Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
duns100_2023
עו"ד גיא אופיר - הארץ

עו"ד גיא אופיר: הפלטפורמות לא יכולות להיתמם

תביעה הוגשה ע"י עו"ד גיא אופיר נגד אליעזר ברלנד ונגד גוגל ופייסבוק בדרישה להסיר את הדפים הקשורים אליו מהרשתות החברתיות. עו"ד גיא אופיר צוטט ב"הארץ": "פייסבוק וגוגל הן הבמה והאכסניה בו ברלנד מפיץ את משנתו ומבצע את עוולותיו. כאשר יש מסה קריטית של ראיות נגד ברלנד המצביעות על עוולות ועבירות פליליות, הפלטפורמות לא יכולות להיתמם ולהגיד אנחנו לא אחראיות לחסום את דרכו".

עו"ד גיא אופיר - הארץ
עורך דין גיא אופיר

עורך דין גיא אופיר

עדכונים אחרונים מהתקשורת