Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
duns100_2023

הסוגיות שנדונו בפס"ד:  Thomas dart v. craigslist's

 פעילות רשויות החוק בארה"ב למניעת פרסומים פוגעניים.

אחריות בעלי אתרי אינטרנט בארה"ב לפרסום תכנים המהווים לשון הרע, פגיעה בפרטיות, הטרדה מינית ומטרד ציבורי.

התובע – תומאס דארט, שריף במחוז קוק באילנוי, תובע (בתפקידו הרשמי כשריף) את אתר האינטרנט קרייג'ס ליסט (craigslist's) בשל מודעות שפורסמו תחת מדור השירותים האירוטיים שבאתר. התובע טוען כי המודעות שפורסמו תחת קטגוריה זו באתר, על ידי צד שלישי – מהוות מפגע ציבורי.

התובע מבקש מבית המשפט להוציא צו מניעה כנגד האתר אשר יאסור על אתר האינטרנט ובעליו לפרסם שירותים ארוטיים, וכמו כן עותר למתן צו לכיסוי ההוצאות של משרדו בשל חקירת המקרה.

בתגובה לתביעה, שינתה הנהלת אתר האינטרנט קרייג ליסט את מנגנון הביקורת של האתר למנגנון סינון ידני בקטגוריה זו, וזאת על מנת לפקח טוב יותר על מודעות בקטגוריה. התובע המשיך בתביעתו, תוך שהוא טוען כי לא נעשה דבר הפותר את בעיית המפגע הציבורי.

בית המשפט פסק:

האתר קרייג'ס ליסט אינו אחראי לפרסום תכנים פוגעניים הנעשים ע"י צדדים שלישיי וזאת מכוח ה- Decency act (חוק המגן על אתרי אינטרנט – ווב 2-  המאפשרים לצד שלישי לפרסם בהם תוכן, מפני תביעות בגין תוכן זה) ולכן במקרה זה אין אפשרות להיענות לבקשותיו של התובע, כיוון שהוצאת צו כזה יהא בה משום הטלת עונש על בעלי האתר בשל פרסומים על ידי צד שלישי – ובניגוד לחוק.

ראוי לציין כי בישראל הדין האזרחי קובע ככלל חבות לפי דוקטרינת הודעה והסרה. אולם, בכל הנוגע לחבות על-פי הדין הפלילי עסקינן ב"טריטוריה שטרם מופתה".

אין האמור לעיל מהווה ייעוץ משפטי. לקבלת ייעוץ מעורך דין אינטרנט היכנסו לקישור המצורף.