Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
duns100_2023

וואטסאפ נכנעה ותכיר בסמכות ביהמ"ש בישראל

וואטסאפ נכנעה! לאחר אינספור הליכים משפטיים, ואחרי שוואטסאפ חויבה 5 פעמים בהוצאות בבקשות שונות שמטרתן היתה להתנגד לסמכות ביהמ"ש בישראל לשפוט אותה, וואטסאפ הודיעה לאחרונה כי היא מכירה בסמכות בתי המשפט הישראלים לשפוט אותה. אומנם ההודאה ניתנה בהליך פרטי אשר narsbu מנהל בשמה של איילה בן גביר נגד וואטסאפ ופייסבוק (שסגרו את חשבונה), אך תשפיע […]

כלכליסט: תקדים – לראשונה בית המשפט קבע כי על וואטסאפ להתייצב למשפט בישראל

כלכליסט - גיא אופיר תקדים וואטסאפ

הישג למשרד עורך דין גיא אופיר: בכלכליסט פורסם היום כי בית המשפט המחוזי בתל אביב קבע כי מרשתנו, אילה בן גביר, תקבל פיצויים של אלפי שקלים וחברת וואטסאפ תחויב להגיש כתב הגנה תוך 30 יום, בו היא תידרש לספק כתובת להמצאת כתבי טענות בישראל. בעקבות חסימתה של אילה בן גביר, אשתו של חבר הכנסת איתמר […]