Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
duns100_2023
כלכליסט - גיא אופיר תקדים וואטסאפ

כלכליסט: תקדים – לראשונה בית המשפט קבע כי על וואטסאפ להתייצב למשפט בישראל

הישג למשרד עורך דין גיא אופיר: בכלכליסט פורסם היום כי בית המשפט המחוזי בתל אביב קבע כי מרשתנו, אילה בן גביר, תקבל פיצויים של אלפי שקלים וחברת וואטסאפ תחויב להגיש כתב הגנה תוך 30 יום, בו היא תידרש לספק כתובת להמצאת כתבי טענות בישראל.

בעקבות חסימתה של אילה בן גביר, אשתו של חבר הכנסת איתמר בן גביר, בוואטסאפ, הגשנו תביעה בבית המשפט המחוזי בירושלים לביטול חסימתה ותשלום פיצויים. החסימה בינתיים הוסרה, אך עדיין לא התקבלה החלטה על הפיצויים. וואטסאפ עיכבה את ההליך, טענה שלא הועבר לה כתב הטענות כדין וסירבלה את ההליך במשך יותר משנה.

בעקבות כך שוואטסאפ טענה שהמצאה לפייסבוק, אינה המצאה כדין ואין לה כתובת אחרת, עתרנו לבית המשפט המחוזי, בת"א בטענה שחברה זרה, שפועלת בתחומה של מדינת ישראל, בהתאם לסעיף מנדטורי בחוק החברות, חייבת להיות רשומה בישראל וחייבת להיות לה כתובת לשליחת כתב טענות – לכן וואטסאפ, לדעתנו, מפירה את החוק.

השופט בהחלטתו כתב בסרקסטיות כלפי וואטסאפ: "האם הנתבעת חולקת על כך שהיא מקיימת עסקים בישראל?…האם סבורה הנתבעת כי בית המשפט אשר חי בתוך עמו יקבע כי הנתבעת אינה מקיימת פעילות בישראל? מדובר בדברים שהם בגדר ידיעה שיפוטית."

כעת תיאלץ וואטסאפ לשלוח כתב הגנה ולתת הסבר מדוע אין לה כתובת בישראל ואנחנו מאמינים כי בית המשפט יחייב את החברה להירשם כדין, בדומה להליך שהיה עם פייסבוק (שאותו גם כן יזם משרדנו).

עורך דין גיא אופיר

עורך דין גיא אופיר

עדכונים אחרונים מהתקשורת