Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
duns100_2023
סימן מסחרי

מהו סימן מסחר? ומי זכאי לסימן מסחר?

ראשית נתחיל בהגנות הקיימות כיום בעולם המשפט לגביי קניין רוחני, ולאחר מכן נצלול להבנה האם יש בידנו את היכולת לרשום סימן מסחר.

ראשית חשוב לדעת, קניין רוחני הוא הגנה גלובלית, לעומת זכות קניין שהיא לאומית.

משמעות הדברים שסימן מסחרי זוכה להגנה בכל העולם, פס"ד שניתן בזמנו אסר שימוש של מיתוג בפודל מהסיבה שהוא נחזה לפומה ובכך יוצר הטעיה.

המותג PUDEL נאסר לשימוש בעקבות פס"ד PUMA V. PUDEL

ההגנות הקיימות היום לרישום קניין רוחני

רישום פטנט – פטנט רשום זוכה להגנה של 20 שנה, כלומר פטנט זוכה להגנה של 20 שנה מעת רישומו, בעוד שפטנט על תרופה יזכה לאורכה של עוד 5 שנים.

סימני מסחר – ההגנה על סימן מסחר תהיה לעד (הרישום הבסיסי הוא ל – 10 שנים ובכל עשר שנים ניתן להאריך בעשר שנים נוספות)

עיצוב מסחרי (מדגמים עיצוביים) – ההגנה על עיצוב מסחרי תהיה ל-25 שנה.

מה הם סימני מסחר?

סימני מסחר הם בשפה פשוטה "לוגואים" שיוצרים קשר בין הצרכן למוצר מסוים.

על מנת לקבוע האם סימן מסחר כשיר לרישום, יש לבחון את היכולת להבחין בין מוצרים שקשורים לבעלים לבין מוצרים של אחרים.

סימן מסחרי כשיר מעניק לבעלים בעלות בלעדית לשימוש בשם המסחרי, לדוגמה אי אפשר להשתמש בשם ADIDAS לחברת בניה.

קיימים שתי היבטים של אופי מבחין לסימן מסחרי: אופי מבחין מולד ואופי מבחין נרכש.

אופי מבחין מולד מתייחס לסיווג השם של הסימן בעת ​​בחירתו, בעוד שאופי מבחין נרכש מתייחס למוניטין שהסימן רוכש עם השנים.

גם אם סימן חסר ייחוד של אופי מולד, הוא עשוי להיות כשיר לרישום אם זכה למוניטין.

ישנן ארבע קטגוריות של אופי מבחין מולד: שמות גנריים, שמות תיאוריים, שמות מרמזים ושמות שהם שרירותיים או דימיוניים.

שמות גנריים אינם מוגנים, בעוד ששמות תיאוריים עשויים לקבל הגנה מוגבלת במקרים נדירים. שמות מרמזים ושמות שרירותיים/דמיוניים יוצרים סימן מסחר אשר ברוב הפעמים יזכה להגנה .

רמת היקף אשר תזכה סימן מסחר הינה תלויה באיזון בין האופי המולד לאופי המבחין הנרכש. בדרך כלל, שמות שרירותיים או דמיוניים אינם דורשים הוכחה של מוניטין לצורך רישום, בעוד ששמות תיאוריים או מרמזים צריכים מוניטין מסוים.

הרישום נעשה על ידי רשות הפטנטים אשר נמצאת בירושלים.

משרדנו רשם עשרות סימני מסחר, אשר הניבו לבעליהם ייחודיות ורווח בתחומם.

עורך דין גיא אופיר

עורך דין גיא אופיר

עדכונים אחרונים מהתקשורת