Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
duns100_2023

צפו בהסבר: האם מותר לצלם אותי בכל מקום?

אנחנו חיים בעידן בו כמעט לכולם יש סמארטפון ובכל מקום מוצבות מצלמות אבטחה. מצלמים אותנו בכל מקום ובשל כך עולות שאלות מורכבות: האם מותר לצלם אותנו? איפה מותר לצלם אותנו? באיזו דרך מצלמים אותנו? החוק מבדיל בין מצבים שונים הקשורים לצילום ברשות הרבים לבין צילום ברשות הפרט. בנוסף, קיימים גם חריגים שזכו להתייחסות של בית […]