ההצבעה בוועדת השרים

ט' בחשון התשע"ה
2 בנובמבר 2014

אל:

הנדון: תוצאות ההצבעה בועדת השרים לענייני חקיקה  2 נובמבר 2014

אבקש, כי בעת הדיון בוועדת השרים לענייני חקיקה, תימנה הצבעתי בהצעות החוק כמפורט להלן:

 • הרשאות לפי חוק נכסי המדינה, התשי"א- 1951- לנושאי משרה ברשות לשירות לאומי אזרחי (מוגש על-ידי השר לאזרחים ותיקים)

התקבל. 

 

 • הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון – הארכת התקופה למימוש הפיקדון), התשע"ד -2014-

של חה"כ מרדכי יוגב (פ/2544)

ירד מסדר היום.

 • הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון – שירות בני ישיבות הסדר), התשע"ד-2014 (פ-2618-19, של חה"כ עמר בר לב)

ירד מסדר היום.

 

 • הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות העם (שירות בחירת רופא), התשע"ד– 2013 (פ- 1829-19, של חה"כ אברהם מיכאלי).

נפלה.

 

 • הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (מינוי דובר לעיריה), התשע"ד-2014 (פ-2660-19), של חה"כ דוד צור

נפלה.

 • הצעת חוק החזר הוצאות כספיות בגין עריכת נישואין אזרחיים בחוץ לארץ למי שאינם רשאים להינשא על פי הדין הדתי, התשע"ד–2013 (פ-1847-19), של חה"כ ניצן הורוביץ

נפלה.

 

 • הצעת חוק איסור הפליית עיוורים המלווים בכלבי נחייה (תיקון – כלבים בתהליך הכשרה), התשע"ד- 2014 (פ-2704-19), של חה"כ דב ליפמן

הדיון נדחה בשבוע.

 

 • הצעת חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה (תיקון – נקיטת אמצעים בידי מעביד), התשע"ד-2013 (פ-1814-19) של חה"כ אברהם מיכאלי

נפלה.

 

 • הצעת חוק עבודת נשים (תיקון – חופשת לידה בהתמחות מקצועית), התשע"ד-2014 (פ-2725-19) של חה"כ עליזה לביא

הדיון נדחה בשבועיים.

 

 • הצעת חוק להגבלת דמי שכירות בבתי מגורים (הוראת שעה), התשע"ד-2013 (פ-1897–19 של חה"כ אברהם מיכאלי)

נפלה.

 

 • הצעת חוק לעידוד בניית דירות להשכרה (תיקון- פטור ממס רכישה), התש"ד-2014 (פ-2287-19 של חה"כ אראל מרגלית)

ירד מסדר היום.

 • הצעת חוק המכר (דירות) (תיקון – חובת התאמה בין עלון השיווק למפרט), התשע"ג-2013 (פ – 19- 1234 של חה"כ מאיר פרוש)

נפלה.

 • הצעת חוק ערבות למשכנתאות (תיקון – ערבות מדינה לדירה יחידה), התשע"ד-2014 (פ-2627-19) של חה"כ אורלי לוי אבקסיס

הדיון נדחה בשבוע.

 • הצעת חוק יסודות התקציב (תיקון – שינויים בתקציב הביטחון), התשע"ד – 2014 (פ – 2589-19 של חה"כ יריב לוין)

התקבלה.

 

 • הצעת חוק יסודות התקציב (תיקון – שקיפות תקציב המדינה), התשע"ה – 2014 (פ-2765-19 של חה"כ מרב מיכאלי)

הדיון נדחה בשבוע.

 

 • הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון – פטור לתרופות), התשע"ד – 2014 (פ-2632-19 של חה"כ אילן גילאון)

נפלה.

 

 • הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מיצוי נקודות זיכוי בעד ילדי המשפחה), התשע"ד – 2014 (פ-2558-19 של חה"כ משה פייגלין)

נפלה

 

 • הצעת חוק חובת הקצאת תקציב לפרסום של גופים ציבוריים לכל מגזר לפי חלקו היחסי באוכלוסיה, התשע"ד – 2014 (פ-2563-19 של חה"כ יעקב אשר)

הדיון נדחה בשבוע.

 

 • הצעת חוק לקידום ולהגנת העיתונות הכתובה בישראל, התשע"ד–2014, (פ-2464-19 של ח"כ איתן כבל)

התקבלה החלטה לפיה עמדת הממשלה היא לאפשר חופש הצבעה.

 

 • הצעת חוק העונשין (תיקון – הסתה לגזענות בפרסום פרשנות לכתבי דת והחמרת הענישה בהסתה בידי עובד הציבור), התשע"ג – 2013 (פ-371-19 של חה"כ דב חנין)

נפלה

 

 • הצעת חוק מבקר המדינה (תיקון – הוספת גופים שעליהם ניתן להגיש תלונה ועובדים נוספים הזכאים להגנה), התשע"ד – 2014 (פ-2031-19 של חה"כ מיקי רוזנטל)

נפלה

 

 • הצעת חוק הסיוע המשפטי (תיקון – סיוע משפטי להגשת בקשה לצו מוגבלות), התשע"ד – 2014 (פ-2545-19 של חה"כ קארין אלהרר)

התקבלה. ההצעה תוצמד להצעה הממשלתית.

 

 • הצעת חוק רואי החשבון (תיקון – הסדרת התמחות), התשע"ה – 2014 (פ-2772-19 של חה"כ מאיר שטרית)

ירד מסדר היום.

 

 • הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון – חייב משתף פעולה), התשע"ד – 2014 (פ-2585-19 של חה"כ קארין אלהרר)

הדיון נדחה בשבוע.

 

 • טיוטת חוק העונשין (יידוי אבן או חפץ)(תיקון מס'), התשע"ה – 2014

התקבלה.

 

 • טיוטת חוק לשכת עורכי הדין (תיקון – שינוי במבנה מוסדות הלשכה ובמתכונת ההסמכה והוראות נוספות), התשע"ה – 2014

ירדה מסדר היום.

 

 • הצעת חוק סיוע לחולי דגנת, התשע"ג – 2013 (פ-931-19 של חה"כ מאיר שטרית)

ירדה מסדר היום.

בברכה,

נעמי ברנפלד