Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
duns100_2023

כיום אנו מוצאים את עצמנו משתמשים בחשבונות המדיה השונים על מנת לשמור שם את הזכרונות החשובים לנו מכל.

האם עצרתם וחשבתם מה יכול לקרות במידה שמשהו משתבש ?,

מה קורה אם החשבונות הללו נחסמים או נסגרים ביום בהיר אחד ?

אז כמו שאתם בטח מבינים החשבונות הללו מנוהלים ע"י חברות גדולות שדרכי ההתקשרות איתם לא פשוטות כלל.

לכן שאלנו את עו"ד גיא אופיר את השאלות החשובות האלה, על מנת לבדוק כיצד ניתן לפתור את הבעיה הזאת.