Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
duns100_2023

פסק דין: מנהל בית ספר חרדי יפצה תלמידה על שגרם לביטול מסיבת בת המצווה שלה

באתר Ynet דווח על ניצחון של משרד עו"ד גיא אופיר בבית משפט השלום בהרצליה. מנהל בית ספר חרדי בעיר רמת גן, שאסר על חברותיה של אחת התלמידות ללכת למסיבה בבריכה, מה שהוביל לביטול האירוע, ישלם לתלמידה ולאימה פיצויים והוצאות משפט בסך 72 אלף ש"ח. השופט קבע בפסק הדין שהטלת האיסור יום אחד בלבד לפני המסיבה הוא "מעשה בלתי סביר של התרשלות". התלמידה, שעברה לאחר המקרה ללמוד בבית ספר דתי אחר, תכננה מסיבת בריכה "כשרה למהדרין", שאמורה הייתה להתנהל במתחם ייעודי לכך ומנוהל בידי צוות של נשים בלבד.

השופט קיבל את טענת פרקליטיהן של האם והתלמידה, עו"ד גיא אופיר ועו"ד רועי בן דוד, שלפיה הנהלת בית הספר לא יידעה את התלמידה ואימה בדבר האיסור הכללי שלכאורה הטיל מנהל בית הספר על עריכת מסיבות בריכה, אלא יום אחד בלבד לפני מועד המסיבה. "הטלת האיסור יום אחד בלבד טרם מסיבת בת המצווה הינו מעשה בלתי סביר של התרשלות", קבע השופט.

עורך דין גיא אופיר

עורך דין גיא אופיר

עדכונים אחרונים מהתקשורת