Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
duns100_2023

מהו סימן מסחר? ומי זכאי לסימן מסחר?

סימן מסחרי

ראשית נתחיל בהגנות הקיימות כיום בעולם המשפט לגביי קניין רוחני, ולאחר מכן נצלול להבנה האם יש בידנו את היכולת לרשום סימן מסחר. ראשית חשוב לדעת, קניין רוחני הוא הגנה גלובלית, לעומת זכות קניין שהיא לאומית. משמעות הדברים שסימן מסחרי זוכה להגנה בכל העולם, פס"ד שניתן בזמנו אסר שימוש של מיתוג בפודל מהסיבה שהוא נחזה לפומה […]