
עפר שלח
יפעת קריב
בועז טופורובסקי
רינה פרנקל
איילת שקד
מאיר שטרית
פ-2627-19 הצעת חוק ערבות למשכנתאות (תיקון – ערבות מדינה לדירה יחידה), התשע"ד-2014 אורלי לוי אבקסיס
פ-2636-19 הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (חישוב שווי שימוש ברכב לשומרי שבת וחג), התשע"ד-2014 יעקב אשר
פ-2507-19 הצעת חוק הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים (תיקון – הוספת גנים, מתקני ספורט ופארקים לתוספת), התשע"ד-2014 חיים כץ
פ-2213-19 הצעת חוק יישוב סכסוכי עבודה (תיקון- סכסוך עבודה פוליטי), התשע"ד-2014 איילת שקד
פ-2751-19 הצעת חוק עבודת הנוער (תיקון- עבודה בלילה), התשע"ד-2014 עדי קול
פ-1925-19 הצעת חוק איסור הונאה בכשרות (תיקון – מתן תעודת הכשר על ידי רב מקומי), התשע"ד–2103 אלעזר שטרן
פ-2576-19 הצעת חוק נאום מצב האומה, התשע"ד-2014 חיליק בר
פ-1766-19 הצעת חוק כהונתם של ראשי גופים ביטחוניים, התשע"ד–2013 עפר שלח
דוד צור
איתן כבל
אלעזר שטרן
פ-2498-19 הצעת חוק האגודות העותומניות (רישום ופיקוח), התשע"ד–2014 מיקי רוזנטל
יריב גדעון לוין
רוברט אילטוב
עפר שלח
פ-2502-19 הצעת חוק-יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי זאב אלקין
פ-2285-19 הצעת חוק חופש המידע (תיקון- פטור מאגרה למוסד ללא כוונות רווח), התשע"ד-2014 נחמן שי

 

כתיבת תגובה