Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
duns100_2023

עו"ד גיא אופיר לשר המשפטים: הורה על מחיקת סימני המסחר של בן אנד ג'ריס

עו"ד גיא אופיר - סימני מסחר

עו"ד גיא אופיר שלח מכתב אל שר המשפטים, גדעון סער, בבקשה שיורה לרשם סימני המסחר לבטל את רישומם של סימני המסחר הרשומים של חברת בן אנד ג'ריס בישראל, זאת בשל הצהרת בעל הסימן על היעדר שימוש. חשוב להדגיש כי אנחנו לא מבקשים לפגוע בזכיין הישראלי, אלא ביצרן בחו"ל המחזיק בסימני המסחר. אם ייקחו את סימני […]