Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
duns100_2023

מה עושים אם נתבעתם בתביעה ייצוגית בסכום גדול | וידאו

עו"ד גיא אופיר - תביעות ייצוגיות

בתור משרד עורכי דין שמייצג גם תובעים בתביעות ייצוגיות וגם נתבעים בתביעות ייצוגיות, הבנו שהכלי העוצמתי הזה, שמהווה "נשק בלתי קונבנציונלי", מקבל לעיתים שימוש לרעה. אנו עדים לניסיונות של אנשים לקפוץ על העגלה, לתפוס טרמפ ולעשות כסף. יש אנשים שבטוחים שאם יגישו כמה תביעות ייצוגיות, אז אולי בהסתלקות מתוגמלת הם יוכלו לקבל כמה גרושים. לכן, […]