Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
duns100_2023

ממים וזכויות יוצרים: איפה עובר הגבול?

עו"ד גיא אופיר - ממים

ממים הפכו לדרך פופולרית להעביר מסר – עם קריצה קטנה. לקחתם תמונה מצחיקה מסדרה מפורסמת, הוספתם כיתוב מצחיק משלכם ופרסמתם בפייסבוק. האם הפרתם זכויות יוצרים? זו שאלה מורכבת. בתוך חוק זכויות יוצרים יש הגנה שנקראת הגנת שימוש הוגן. הגנה זאת אומרת שגם אם הפרתי זכות יוצרים של משהו, אם השימוש היה למטרת פרודיה, סקירה עיתונאית, […]