Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
duns100_2023

העמוד "סטטוסים מצייצים" חוזר!! כך קבע עתה בית המשפט המחוזי בתל אביב בפסק דין המורה לפייסבוק להחזיר את העמוד עד יום ראשון הקרוב בשעה 18:00 לרשת פייסבוק ולשליטתו של אבי לן. כמו כן, בית המשפט (השופט רחמים כהן) חייב את פייסבוק לשלם לאבי לן הוצאות משפט על סך של כרבע מיליון שקל בגין התנהלותה. אנו גאים להיות חתומים על ההצלחה בתביעה זו שההשלכה שלה היא גם לגבי זכויות כל משתמשי פייסבוק ובוודאי אלו שנחסמו, ועמודם ניטל מהם בהחלטה שרירותית וכוחנית של פייסבוק.

בית המשפט נתן פסק דין תקדימי, אין מקרה אחר בארץ או בעולם בו בית משפט הורה לפייסבוק להשיב עמוד חזרה לרשת. עוד קבע בית המשפט כי למשתמשים יש זכויות ופייסבוק לא יכולה לנהוג בהם בכוחניות וחוסר תום לב כאשר משתמש מפר סעיף בתקנון, אם ההפרה היא לא חמורה, פייסבוק חייבת לפנות אל המשתמש לדרוש ממנו הפסקת ההפרה ורק אם לא יפסיק, או אז תהא זכאית לסגור את העמוד, מה שלא קרה בענייננו. אבי לן מעולם לא קיבל התראה מפייסבוק כי הפרסום שהוא מריץ בעמוד שלו נוגד את התקנון, ולכן פייסבוק לא הייתה זכאית לסגור את העמוד ורק אם לא היה מתן את ההפרה או אז הייתה זכאית לסגור את העמוד.

 

פסק דין אבי לן

לערעור שהוגש על ידי פייסבוק ביום 17.12.2017 לחצו כאן

לבקשה לפי פקודת בזיון בית המשפט נגד פייסבוק לחצו כאן

לפסק הדין באנגלית לחץ כאן