Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
duns100_2023

רישום סימן מסחרי והגנה על סימן מסחרי – גיא אופיר משרד עורכי דין

סימן מסחרי, הוא סמל מובהק המשמש אדם פרטי, ארגון עסקי, או ישות משפטית אחרת לזיהוי, כי מוצריו או שירותיו לצרכנים, שבהם הסימן המסחרי מופיע, מקורם ממקור ייחודי. הסימן המסחרי מבחין בין מוצרים או שירותים של ישות משפטית כלשהי, לאלה של גופים אחרים. מטרתו המהותית של הסימן המסחרי היא לשמש כאמצעי זיהוי בלעדי של נותני השירות או של יצרני המוצר.

 סימן מסחרי יכול להיות מיוצג ע"י הסמלים הבאים:

™ (עבור סימן מסחר שאינו רשום)

SM (עבור סימן שירות שאינו רשום)

® (עבור מסחרי רשום)

 סימן מסחרי הוא בדרך כלל מילה, שם, ביטוי, לוגו, סמל, עיצוב, תמונה, או שילוב של אלמנטים אלו. יש גם מגוון של סימנים בלתי קונבנציונלים המהווים סימני מסחר המבוססים למשל על צבע, ריח, או צליל.

דרך המלך להגנה על סימני מסחר היא רישום סימן מסחרי ברשם סימני המסחר. רישום סימן מסחרי הינו תהליך אשר בישראל נמשך כשנה עד שנתיים, במהלכו רשם סימני המסחר בוחן את הבקשה לרישום סימן מסחרי, את יחודיות הסימן המסחרי, ומפרסם בעיתונות את הבקשה לרישום סימן מסחרי, תוך מתן אפשרות לציבור להנתגד לרישום הסימן.

הבעלים של הסימן המסחרי יכול להתחיל בהליכים משפטיים בגין הפרת סימן מסחרי כדי למנוע שימוש בלתי מורשה בסימן המסחר שלו, בין אם הסימן המסחרי רשום ובין אם אינו רשום. עם זאת, סימן שאינו רשום מציב קשיים של ממש בפני בעליו המבקש את אכיפת הגנתו.

כאשר הסימן המסחרי אינו רשום ניתן לתבוע את הזכויות באמצעות עוולת גניבת עין, עוולת עשיית עושר ולא במשפט, או על-ידי הוכחת הסימן המסחרי כסימן מסחרי המוכר היטב. על כן, טוב יעשה עוסק המבקש להגן על סימן מסחרי אם יגיש בקשה לשם רישום הסימן המסחרי.

לבעל הסימן המסחרי הרשום מוענקות זכויות בלעדיות, אותן הוא יכול לתבוע כאשר מתרחשת הפרה של  סימן המסחר.

ניתן לרשום סימן מסחרי גם בארה"ב ולבקש להחיל את הסימן הרשום בישראל ובאיחוד האירופי ולהיפך.

סימן מסחרי הוא מושג אשר נהוג להשתמש בו גם באופן בלתי רשמי על מנת לייחס תכונות מסויימות ליישות כלשהי, אשר מייחדות אותה, כגון מאפיינים של ידוענים (לדוגמא, האף של ברברה סטרייסנד הפך להיות הסימן המסחרי שלה). אך כאמור סימן מסחרי שכזה, בעל מאפיינים בלתי פורמאליים אינו ניתן להגנה משפטית, ובוודאי שלא ניתן להגיש לגביו בקשה לרישום סימן מסחרי.

 כאשר משתמשים בסימן מסחרי בהקשר של שירות ולא של מוצר, הוא עשוי להיקרא סימן שירות, במיוחד בארצות הברית.

בישראל קיימת הבחנה פחות ברורה, ולמעשה קיימת ודאות נמוכה יותר בפירוש פקודת סימני מסחר, על-פיה חלים דיני סימני המסחר בישראל.

משרדנו מתמחה במשפט מסחרי ורישום סימני מסחר, ופעיל בתחום הציבורי לעדכון ושינוי פקודת סימני המסחר, על -פיה פועל רשם סימני המסחר.

לקביעת פגישת ייעוץ עם עורך דין מסחרי, התקשרו: 03-5323650 או פנו באמצעות הדוא"ל: office@ophirlaw.com.

הבהרה: רישום סימן מסחרי או הגנה על סימן מסחרי הינם פרצדורה משפטית מורכבת בעלת משתנים רבים, אשר מצריכה ניסיון, התמקצעות וניתוח כל הנסיבות הסובייקטיביות. על כן, אין באמור לעיל משום חוות דעת משפטית, ואיננו ממליצים על בסיס קריאת סקירה משפטית כללית המתוארת לעיל, שתכליתה לפזר עבור לקוחותינו את העמימות בכל הנוגע לרישום סימני מסחר, כהמלצה או כהסבר שניתן להסתמך עליו בעת תכנון משפטי הנוגע לרישום סימני מסחר או הגנה על סימני מסחר.

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם: