Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
duns100_2023
 עורך דין – גיא אופיר אתר הרשות השופטת באתר ניתן לאתר פסקי דין מכל הערכאות, לעקוב אחר תיקים שמצויים בהליכים, לדלות אינפורמציה בנושאי אגרות והנחיות, להוריד טפסים לבקשות בהוצאה לפועל וכדומה. אתר רשם החברות באתר ניתן לאתר מידע שימושי על הקמת חברה, שינויה ופירוקה. ניתן לקבל מידע כללי חינם על כל חברה רשומה על-פי ח.פ. ועל-פי שם חברה. ניתן להוריד בתשלום (מוזל) נסח חברה מלא, הכולל שעבודים ומידע מקיף. כמו כן, האתר מאפשר ביצוע פעולות רבות, שבעבר דרשו הגעה פיזית למשרדי רשם החברות. אתר האפוטרופוס הכללי האתר מאפשר קבלת אינפורמציה על הגשת וקבלת צווי ירושה, פירוקי חברות, ופשיטות רגל, כמו גם גישה למרשם פושטי הרגל ולמרשם חברות בפירוק.

אתר בנק ישראל

האתר מאפשר קבלת שערים יציגים של מטבעות, ריביות בארץ, מידע בנקאי, איתור חשבונות מוגבלים ושיקים ללא כיסוי.

אתר הכנסת

באתר ניתן למצוא חקיקה, הצעות חוק, דברי הסבר להצעות החוק, פרוטוקולים של ועדות הכנסת, פרוטוקולים של דיוני המליאה ומידע כללי על עבודת הכנסת.

 

אתר מבקר המדינה

האתר מאפשר הורדות דוחות המבקר, ומידע רב על פעילות מבקר המדינה ומשרדיו.

אתר אוויר נקי

באתר ניתן לקבל מידע רב והסברים על נקיטת הליכים משפטיים בגין עישון כפוי (עישון פסיבי) במקומות ציבוריים. כן מאפשר האתר להוריד כתבי תביעה לדוגמה ולהפנות שאלות משפטיות בפורום.

מאגר פסקי הדין, החלטות ופרוטוקולים של בתי המשפט בישראל – מאגר פסקי הדין מאפשר לעיין בפסקי דין, החלטות, ופרוטוקולים  של בתי המשפט בישראל.

הוצאה לפועל

לשכת ההוצאה לפועל (בראשי תיבות: לשכת ההוצל"פ) מבצעת גביה של חובות פסוקים בפסק דין, של חובות שיקי, שטרי חוב, ושל תביעות לפיסעיף 81א לחוק ההוצאה לפועל.

לשכת ההוצל"פ הינה מערכת בירוקרטית ומורכבת ועל כן, מומלץ להסתייע בשירותיו של עורך דין הוצאה לפועל, אשר מכיר את תחומי הגביה ואת הכללים הנהוגים בהוצאה לפועל.

אתרים שימושיים בחו"ל

אתר בית משפט העליון בארה"ב

באתר ניתן להוריד פסקי הדין, חקיקה ותקנות בנושאי בתי המשפט, האתר מספק גישה לאתרים משפטיים נוספים בארה"ב.

אתר בית הלורדים בבריטניה

באתר ישנה גישה לפסקי הדין של בית הלורדים (בית המשפט העליון בבריטניה) ולמידע נוסף בנושא. מן האתר ניתן להגיע גם לאתר הפרלמנט.

עורך-דין לשון הרע | עורך-דין דיני אינטרנט | עורך דין דיני עבודה.