Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
duns100_2023

עורך דין לתביעות לשון הרע: כמות התביעות הוכפלה בתוך 5 שנים

עו"ד גיא אופיר - לשון הרע

חוק איסור לשון הרע בישראל נחקק בשנת 1965, ולאחר המהפכה הדיגיטלית, נהפך יותר רלוונטי מתמיד. כיום, קיימת עלייה בתביעות בעניין לשון הרע עקב הבמה שניתנה במרשתת לפרסומים מכפישים על חברות או אנשים פרטיים. הפופולריות שצברו הרשתות החברתיות במהלך שני העשורים האחרונים גורמת אף היא לעלייה דרסטית בכמות התביעות ומספקת עבודה עבור עורכי דין רבים שעוסקים […]