Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
duns100_2023

עו"ד גיא אופיר: האם הורים צריכים לשלם על הגן כאשר הוא סגור עקב הקורנה?

האם הורים צריכים לשלם לגן הילדים?

זו השאלה שמעסיקה הורים רבים בעת הזו שפקדה את מדינת ישראל מגפת הקורונה.
בסרטון הבא ננסה להפיג את אי הבהירות בעניין זה ולהסביר את הסוגיה מבחינה משפטית. בקצרה נאמר, כי כל עוד גן הילדים סגור, הגן אינו זכאי לגבות את התשלומים החודשיים. כלומר, הורים לא צריכים לשלם לגן הילדים.

כך גם אולמות אירועים, שנסגרו עקב מגפת הקורונה, מחויבים להחזיר לבני הזוג את התשלומים ששילמו. אין האמור מהווה ייעוץ/חוות דעת משפטית.

עורך דין גיא אופיר

עורך דין גיא אופיר

עדכונים אחרונים מהתקשורת