Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
duns100_2023

מכה קשה לגוגל: בית המשפט לזכויות אדם באיחוד האירופי חייב את גוגל להכיר בזכותו של כל אדם "להישכח", וחייב אותה להסיר איזכורים שליליים מתוצאות החיפוש שלה, אפילו שאינם מהווים לשון הרע

להאזנה לראיון של עו"ד גיא אופיר בתוכנית של אריה אלדד ובן כספית 103FM בנושא הזכות להישכח.

בפסיקה דרמטית וחסרת תקדים, בית המשפט לזכויות אדם באיחוד האירופי קיבל עתירה שהגיעה לפתחו, וקבע כי לכל אדם באיחוד האירופי יש את הזכות להישכח, ובמילים אחרות את הזכות למחוק את עברו מגוגל גם אם הוא אמת. בהתאם, בית המשפט הורה לגוגל למחוק איזכורים שליליים, שפרסומם מותר על-פי דין, ואינו מהווה לשון הרע, רק מאחר וחלף זמן רב ממועד פרסומם.

פסה"ד עסק בעתירתו של עו"ד ספרדי, שבשנת 1998 קיבל התראות משפטיות בשל אי תשלום חובותיו. התראות אלו פורסמו בעיתון ובאינטרנט, וצצו בהקשת שמו במנוע החיפוש גוגל גם בחלוף יותר מעשר שנים מאז הפרשה. עוה"ד הספרדי פנה לעיתון ודרש הסרת ההתראות מהכתבה, אך סורב. במקום לתבוע את העיתון, ואולי מאחר ואין לו עילה נגד העיתון, שכן מדובר בפרסום אמת, עוה"ד הפנה מאבקו אל גוגל למען זו תמחק הכתבה מתוצאות החיפוש בהקשת שמו. לבסוף עתירתו המשפטית נגד גוגל התקבלה, וזו חוייבה היום (13 מאי 2014) להסיר את האיזכורים משנת 1998, שצצו בהקשת שמו.

עו"ד גיא אופיר, המתמחה בתביעות נגד ענקיות מידע, ואשר ייצג במספר הליכים משפטיים נגד גוגל בישראל, בהן גוגל חוייבה להסיר ולשנות תוצאות חיפוש שהיו בניגוד לדין (צחי רוזנטל נגד גוגל, משלוחה נגד גוגל), התייחס לפסיקה: אין ספק שמדובר בפסק הדין הדרמטי ביותר שניתן נגד גוגל מאז היא הוקמה בסוף שנות התשעים. המגמה השיפוטית עד עתה הייתה, שלא לחייב את גוגל בהסרת איזכורים מתוצאות החיפוש, גם אם הם מהווים לשון הרע, בנימוק שגוגל אינה המפרסם אלא מהווה מנוע החיפוש שמפנה אל האתרים המפרסמים. עתה לא רק נפסק הפוך מהמגמה שהייתה נהוגה, אלא אף חוייבה גוגל להסיר פרסומי אמת, שאינם לשון הרע, ואשר יש לציבור אינטרס לגיטימי לדעת עליהם.

אני הראשון שאמחה על כך, כי גוגל עשתה ועודנה עושה דין לעצמה, ופועלת בצורה שאי אפשר לתאר אלא דורסנית וכוחנית. על אף זאת ואולי בגלל זאת, בית המשפט באיחוד האירופי הטה את המטוטלת לחובתה של גוגל יתר על המידה, תוך שהוא רומס זכויות אדם חשובות אחרות. לציבור יש את הזכות לדעת עם מי הוא עושה עסקים, עם מי הוא מתחתן, ממי הוא שוכר דירה, ואצל מי הוא מפקיד את ילדיו בפעוטון או בגן. אם עו"ד התחמק מתשלום חובותיו בשנת 1998 עם כל הכבוד לרצונו להתחיל מחדש, גם עשר שנים אחרי וגם עשרים שנים אחרי, יש לציבור אינטרס לגיטימי לדעת זאת, ולהיזהר בקיום עסקים עמו. עו"ד הינו אדם הזוכה לאמון לקוחותיו, מחזיק ביפויי כוח המאפשר לו לבצע פעולות משפטיות בשמם, ואף מחזיק בנאמנות כספים עבור לקוחותיו. במתח בין הזכות לפרטיות לבין זכות הציבור לדעת, אני סבור (וכך גם בתי המשפט בישראל ובארה"ב סבורים) שיש להעדיף את זכות הציבור לדעת על הזכות להישכח, כאשר הפרסום אמת ויש עניין ציבורי בפרסומו. כאשר אני אומר עניין ציבורי בפרסום, איני מתכוון לעניין רכילותי, אלא כי המידע בעל ערך לגיטימי לציבור, לשמירה על זכויותיו מפני אנשים שפועלים שלא כדין.

אולי יש מקום לחייב את גוגל להסיר מידע אינטימי ו/או על קטינים, מאידך מידע כלכלי גרידא אודות עו"ד שננקטו נגדו הליכי גביה, הוא מידע שזכותו של הציבור לדעת, וזכותו של הציבור, שלא למסור את כספו, נכסיו וחירותו לאדם שהשתמט מתשלום חובותיו.

האם לאולמרט שפשע בפלילים תהיה הזכות להישכח בעוד עשרים שנה, כי כבר לא יהיה אישיות ציבורית?! תשובתי היא לא.

ראוי לציין שבישראל היה מקרה דומה בו עו"ד פנה לבית המשפט וביקש למחוק את עברו, הואיל ועלה על דרך הישר, בית המשפט העליון ענה לו:

"חוששני, כי אין איפוא בטענות המבקש בדבר שמו הטוב והמשקל שיש ליתן לעלייתו על דרך הישר, דברים שאיני מקל בהם ראש, כדי להצדיק חריגה מכלל הפומביות, שכבר נמנו וגמרו כי יש ליישמו בצמצום כדי שלא תתהפך הקערה והכלל יהפוך לחריג.

אף על פי המשפט העברי, בהיקש, ראוי לשב – החוזר בתשובה מעוונותיו שבין אדם לחברו – "שיתוודה ברבים ויודיע פשעיו להם ומגלה עבירות שבינו לבין חברו לאחרים ואומר להם, אמנם חטאתי לפלוני ועשיתי לו כך וכך, והריני היום שב ומתנחם" (רמב"ם, היד החזקה, הלכות תשובה פ"ב הלכה ה'; וראו גם בבלי יומא פ"ו, ע"ב)." ובעניין אחר הוסיף בית המשפט העליון בישראל:

"זכותו של כל אדם לשמו הטוב נתונה, במידה רבה, לשמירה ולביצוע בידי עצמו: אין הוא יכול להלין אלא על עצמו בלבד אם מעשיו או מחדליו מביאים להכתמת שמו, אם על ידי פומביות הדיון השיפוטי נגדו ואם בדרך אחרת"."

יש לקוות, כי בתי המשפט בישראל יכבדו יותר את זכותם של האנשים הנורמטיבים, לשמור על עצמם, מאלו שאינם מקיימים את הדין, וגם מאלו שמילתם אינה מילה.

לקריאת פסה"ד בנושא הזכות להישכח לחץ כאן.

לייעוץ והכוונה משפטית באם נפגעתם או נתקלתם בפגיעת לשון הרע באינטרנט צרו קשר עם משרד עו"ד גיא אופיר וקבלו ייעוץ ראשוני.

ליצירת קשר לחץ כאן