Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
duns100_2023

נוהל הודעה והסרה הוא נוהל מוכר בתחום הפרת זכויות יוצרים ולשון הרע באינטרנט, הנוהל אומר, שברגע שחברה מקבלת הודעה על הפרת זכויות יוצרים אצלה באתר, היא מחויבת להסיר את התוכן האסור, תוך זמן סביר מרגע ההודעה, כדי להימנע מאחריות מתמשכת על התוכן ומהזמנה לדין בגין שימוש אסור בזכויות יוצרים,

חברה גרמנית בשם Uploaded.net אשר בבעלותה אתר להורדות והעלאות של תוכן נמצאה אחראית ע"י בית המשפט בהמבורג לאי הסרת תכני זכויות יוצרים באתר שלה, למרות שלטענת החברה היא לא הייתה מודעת להודעת הדרישה להסרה, בית המשפט ראה בה אחראית לפרסום התוכן גם ללא הידיעה שלה.

חברה אשר פועלת ברחבי אירופה נגד חברות פירטיות הגישה תביעת זכויות יוצרים בשיתוף עם חברת תקליטים לאחר ששלחו הודעת דרישה להסרת תכני זכויות יוצרים באמצעות דואר אלקטרוני לחברת uploaded.net, אתר שמאפשר העלאת והורדת תכנים מהאתר שלו, לאחר שנמצאו באתר תכנים מוזיקלים שמפרים את זכויות היוצרים של חברת התקליטים, לאחר ש uploaded.net לא הגיבה למיילים ולא הסירה את התכנים גם לאחר זמן ממושך, פנו החברות לבית המשפט על מנת שיורה לחברה להסיר את התכנים ולפצות את בעלי הזכויות. מצד uploaded.net הועלתה טענה כי החברה לא הייתה מודעת להודעה שנשלחה אליה. אך בית הדין האזורי להמבורג קבע כי היא אחראית על אי הסרת התוכן, גם אם היא לא  שמה לב או לא קראה את המיילים שהגיעו אליה.

בטענות החברה נכתב כי המיילים שנשלחו, לא הגיעו לתיבת הדואר הנכנס של החברה אלא לדואר הזבל/ספאם ובמקרה אחר הגיע מייל בקובץ לא קריא בתוכנות המחשב של החברה,

בית המשפט כתב כי די במשלוח המייל להטיל אחריות על חברה ואין הכרח שהנושא באחריות יקרא את מכתב הדרישה להסרה.

לאחרונה במקרה שקרה בגרמניה הטיל בית המשפט אחריות על תוכן אסור גם במקרה שלא הייתה הודעה/בקשה להסרת התוכן

הההחלטות האחרונות בתחום נוטות לטעון כי במידה והאתר מודע לפעילות לא חוקית שנעשית באתר שלו אין צורך בהודעה והסרה,

ובמקרה הזה האתר ידע שמתבצעות העלאות והורדות של תכנים שעלולים להפר זכויות יוצרים אז די בכך בשביל לדרוש מהם להסיר את התכנים ואין צורך בנוהל הודעה והסרה במקרה שכזה.

ההחלטות האחרונות הללו הן חלק מפעילות משפטית מתמשכת כנגד הפירטיות ברשת וכנגד הפרת זכויות יוצרים באינטרנט ובשאר המדיה

כתיבת תגובה