Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
duns100_2023

נחסם לכם הפייסבוק או האינסטגרם? עדיין ניתן להשיב את החשבון

פרופיל חסום

חשבונות הפייסבוק והאינסטגרם נחסמים לעיתים על ידי החברות בשל הפרת מדיניות השימוש שלהן. אם החשבון נחסם, ישנן מספר דרכים שבהן המשתמשים יכולים לנסות ולהשיב אותו: ראשית, כדאי לפנות לתמיכת הלקוחות של פייסבוק/אינסטגרם ולהסביר מדוע לדעתם החשבון צריך להיות מושב. לעיתים נציגי התמיכה יכולים לבטל את החסימה לאחר בדיקה. שנית, ניתן להיכנס לעמוד הערעור על החלטות […]